Önemli Olan Efendimiz'e Benzer Tarzda Yaşamaya Karar Vermektir!

İmanımızın temin ettiği ahlak vardır. Mesela meyvelerin çürük taraflarını gizlemeye çalışan bir manav imanlı ise birdenbire Allah'ın her şeyi gördüğünü ve bildiğini hatırlar. O an sanki imanı bir suflör olur ve bağırır:

"Ey Müslüman dikkat et!.. İmanına dinine aykırı hareket ediyorsun." Adam hilesinden böylece vazgeçer.

Meyve vermeyen ağaca "odunluk" derler. Müslüman'ın meyvesi de Peygamber ahlakıdır.

Herkes ilmine ve kabiliyetine göre böylesi iç konuşmalara erer aniden başını kaldırır "seç al; çürüğü de var sağlamı da!" diye malının ayıbını gizlemez helal kazanç sağlar.

Böylece Peygamber'i taklit etmiş olur.

Yeryüzünü bir talimgâh yapan Allah insanlar topluluğunu buraya toplarken Peygamber Eendimiz'i de başöğretmen makamına getirmiştir.

Kur'an-ı Kerim bu eğitim sisteminin yönetmeliğidir. Demek ki Peygamber Efendimiz Kur'an'ı anlamaya ve yaşamaya en uygun şekilde yaratılmış; O İslamiyet'i anlamış ve yaşamış böylece kendi şahsında ispat etmiş ki insanların bütünü Hz. Muhammed'e benzer tarzda yaşasa şu dünya bir cennet manzarası arz edecek!..

İşte insanlığın gayesi ve hedefi budur! Yani Peygamber'in ahlakı ile ahlaklanmak!..

İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki (ra) demiş ki:

"Ben seyr-i ruhanide kat-ı meratib ederken tabakat-ı evliya içinde en parlak en haşmetli en letafetli en emniyetli; sünnet-i seniyyeye ittiba edenleri gördüm."

Çeşitli cemaatler var. O cemaatlerin her birinin mensupları manen yükselmek istiyorlar. Kimisi zikrederek yükselmek istiyor kimisi tefsir okuyarak kimisi Kur'an okuyarak yükselmek istiyor; cemaat mensupları böyle çalışıyor.

İşte Ahmedi Faruki onların içinde en yüksek en nurlu derecede sünnet-i seniyyeye ittiba edenleri görmüş.

Adam diyor ki "Ben ilimle yükseleceğim." Öbürü diyor ki "Ben zikrederek yükseleceğim."

"Sen kafandan geçen fikirleri bir kenara bırak" diyor Ahmed-i Faruki; "Peygamber ne yaptı önemli olan o. En yüksek makam sünnet-i seniyyeye ittibadır."

"Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed (sas) O'nun kulu ve resulüdür."

Kelime-i şehadetin içinde bir hayat şekli vardır. Helal dairede bir hayat...

Haram daireden uzak bir hayat...

Bediüzzaman buyurmuş ki:


"Tazyikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır ben de gayet acizim. Nazarım da kısa yol da zulümatlı... Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor selametli yol görünüyor yük hafifleşiyor tazyikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum." (Lem'alar)

Peygamberimiz'in doğumunu kutlayan YENİDEN DOĞMALI!

Yeniden dünyaya gelir gibi hayata yeniden başlamalı ki kâinat çapındaki bu davanın sırrına ersin...

Hekimoglu Ismail

ALINTIDIR.