Peygamberimize neler sordular?
PEYGAMBERİMİZE NELER SORDULAR?

1-Kıyamet Saatinden

İnsanlar senden kıyametin zamanını soruyorlar; de ki: «Onun bilgisi ancak Allah katındadır; ne bilirsin belki de zamanı yakındır.»

33/Ahzab-63

Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar de ki: «Onu ancak Rabbim bilir onun vaktini O'ndan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir.» Sen sanki öğrenmişsin gibi sana soruyorlar de ki: «Onu bilmek ancak Allah'a mahsustur ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.»

7/Araf-187


Sana o kıyameti soruyorlar ne zaman kopacak diye.

79/Naziat-42

2-Hilalin-Ayın Durumlarından

Sana hilal halindeki ayları sorarlar. De ki: «Onlar insanların ve hac vakitlerinin ölçüsüdür». Evlere arkalarından girmeniz iyilik değildir; iyi kimse kötülükten sakınan kimsedir. Evlere kapılarından girin; Allah'tan sakının ki muradınıza erersiniz.

2/Bakara-189


3-Neyi İnfak Edeceklerinden

Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey ebeveyn yakınlar yetimler fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir.

2/Bakara-215


4-Haram Aylarda Savaştan

Sana haram ayı yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaşmak büyük bir günahtır. (İnsanları) Allah yolundan çevirmek Allah'ı inkâr etmek Mescid-i Haram'ın ziyaretine mâni olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar.

2/Bakara-217


5-İçki ve Kumardan

Sana içki ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki; Onların ikisinde de büyük günah vardır. İnsanlara bazı yararları varsa da günahları yararlarından büyüktür.

2/Bakara-219


6-Yetimin Durumundan

Sana yetimleri sorarlar de ki: «Onların işlerini düzeltmek hayırlıdır». Eğer onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenden bozanı ayırdetmesini bilir. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Allah şüphesiz güçlüdür Hakim'dir.

2/Bakara-220


7-Nelerin Helal Kılındığı

Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar de ki: Size temiz olanlar helal kılındı; Allah'ın size öğrettiği üzere alıştırıp yetiştirerek öğrettiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın. Allah'tan sakının doğrusu Allah hesabı çabuk görür.

5/Maide-4

8-Savaş Ganimetlerinden

Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve Peygamber'e aittir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah'tan korkun aranızı düzeltin Allah ve Resûlüne itaat edin.

8/Enfal-1

9-Ruh’tan

Sana ruhun ne olduğunu soruyorlar de ki: «Ruh Rabbimin emrinden ibarettir. Bu hususta size pek az bilgi verilmiştir.»

17/İsra-85

10-Zülkarneyn Hakkında

Sana Zülkarneyn'i sorarlar. Onu size anlatacağım de.

18/Kehf-83

11-Dağlar Hakkında

Bir de sana dağlar hakkında soruyorlar. De ki: «Rabbim onları un ufak edip savuracak.

20/Taha-105

12-Kadınların Ay Halini


Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki Allah tevbe edenleri de sever temizlenenleri de sever.


2/Bakara- 222

ALINTIDIR.