Resûlullah efendimiz müşriklerin ellerinde kılıçlarla gece evinin etrafını sardığı sırada üzerlerine bir avuç toprak serpti Yasin sûresinin ilk âyetlerini okuyarak evden çıkıp müşriklerin arasından geçti Bekleyenlerin hiç birisi onu göremedi Hazreti Ebu Bekir ile Sevr Dağına çıkıp üç gün orada bir mağarada gizlenip sonra Medine'ye hicret ettiler O gece evinin etrafında bekleyen müşrikler sabaha doğru eve girince Hazreti Ali ile karşılaştılar Muhammed aleyhisselâmın Mekke'den ayrıldığını anlayarak takibe koyuldular Ancak Resûlullahın mu'cizeleri karşısında aciz kalıp bulamadılar

Sevgili Peygamberimizin "aleyhisselâm" Bi'setin onüçüncü yılında 12 Rebiulevvel ayının milâdi 622 senesinde Medine'ye hicreti ile on sene süren Medine devri başladı

Medine Devri: Muhammed aleyhisselâmın ve Eshâb-ı kiramın Medine'ye hicretiyle müslümanlar için yeni bir devir başlamış oldu Resul aleyhisselâmın Mekke'den Medine'ye hicret etmekte olduğu işitilince hadise Medine'de büyük bir sevinçle karşılandı Müslümanlar onu karşılamak için yollara düştüler Peygamberimiz aleyhisselâm Küba'ya gelince orada ilk mescidi yaptırdı Rubada 10 gün kaldıktan sonra Medine'ye hareket ettiler Cuma günü Ranuna vadisinden geçerken öğle vakti olmuştu Peygamberimiz aleyhisselâm Cum'a namazının farz olduğunu bildirdi ve orada ilk Cum'a namazını kıldırdı Medine'ye varınca görülmemiş bir sevgi ve tezahüratla karşılandı

İlk zamanlarda Medine'de bir mescid olmadığı için Peygamberimizin "aleyhisselâm" bulunduğu her yerde cemaatla namaz kılınıyordu Daha sonra Resûlullahın Medine'ye ilk geldikleri gün devesinin çöktüğü arsa satın alınarak oraya bir mescid yapıldı Resûlullah için de bu mescide bitişik odalar yapıldı

Peygamberimiz aleyhisselâm kalmakta olduğu Eshâb-ı kiramdan Ebu Eyyûbi Ensârî Halid bin Zeyd'in evinden mescidin bitişiğinde yapılan bu odalara taşındı Yine bu sırada Peygamberimiz aleyhisselâm mallarını mülklerini Mekke'de bırakarak hicret eden müslümanlar ile Medineli müslümanlar arasında kardeşlik kurdu Her Medineli müslüman Mekke'den gelen müslümanlardan birini evine aldı malına ortak etti Evi ailesi olmayan yetmişden fazla fakir müslüman da mescidin avlusunda yapılan sofada ikamet ettiler bütün ihtiyaçları burada karşılandı Bunlara "Eshab-ı Suffa" denildi Bunlar Peygamberimizin "aleyhisselâm" yanından ayrılmaz söylediklerini ezberler İslâmiyeti iyice öğrenirlerdi Medine dışındaki yerlere İslâmiyyeti öğretmek üzere bunlardan öğreticiler gönderilirdi

Hicretin birinci yılında Medine'de mescid yapıldıktan sonra günde beş vakit ezan okunmaya başlandı Yine bu sene Peygamberimiz aleyhisselâm Hazreti Ebu Bekirin kızı Hazreti Âişe ile evlendi

ALINTIDIR.