Efendimizin Yurt Sevgisi
Allah Rasûlü Mekke'nin aşağısından geçerken devesini Hazvere mevkiinde durdurarak Mekke'ye mahzun mahzun baktı;

"Vallâhi! Sen Allâh'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı Allah katında en sevgili olanısın! Senden çıkarılmamış olaydım buradan çıkmazdım. Bana senden daha güzel daha sevgili vatan yoktur. Kavmim beni senden çıkarmamış olsalardı çıkmaz senden başka bir yerde yurt yuva tutmazdım." dedi.

Bunun üzerine Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e şöyle vahyetti: "Elbette O Kur'ân'ın tebliğini üzerine farz kılan Allah Seni yine döneceğin yere (Mekke'ye) döndürecektir." (Kasas Sûresi âyet 85).

ALINTIDIR.