Hz Muhammedin dilinden cennet
Peygamberimizin dilinden cennet
Hz Muhammed (sav)in dilinden cennet


Cennette "Reyyan" denilen bir nehir vardır Üzerinde mercandan bir şehir kurulmuştur Onun altın ve gümüşten yetmiş bin kapısı bulunur İşte bu hamil'i Kur'an'a mahsustur [Ramuz el-Ehadis-2 s 326/4]

Hadiste Peygamberimiz (sav)'in dikkat çektiği altın ve gümüş ihtişam zenginlik ve sanatın simgesi olmuş madenlerdir Her ikisi de parlak dayanıklı kolay şekil alan ve zor elde edilen metaller olarak tarih boyunca çok önemli bir yere sahip olmuşlardır Altın yeryüzünde ton başına 0004 gram kadar bulunur Altın madeni ocaklarında ise altın oranı ton başına 6-12 gram arasında değişir Dolayısıyla altından bir kap elde etmek için tonlarca ağırlıktaki kayanın işlemden geçirilmesi gerekir Altının gerek zor elde edilmesi gerekse yeryüzünde diğer madenlere göre daha az oranda bulunması değerini kat kat artırmaktadır Parlak dayanıklı kolay şekil alan bu değerli maden insanların zevklerine hitap etmede çok önemli bir yere sahiptir

Bu da altının estetik ve sanat değeri son derece yüksek eserlerin meydana getirilmesinde tercih edilmesini sağlar Bize güzel gelen zengin ve gösterişli olan pek çok şey ya altındandır ya da altınla süslenmiştir Ayrıca altın eşyaların süslemesinde ciltçilik hat minyatür tezhip gibi pek çok sanat alanında da vazgeçilmez bir malzemedir Bu bakımdan hadislerde dikkat çekilen mekanlarda bol miktardaki altın kullanımı da insanların hoşuna giden değerli bir nimetin işaretidir Dünya şartlarında insanlar altını en fazla külçeler halinde görürler Nadiren de birtakım eşya ve aksesuarlara belki bir sarayda altınla kaplanmış sütunlara rastlarlar Tüm bu saydıklarımız altını yalnızca küçük birtakım ziynet eşyalarında görmeye alışmış olan insanlarda büyük bir hayranlık oluşturur Durum böyle olunca som altından inşa edilmiş bir gökdelenin veya bir köşkün villanın yalının hayalini bile kurmakta zorlanırlar Bunun gerçek olduğunu düşünmek bile insanın ruhuna büyük bir heyecan ve zevk verir Aşağıdaki hadiste ise cennetteki binaların tuğlalarının altından ve gümüşten olduğu bildirilmektedir Bu zaten çok güzel olan cennet evlerinin ihtişamını daha da artırmakta onları daha görkemli hale getirmektedir:

Cennet binalarının bir tuğlası altın bir tuğlası gümüş harcı misk çakılı inci ve yakut ve toprağı da safrandır [Ramuz el-Ehadis-1 s 200/6]

Nitekim aşağıdaki hadiste de altın bir direkten bahsedilerek cennetteki zenginlik ve ihtişam bir başka yönden daha vurgulanmaktadır:

Cennette altından bir direk ve üzerinde zebercedden (zümrüt cinsinden parlak yeşil kıymetli bir taş) şehirler vardır ki onlar cennete yıldızlar gibi ışık verirler [Ramuz el-Ehadis-1 s 125/6]

Yukarıdaki hadiste dikkat çekilen bir diğer yön de şehirlerin yüksekliği olabilir Kuşkusuz dünya şartlarında yüksek bir şehir manzarası ve vereceği ferahlık açısından tercih edilir Bu şehirlerin cennetteki mükemmel manzaralar içinde olduğu düşünülürse bu mekanların insanın ruhuna ne kadar çok zevk vereceği daha iyi anlaşılabilir

ALINTIDIR.