1) Cennetin tam ortasına girmeyi istersen...
İbnu ömer radıyallahü anhüma anlatıyor:''Hz. Ömer radıyallahu anh el-Cebiye'de bize hitaben:
''Ey insanlardedi.Ben(şu hutbeyi okumak üzere) aranızdan kalkıyorumtıpkıResülıllah aleyhissalatu vesselam'ın da bizim aramızda kalktığı gibi.(O kalkıp) şöyle demişti:''Size Ashabımısonra da onların peşinden gelecekleri tavsiye ediyorum.Daha sonra gelenler arasında yalan öylesine yayılacak ki kişikendisinden yemin talep edilmedigi halde yemin edecekşahidliği istenmedigi halde şehadette bulunacak.Haberiniz olsunbir erkek bir kadınla baş başa kaldımı onların üçüncüsü mutlaka şeytandır.Size cemaati tavsiye ederim.Ayrılıktan sakının.Zira şeytantek kalanla birlikte olur.İki kişiden uzak durur. kim cennetin ortasını dilersecemaatten ayrılmasın.Kiminyaptığı hayır sevindirir ve kötülüğü de üzerse işte o mü'mindir.''
2) Alışverişte hile yapma
Peygamberimiz Aleyhisselam yiyeceğe ait bi şey satan bir adama uğramıştı ona:
Ne satıyorsun? diye sordu.Adam da anlattı.
Bunun üzerine Allah'ın Resulünesatılan yiyecek maddesinin içine elini sokması vahyolundu. Peygamberimiz elini o yiyecegin icine sokuncabir de baktı kio şeyin ici ıslak.bu tesbit üzerine:
-Bu nedir ey yiyecegin sahibi? diye sordular. Adam:
-Yağmur isabet etti.Ey Allah'ın Relsulüdiye cevap verdi.
Resulullah aleyhisselam:
-Yaş olan taragını üstüne koysaydın da insanlar görseler.dedikten sonra ''Hile yapan kimse benden ve benim ümmetimden değildir''buyurdular.
3) Hakkın olmayanı alma
4)Belalara sabredersen günahlara kefarettir
Abdullah radıyallahu anh anlatıyor:
Allah'ın Resulünün huzuruna girdim.Çok ızdıraplı bir hali vardı.
Dedim ki:
- Ey Allah'ın Resulü ! sıtma hastalığı cok şiddetli..
Peygamber Aleyhisselam:
-Evet ben hastalandığım vakit duyduğum ızdırap iki kat olup sizden iki kişinin duyduğu ızdırap derecesindedirbuyurdular.Dedim ki:
-Bu belki sana iki kar ecir sağlamak içindir.
Bunun üzerine buyurdularki:
-Evetsöylediğin gibidir.Belaya uğrayanbir diken ve bundan fazla bir şey kendisine isabet eden bir müslüman yoktur ki bu sebepten dolayı ağaç yapraklarını döktüğü gibiAllahü Tesala onun günaylarını bağışlamasın...
5) Elli kişinin sevabını almaya çalış
6)Sadakayı gizli ver
7)Çocuklara şefkat göster
Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor:
Peygamberimiz Aleyhisselamtorunu Hz. Hasan'ı öptü.Yanında da sahabilerden Akra bin Habis Teymi oturmaktaydı.Akra':
-Benim on tane evladım varbunların hiç birni öpmedimdedi
Peygamerimiz Aleyhisselam kendisine baktı ve:
-Şefkat ve merhamet göstermeyen kimseyeAllah da kendi rehmetini ihsan etmez.buyurdu.
8)Zinadan kaçının
Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyorlar:
-Zinadan kaçınınız.Zira onda dötr hal wardır.Yüzdeki nururızıktaki hayır ve bereketi giderirAllah'ın gazabını celbeder ve uzun müddet cehennemde yanmaya icabettirir.
9)Mü'min kardeşini kendi üzerinde terzih et(onu kendinden üstün tut)
10)Din için toplananlara ihanet etme
11)İnsanların hidayeti için dua et
12)Allah'ın kulların yardım et
13)Anneye iyiliği ön planda tut
Ebu hureyre radıyallahu anh. anlatıyor:Adamın biri:
-Ey Allah'ın resulü insanlardan kendisine iyi muamele yapmama en layık olan kimdir? diye sordu.Peygamberimiz Aleyhisselam da:
-Anansonra anansonra yine anan;bundan sonrada babandır.Bunlardan sonrada sırasıyla akrabalarından sana en yakın olan kimsedirbuyurdu.
14)Komşuluk Hakkına Riayet et
15)Öfkene hakim ol
16)Allah icin sev
17)İbadet ve Zikir meclislerinde bulun
18)Allah'ı zikret
19)Borç ve dertlerin devası için dua oku
20)Günahlarına Tövbe et;Allah tövbeleri kabul edicidir
21)Şeytana sövme
Ebu Melih radıyallahu anh şöye anlatıyor:
Bir adam dedi ki.Allah'ın Resulünün terkisinde idim.Hayvanın ayağı sürştü.Bunun üzerine ben de:
-Şeytan helak olsun!diye sçyledim.
Peygamberimiz aleyhisselam da buyurdular ki:
-''Şeytan helak olsun''deme.Zira böyle söylediğin zaman.Şeytan o kadar kabarırki koca bir ev olur ve ''Bu işi ben yaptım ''der.''Bismillah''de kiböyle söylediğin zaman şeytan sinek miktarı oluncaya kadar küçülür.
22)Kelime-i Şahadeti çok oku
23)Allah'tan ümidini kesme
24)Eve Besmele ile gir Besmele ile cık
25)Namazlarını terk etme
Ebü Umame radıyallahu anh anlatıyor:''Resülullah ile beraber mescitde idik O esnada bir adam geldi ve:
-Ey Allah'ın Resulüben bir hadd (günah) işledim bana cezasını ver! dedi Resülullah adama cevap vermedi.Adam talebini tekrar etti.Aleyhissalatu vesselam yine suküt buyurdu.Derken namaz vakti girdi ve namaz kılındı.Rasülullah namazdan cıkınca adam yine peşine takıldı bende adamı taki ettim. Ona ne cevap verecegini işitmek istiyordum.Efendimiz adama:
-Evinden çıkınca abdest almışabdestini de güzel yapmışmıydın?buyurdu O:
-Evet ey Allah'ın Resulü! dedi.Efendimiz:
''Sonra da bizimle namaz kıldınmı?'' diye sordu.Adam:
- Evet ey Allah'ın Resulü! deyinceEfendimiz:
-''Öyleyse Allah'ü Teala Hazretleri Haddini(günahını)affetti''buyurdu.
26)Yemek yerken besmeleyi unutma
27)Midende boş yer bırak
Mikdam bin Ma'di Kerb(r.a)'dan : Peygamberimiz (s.a.v) şyle buyurdu:
-''adem oğlu karnından daha kötü bir kabı doldurmamıştır.Adem oğluna belini doğrultacak bir kaç lokma yeter;mutlaka bundan falazla yemesi icap edersemidesini üçe bölsün:Üçte birini yemeküçte birini suüçte birini de nefesine ayırsın.Buyurmuşlardır.
28)Ayakta su içmyemek yeme
29)Evinden Çıktıgında ve çarşı-pazarda okuyacağın duayı ihmal etme
30)İçkinin azıda çoğuda haramdır
31)İpek giymealtın kullanma
Hz. Ali (r.a)dan:''peygamer (s.a.v)ipeği sağına altını soluna alıp şöyle dedigini gördüm:
-'Bu ikisibenim ümmetimin erkeklerine haramdır.'
31)Sağdan başlayın
Ebu Hureyre (r.a)'dan:
(Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurdular)
-''Giydiğiniz yada abdest aldığınız zaman sağınızdan başlayın!''
32)Mümkün ikengüzel elbiseler giy
33)Kadınlara giyinmelerinde yardımcı ol
34)Yüzüğü sağ eline tak


35)ŞU DOKUZ ŞEYİ YAPMA
1işlerini inciltme!
2Dövme yaptırma!
3:Tüylerini yolma!
4:Bir erkeğin başka bir erkekle aralarında elbise olmadan bir arada yatması.
5:Arada perde(örtü)olmaksızın bir kadının aşka bir kadınla çıplak olarak yatması.
6:Kişinin acemlerin yaptıgı gibi elbisenin eteğine ve omuzlarına ipek süs yaptırması.
7:Haksız yere mal kapma!(yagmacılık yapma)
8:Kaplan derisi üzerine otruma
9: Saltanat sahibi(yetkili) olmayan kimselerin yüzük takması(nı yasaklamıştır).
36)Hepiniz malınızın çobanısınız malınızın idaresinden sorumlusunuz görevinizi yapın
37)Yöneticilik isteme
38)İtaattan ve islam cemaatinden ayrılma
39)Dinin yayılması ve müslümanların çoğalması için çalış
40)Selam vermeyi ihmal etme ve güzel selam ver
41)Müslamların hal hatırlarını sor ve tokalaş
42)Faydasız oyunlarla muşgul olma
43)Mü'minle arkadaşlık et
44)İnsanların arasını düzelt
45)Kimseyle küsüşme(küsme)
46)Kimse ile münakaşa etme(tartışma)
47)Evlere girme ve bakma edeplerine riayet et
48)Aksırana(hapşırana)''Yerhamukellah''de
49)Yüzükoyun(yüzüstü) yatma
Ebü Zer (r.a)'dan:
''Peygamber (s.a.v) ben karnımın üzerinde yatarken yanıma ugradı ve beni ayağıyla dürterek şöyle dedi:
-Ey Cüneydib! Bu yatışcehennem ehlinin yatışıdır.buyurmuştur
Başka bir hadisi şerifte de:
''Peygamberler sırtüstüdoktorlar solunamüminler sağınaŞeytan ise yüzükoyun yatar'' buyurmuşlardır.
50)Kardeşlik şartlarına riayet et
51)Mü'min kardeşinin haklarına riayet et
52)İnsanların hak yolu bulmayarına yardım et
53)Müslümanları SEVİN!!!
54)Peygamberlerin ve Şehitlerin gıbta ettiği insanlardan olmay çalış
55)Allah'ın sevdiği kullarını sev onlarla berbaer ol
56)Güzel ahlaklı ol
Aişe(r.a)'danPeygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu):
''İman bakımından mü'minlerin en mükemmeli ahlakça en güzel ve ailesine en güzel davranandır.''
57)Allah'tan HAYA et(Utankork)
58)Söylediğini önce kendin yerine getir
59)Kötülüğe karşı hic olmassa kalben buğzet(KALBEN KIZ)
Cabir (r.a)'dan
(peygamber efendimiz buyurdu):
-''Allah meleklerinden bir meleğe:Falan ülkenin altını üstüne getir''.diye vahy etti.Bunun üzerine melek şöyle dedi:''Orada sana bir göz ucu kadar isyan etmeyen kulun vardır.''Şöyle buyurdu:''Onun daonların da altını üstüne getirip yık' çünkü onun yüzü.(onların yaptıklarına karşılık)bir an bile olsun değişmedi.Yani Allah için onlara kızmadı.''
60)Gücünün yetmediği yerde sabret
61)Yalan soyleme
62)Kimseyi kandırma ve yanıltma
63)Dilediğini yap AMA...
.cebrail aleyhisselam Peygamberimize dedi ki:
''Ya Muhammed (S.A.V)
*Dilediğin kadar yaşamutlaka öleceksin.
*İstediğin kimseyi sevmutlakaondan ayrılacaksın
*Dilediğin ameli yap.muhakkak onun karşılığını gçreceksin.''
64)ÜÇ şeye dikkat et
Peygamberimiz (s.a.v)buyuruyorki:
''Üç şey kurtarıcıüç şey helak ediciüç şey dereceüç şeyde kefarettir.''
Kurtarıcı olanlar:
*Gizli ve aşikare Allah'dan korkmak.
*Fakirlikte ve zenginlikte haddi aşmamak.
*Memnuniyet halinde ve gazap halinde adaletten ayrılmamak.
Helak edici olanlar:
*Aşırı cimrilik.
*Hevaya tabi olmak.
*Kendini beğenmek.
Derece olanlar:
*Selamı yaymak.
*Yemek yedirmek.
*İnsanlaruykuda iken gece namaz kılmak.
65)Sükut çok güzeldir