Zeki(s.a.v)

HUNEYN'DE MEDİNELİLERLE
Huneyn zaferiyle birlikte akıl almaz boyutlarda ganimet elde edilir. Hz. Muhammed (asv) bu ganimetin önemli bir kısmını kısa bir süre önce Müslüman olmuş ve henüz din kalplerinde sağlamca yerleşmemiş bulunan Mekke’nin ileri gelenleri arasında dağıttırır. Beklenen etki gerçekleşir. Şimdi Mekke yöneticileri

"Muhammed gerçekten peygamberdir yoksa bu kadar cömert olamazdı." demektedirler.

Fakat bu durum Medine'den gelen bir kaç gencin de yanlış anlamasına neden olur. Küçük bir dedikodu çıkar. Denmektedir ki:

“Allah'ın Elçisi kendi halkı ve akrabalarına kavuştu ve galiba artık hep onlarla kalacak.”

Dedikodu kendisine ulaşınca zaman kaybetmez. Emir verir bütün Medinelileri bir vadiye toplar. Aralarında Medineli olmayan birisinin bulunmasına ise izin vermez. Herkes merak ve heyecanla beklemektedir.

"Ey Medineliler; duydum ki benim hakkımda bazılarınız halkına ve akrabalarına kavuştu artık hep onları tercih edecek demektedir." der.

Böyle ağır ve çirkin bir iddianın O'nun (asm) ağzından da tekrarlandığını duyan bütün Medineliler pişman ağlamaktadır. Özür dilerler. Fakat O (asm) sözü bırakmaz:

"Siz şaşkınlık içinde putlara tapan bir topluluk değil miydiniz? Allah benim elimle sizi doğru yola eriştirdi."

“Evet ey Allah'ın Elçisi! Bütün minnetimiz Allah'a ve sanadır.”
“Siz birbirine düşman birbirinin kanını döken paramparça bir halde değil miydiniz? Allah benim elimle sizi birleşirdi güçlü kıldı.”
Pişmanlık ve utanç dalga dalga artmaktadır.

“Evet ey Allah'ın Elçisi! Bütün minnetimiz Allah'a ve sanadır.”
"Siz fakir zavallı insanlar değil miydiniz? Allah benim elimle sizi zengin ve onurlu kıldı."

“Evet ey Allah'ın Elçisi! Evet!”

Bir an durur. Sonra devam eder:
“Ama isterseniz siz şöyle de diyebilirsiniz. Kendi halkın ve akrabaların sana düşman oldular aralarında barınma imkânı vermediler. Biz bağrımızı açtık sana ve dinine sahip çıktık.”

Birçok Medineli bu sözlerden duyduğu utancın ağırlığı altında şimdi katıla katıla ağlamaktadır. Artık sözüne son verip kendilerini bağışlaması için yalvarırlar. O devam eder:

“Ya da isterseniz şöyle de diyebilirsiniz: Herkes seni yalanladığı sırada biz doğruladık. Herkes sana düşman olup üzerine yürüdüğü sırada biz canlarımızı mallarımızı uğrunda saymadan harcadık siper olduk...”

Medineliler daha fazlasını kaldıramayacaktır. Ortalık biraz yatışınca sözü tekrar ele alır:

“Yeni Müslüman olmuş bazı insanlara sizden biraz fazla mal ve para verdiysem ne olur? O insanlar kendi memleketlerine koyun deve sürüleriyle dönerken siz de Medine'ye payınıza Allah'ın elçisi düşmüş olarak dönseniz... İstemez misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah beni muhacir olarak yaratmış olmasaydı ben Medineli olmayı isterdim. Allah'a yemin ederim ki bütün insanlık bir vadiye gitse Medineliler bir vadiye gitse ben Medinelilerin yanında olurdum.”

Sonuçta büyümeye yatkın bir toplumsal sorun daha işin başında ve kökünden halledilmiştir

ALINTIDIR.