Allâh Resûlü’nün (s.a.s) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı.

O asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez payına düşenle yetinirdi. (Tahâ 20/131).

Üç gün peşpeşe buğday ekmeğinden doyasıya yemediği nakledilen Peygamberimiz (Müslim “Zühd” 21) bir gün hasırdan yapılmış yatağından kalkmış ve hasırın izleri yanaklarına çıkmıştı. Bunu gören sahâbe “Ey Allâh’ın Rasûlü! Yatman için sana bir yatak temin etsek!
” deyince Resûlullâh şöyle buyurmuştu:

“Ben dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim.” (Tirmîzî “Zühd” 44)