Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
''Beş vakit namaz vardır kiAllah-u Teala onları (kulları üzerine) farz kılmıştır.
Her kim onlardan hiçbirini zayi etmeksizin hepsini yerine getirirse o kişiyi cennette girdireceği
Allah-u Teala katında o kişi için bir ahittir.
Ama kim bunları yerine getirmezse onun içinAllah-u Teala indinde hiç bir ahid (ve hiç bir söz) yoktur.
...

İsterse ona azap ederdilerse de ona rahmet eder.'' (Beyhaki)