Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)

Süs için değil yatarken gözlerine sağlık için sürme çeker sabahleyin yıkardı.

İki kürek kemiği arasında peygamberlik mührünün bulunduğunu ashâb-ı kiram nakletmektedir.

Peygamberimizin uyuduğu yere misvak (diş fırçası) abdest suyu ve tarak konurdu.

O (s.a.v) her konuda temizliğe büyük önem veriyordu. Bilhassa diş temizliği hususunda hassas davranıyor her abdest alışında dişlerini misvaklıyordu.

Sahabe-i kiram’ın anlattığına göre Hz. Peygamber (s.a.v) vakar ve teenni üzere sanki yokuş aşağı iniyormuş gibi dikkatle yürürdü. Ayaklarını yere sürtmez sürüyerek gürültü çıkarmazdı. Gereksiz yere güçlük verecek tarzda süratli yürümekten de kaçınırdı.

Diz üstü oturur bağdaş kurar bazen de uyluklarını karnına çekip ellerini dizlerinin üstüne bağlardı. Sırtüstü istirahat ederken üstündeki örtüye özen gösterirdi. Otururken yemek yeme durumu hariç sağ veya sol tarafına yastık koyup dayanırdı. Yemekte bundan kaçınmasının sebebi bu tür oturuşun gurur ve kibir işareti sayılmasıydı. Peygamberimiz (s.a.v) gururlu değil aksine mütevazi idi..