Hz Muhammedin amcalarının adları
Peygamber Efendimizin amcalarının isimleri
Peygamberimizin amcaları kimlerdir


Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.s. in amcalarının isimleri şöyledir :

Haris
Zübeyr
Ebu Talib
Ebu Leheb
Kusem
Dırar
Mukavvim
Hacl
Hz. Hamza r.a
Hz. Abbas r.a dır.