Peygamberimizi ashabını ve İslâm dinini müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle müdafaa ettiğinden dolayı “şairu’n-nebi” (Peygamber şairi) ünvanıyla tanınmıştır.

60 yaşlarında İkinci Akabe Biatı’nın ardından Müslüman oldu. Bundan sonraki hayatı Rasûl-i Ekrem’in yanında geçmiş en güzel şiirlerini O’nun için söylemiştir. Rasûl-i Ekrem: “(Hassan) onları hicvet Cebrail seninle beraberdir.” buyurmuş “Allah’ım Hassan’ı Rûhülkudüs ile teyit et!” şeklinde dua etmiştir. (Buhârî Bed’il-halk 6) Peygamberimiz şiirlerini okuması için ona Mescid-i Nebevi’de bir minber tahsis etti.