Eş Olarak(s.a.v)
Hz. Peygamber (asm) tavır ve davranışlarıyla hanımlarına örnek olmuştur. Bundan ötürü aile reisi eşinden hangi tutumu sergilemesini bekliyorsa kendisi de o tutum içinde olmalıdır. Kişi nasıl muamele ederse aynıyla mukabele görür.

Hz. Peygamber (asm)'in hanımlarıyla sohbetinde basit denilebilecek problemleriyle bile ilgilendiğini görüyoruz. Aile fertlerine ilgi gösterdiğini kıymet verdiğini ifade eden çeşitli söz ve davranışlarıyla onları memnun etmiş ve ruhen tatmin etmeye de ehemmiyet vermiştir. Hanımlarına faziletlerini söylemesi sevdiğini ifade etmesi bineğine alması aynı kabın suyu ile müştereken yıkanılması hanımının hayvana binmesinde yardımcı olması ve dizine bastırarak bindirmesi kendisine yapılan yemek davetine"Hanım da gelirse" kaydıyla icabet etmesi bir sıkıntıyla kederlenip ağlayanın göz yaşlarını elleriyle silerek teselli etmesi gibi Resulullah (asm.)'ın pek çok davranışı hanımlarını memnun etmeye yöneliktir.

Netice olarak inananlar aile yaşayışında da Hz.Peygamber'i (asm) örnek alıp önder edinerek saadete ulaşırlar. Çünkü Allah Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyurur:

"Gerçek şu ki Allah'ı ve âhiret gününü (korku ve umutla bekleyen) ve O'nu her daim zikreden kimseler için Allah'ın elçisi güzel bir örnek teşkil eder." (Ahzâb 33/21)

ALINTIDIR.