Peygamber Efendimizin Hayatından Kısa Hikayeler

Peygamber Efendimizin Hayatından Örnek Hikayeler

* Peygamberimiz yoksullara yardım etmeyi çok severdi. Yine bir gün davet ettiği muhtaçlara önceden hazırladığı yardımı sırayla dağıtmış alanlar da dağılıp gitmişlerdi ki tam o sırada bir başka yoksul uzaklardan koşarak gelip kendisine verilecek bir şey kalmadığını anlayınca üzülmüştü. Peygamberimiz üzülen bu yoksula “Üzülme.” dedi: “Sana da bir çare bulabiliriz.” Bulduğu çareyi de şöyle açıkladı: “Buradan doğruca Medine çarşısına git ihtiyaçlarını satan dükkanlara gir ne lazımsa al sonra da de ki: “Mal benim borç Resulüllah’ındır! Yeter ki çocuklarını sevindir sen de üzülme!”
Adam ‘Olur mu böyle bir şey?’ demek isteyince Efendimiz onu dükkanlara doğru yönlendirirken tembihini tekrarladı. “Unutma!” dedi “Mal benim borç Resulüllah’ın diyeceksin. Mal sana ödemesi bana ait olacaktır.” buyurdu.


* Şamdan iki hristiyan alimi gelmişlerdi.Medine'yi gördükleri zamanbiri diğerine: "Bu kasaba ahir zaman peygam- berinin kasabasına ne kadar benziyor." dedi. Sonra Rasulullah(sav)'ın huzuruna geldiklerindeO'nu hususi sıfat- larıyla tanıdılar. Allah Rasulune: "Sen Muhammed'sin " dediler. Rasulullah (sav)'da : " Evet" buyurdular. "Hemde Ahmet'sin dediler. Rasulullah yine: "Evet" buyurdular. Bunun üzerine dediler ki: "Biz sana bir şey soracağız" Rasul "sorunuz" buyurdu. "Bize Allah'ın kitabında en büyük şehadeti haber ver." Bunun üzerine peygamber şu ayeti okudu: "Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahittirbütün meleklerle ilim ulularıadalet ve hakkaniyetle durarak şahitdirler. O Aziz ve Hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur."(Al-i İmran 18)


* Bir gün bir sepet hurma getirip:
-Buyur ya Resulellah turfanda hurma dediler. Peygamberimiz “Hurmalar oldu mu ki?” diye sordu. Hayır olmadı; ama bizim bahçemiz sıcak bir dere içinde bu yüzden ilk hurma bizde erişir. Kimse yemeden size getirdik ki en önce siz yiyesiniz turfanda hurmayı. Peygamberimiz uzakta oynayan çocukları gösterdi “***ürün bu turfanda hurmaları şu oynayan çocuklar yesinler. Ben komşularımın yemediğini yemem. Ne zaman komşularımız da hurma yemeye başlarsa işte o zaman ben de gönül rahatlığı içinde hurma yiyebilirim.” buyurdu.


* Ebe Cehil Allah Rasulunü namaz kılarken görürseboynunu çiğneyipyüzünü sürteceğine dair Lat ve Uzza adlı putlara yemin etmişti Bir gün Rasulullahı(sav) namaz kılarken görmüş ve dediğini yapmak üzere yanına varmıştı Fakat birdenbire arkasına dönerek elleriyle korunarak çekinmişti Onu bu halde görenler: "Ne oldu sana?" demişlerdi da şöyle cevap vermişti: "Onunla benim aramda ateşten bir hendekbir takım kanatlar var
Rasulullah(sav) buyurdular ki: "Ebe Cehil eğer bana yaklaşsaydımelekler onu parça parça ederlerdi Bu olay üzerine şu ayetler inmiştir: "Baksana o nehyedenebir kulu namaz kıldığında Baksana o hidayet üzerine giderseYahudi takva ile emrederse fena mı? Baksana yalanlaraksine giderse iyi mi? Her halde Allah'ın görüyor olduğunu bilmiyor mu? Sakın Celâlcim hakkı için eğer akıllanıp vazgeçmezse muhakkak sürükleyeceğiz biz o alınıyalancı cani alını O vakit çağırsın o kurultayınımeclisini Biz çağıracağız zebanileri Sakın onu dinlemedesecde et ve yaklaş" (alan 9-19)


* Hz Ömer anlatıyorBir gün Rasul Ekrem esirler arasında çocuğundan ayrılmış bir kadın gördü Kadın çocuğu- nun hasretinden rast gelen çocuğu kucağına alıyoronu sevip emziriyordu Rasul-i ekrem ashabına: "Hiç bu kadın çocuğunu ateşe atar mı " diye sordu Ashab "asla " cevabını verdi Bunun üzerine Rasul-i ekrem : " O halde biliniz ki;Allah'ın kullarına merhametibu kadının çocuğuna merhametinden daha fazladır" buyurdu.


* Bir gün Resulullah (s.a.v) gülümseyerek göğe bakıyordu bir adam Hazretin gülmesinin sebebini sorunca Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdular: “Evet göğe bakıyordum iki meleğin hali beni güldürdü onlar kendi yerinde ibadetle meşgul olan mümin bir kulun gece gündüz yaptığı ibadetlerinin mükafatını yazmaları için yeryüzüne indiler fakat onu hasta olduğundan dolayı ibadetgahında bulamayınca göğe çıkıp Hak Teala’ya şöyle arz ettiler: “Ey Rabbimiz! Biz o mümin kulun ibadetini yazmak için her zamanki gibi onun ibadetgahına gittik fakat onu orada bulamadık hastalık yatağına düşmüştü.”
Allah Teala o meleklere cevabında şöyle buyurdu: “O mümin kul hastalık yatağında olduğu sürece her gün ibadetgahında olduğu zaman ona yazdığınız her günün sevabı miktarınca ona sevap yazın. Hastalık yatağında olduğu müddetçe onun hayır amellerinin mükafatı bana aittir; onun mükafatını ben vereceğim.”