Peygamberimizin'(sav) üç gence öğütü

Bu yazımızda Hz. Peygamber'in çok sevdiği üç gencin şahsında ümmetin tüm gençlerine birkaç nasihatini nakledeceğiz.

Temel eğitim aşamasında Hz. Peygamber'in hangi noktalar üzerinde durduğunu tespit bakımından bu üç örnek önemlidir. Çünkü üçü de küçük yaştan itibaren Hz. Peygamber'in terbiye ve gözetimi altında bulunmuşlar. Birisi sekiz veya on yaşında iken annesi tarafından Hz. Peygamber'in hizmetine verilen ve on yıl boyunca hizmet eden Hz. Enes'tir. İkincisi Hz. Peygamber'in sevgili torunu Hz. Hasan'dır. Üçüncüsü ise Hz. Peygamber'in amcası oğlu Abdullah'tır.

Hz. Peygamber'in bu nasihatleri metodu gereği bir anda değil değişik zamanlarda verdiği anlaşılıyor.
Hz. Enes der ki: "Ben on yıl Resûlullah'a hizmet ettim. Bu müddet sırasında beni ne dövdü ne azarladı ne tahkîr etti ne de bir defâcık surat astı.

Bana ilk tavsiyesi; "Verilen sırrı kimseye söyleme güvenilir ol" demek oldu.

"Ey oğul abdestini tam al tâ ki koruyucu melekler seni sevsin ve ömrün bereketli olsun. Ey Enes cenabetten guslederken iyice yıkan. Böylece yıkanma mahallinden ayrılırken günâh ve hatâlardan arınmış olarak çıkarsın. "Ya Resûlullah iyice yıkanmak nasıl olur?" dedim. "Saç diplerini ıslat deriyi de iyice temizle" dedi.

Ey oğul! Elinden geldikçe abdestli ol zira kim abdestli iken ölüm gelirse ona şehitlik sevabı verilir. Ey oğul elinden geldiğince namazı bırakma zira böylece melekler daima sana rahmet okurlar.

Ey Enes rükû edince ellerinle dizlerini iyice tut parmaklarını birbirinden ayır dirseklerini yanlarına yapıştırma. Ey oğul rükûdan doğrulunca her uzvun tam olarak yerine gelsin. Zira Allah kıyamet gününde rükû ve secde arasında bellerini tam doğrultmayana nazar etmez. Ey oğul secde edince de alın ve ellerini yere tam koy. Horozun yeri gagalaması gibi (çabuk inip kalkarak) gagalama (secdede kollarını yere sererek) tilkilerin yatışı gibi yere serilme. Namazda sağa sola göz atmaktan sakın.

Ey oğul evinden çıktığın zaman müslümanlardan gördüğün herkese selâm ver böylece günahların bağışlanmış olarak eve dönersin. Ey oğul; kendi evine girdiğin zaman da kendine ve ev halkına selâm ver. Ey oğul kimseye karşı kalbinde kötülük tutmadan sabahlamaya akşamlamaya çalış. Zira bunda başarılı olabilirsen hesabını çok kolay verirsin. Ey oğul tavsiyemi tutarsan hiçbir şey sana ölümden daha sevimli olmaz.

Ey oğul büyüklere hürmet küçüklere merhamet et.


Ey oğul duayı çok yap. Zira dua gelen kazaları savar. Ey oğul işte bu benim sünnetimdir kim benim sünnetimi ihya ederse beni ihya etmiş olur beni ihya eden de cennette benimle olur".

Hz. Peygamber'in sevgili torunu Hz. Hasan'a "Peygamber'den ne hatırlıyorsunuz?" sorusuna özellikle üç şeyi hatırladığı cevabını vermiştir. 1. Hz. Peygamber'le beraber gidiyorduk. Yolumuz zekât hurmalarının bulunduğu yere uğradı. Ben bir hurma alarak ağzıma attım. Bunun üzerine derhal onu ağzımdaki çıkarıp attı. Oradakilerden biri "Niye böyle yaptınız bir hurmayı yese de ne olurdu?" dedi. Hz. Peygamber "Biz âl-i Muhammed'e zekat helâl değildir" buyurdu. 2. "Beş vakit namazı öğrettiğini hatırlıyorum. 3. Şu tavsiyesini de hatırlıyorum: "Sana şüpheli gelen her şeyi terk et içinde şüphe uyandırmayan şeyleri yapmaya bak. Doğru insanın içinde güven ve huzur yanlış ise şüphe ve huzursuzluk uyandırandır".

Amcası oğlu Abdullah da der ki: "Bir gün ben Hz. Peygamber'in terkisindeydim. Bana dedi ki; "Ey oğul sana birkaç nasihatim var: Allah'ın emir ve yasaklarını gözet Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki O'nu önünde bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste. Yardım talep edince yine Allah'tan talep et. Bil ki eğer bütün ümmet sana yardım için bir araya gelseler ancak Allah'ın takdîr etmiş olduğu kadar yardım edebilirler. Yine sana zarar vermek için bir araya gelseler ancak Allah'ın takdîr etmiş olduğu kadar zarar verebilirler".

“Bu din garip başladı garip devam edecek ve garip bitecektir. Ne mutlu o gariplere.” (Müslim İbn-i Mace)

ALINTIDIR.