Peygamberimiz Hz.Muhammed Ne Zaman Doğdu


Peygamberimiz Hz.Muhammed Ne Zaman Dünyaya Gelmiştir


Peygamberimizin Doğum tarihi şöyledir Peygamberimiz Fil vakasından 50 gün sonra Rebiullevvel ayinin on ikinci Pazartesi günütan yeri agarirken Mekke`de dogmuştur.

Peygamber efendimizin Ölümü Rasülullah (s.a.) 13 Rebiülevvel h. 11 (8 Haziran 632) pazartesi günü ruhunu teslim etti. Risaleti tebligi etmis kendisine verilen emaneti en mükemmel bir sekilde yerine getirmiş olarak ömrünün 63'ünde Rabbimizin rahmetine kavuştu. .

Hz. Muhammed (s.a.s.) Mekke'de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke'de 10 yılı da Medine'de geçti. Medine'de 63 yaşında vefât etti.