Peygamberimizin çok sık ettiği dua


Peygamber Efendimiz (sav) Allah'a (cc) nasıl dua ederdi? İşte Rasulullah'ın sık okuduğu bir dua


Peygamberimiz’in sık sık yaptığı dualardan birisi şuydu: "Allahümme rabbenâ âtinâ fi’ddünya haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve gınâ azâbe’n-nâr - Rabbimiz bize dünyâ hayatında da âhiret hayatında da iyilik ve güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru!" Bu duayı biz de kolayca ezberleyebiliriz.