Hz Muhammedin Hicret Ettiği Şehir Neresidir? Neden Hicret Etmiştir?

Hicret 622 yılında müşriklerin müslümanlara yaptığı baskılar yüzünden Mekke'den Medine şehrine olmuştur

Peygamberimiz "Sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi" diyerek Müslümanların Medine'ye hicretlerine izin verdi

İkinci Akabe Bîati Peygamberliğin onikinci yılının son ayı olan Zilhicce'de yapılmıştı onüçüncü yılın ilk ayı Muharrem'de (Temmuz 622) Medine'ye hicret başladı

ALINTIDIR.