Bil ki bu kitab sana hayatında verilen en değerli şeylerden biridir!..
Bu kitap sana Rabbinin seslenişi; sana açtığı özel kapıdır!.. Kim olursan ol; işin meşgalen ne olursa olsun; hangi dinden olursan ol; bil ki...
Rabbin seni beklemektedir ve kapısı sana açıktır!..

Sorma Rabbimin kapısı nerede diye; sende "O" kapı; gönlünde!. Senden sana açılan bir kapının ardında!..

Bu kapı DUA ve ZİKİR kapısıdır!.. Gönlünden Rabbine açılan kapıdır!. Rabbine yöneliş ve HACET kapısıdır!.

Gökte ve ötende sandığın TANRI’nı terket; sonsuz - sınırsız ALLAH’a yönel; O’nun her noktada ve zerrede mevcût olduğunu farket; ve O’nu GÖNLÜNDE bulmaya çalış!.

Sonra iste O’ndan ne istersen!.. Eşini işini aşını; ister mevlânı ister şifânı!
Bil ki seni her isteğine ve her arzuna kavuşturacak tek şey DUA ve ZİKİR’dir.

Bil ki her zerrede tüm özellikleriyle mevcûd olan ve kendinden gayrının varlığı aslâ sözkonusu olmayan ALLAH SENDEN SANA İCABET EDECEKTİR!.
SEN bilesin ki yeryüzünde "HALIFE"sin!.. HALİFE olarak sana gönlüne BEYNİNE bahşedilmiş

yüce güçlerden haberin var mı?...
DUA ile ZİKİR ile o muhteşem BEYNİN ile kendindeki mekanizmayı harekete geçirebileceğinden haberin var mı?...

"EN GÜÇLÜ SİLAH" olarak sana bağışlanmış DUA mekânizmasını biliyor musun?... Fakîr garîb nîce kişiler DUA ve ZİKİR ile nîce ZALİM SULTANLARI helâk ettiler!. Nîce yoksullar büyük zenginliklere hep DUA ve ZİKİR ile eriştiler!..

Nîce dertli sıkıntılı hastalıklı ezâ çile çekenler hep kurtuluşu selâmeti DUA ve ZİKİR’de buldular!..

SENDE dünyanın en güçlü silâhı olan DUA ve ZİKİR cihâzı mevcûttur.
BEYNİNDEKİ GÖNLÜNDEKİ bu en güçlü silâhı kullanmasını öğrenerek; bu yaşadığın dünyanın ve ölümötesi yaşamın tüm güzelliklerine erişebilirsin!..
Ya da DUA ve ZİKİR mekânizmasını kullanmaz paslandırıp bir kenara terkedersin ki bunun cezasını da sonsuza dek çekersin!..

Sana karşılıksız bedava verilmiş bir mekânizmadır bu!.. Hîbedir!..

DUA ve ZİKİR için kimseye muhtaç değilsin ve kimseyi aracı koymak zorunda da değilsin!..

İster bu kitaptan yararlan; ister gönlünden geldiği gibi yönel!.. Ama kesinlikle kendindeki bu dünyanın en kıymetli cihâzı olan DUA ve ZİKİR cihâzını kullanmasını öğren.

Göreceksin dünyan nasıl güzelleşecek...

ALINTIDIR.