Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hz. Muhammed'in (S.A.V) İsimleri, İsimlerinin Anlamları  Kur'an-ı Kerim'deki isimleri:

  Ahmet Emin Beşir Burhan Hatem Dai Rauf Rahim Rasulu'r-Rahme Sirac Münir Sırat-ı Müstakim Ta-Ha Ya-Sin Ha-Mim Abd Urvetü'l-Vüska Kademü's-Sıdk Muhammed Müddesir Müzzemmil Mustafa Mücteba Nebiyyü'l-Ümmi Nezir Nimetullah Hadi.

  Diğer kitap ve sayfalardaki isimleri:


  İncil'de; Ahmet Baraklit (veya Faraklit) Hanbata Ruhu'l-Hak Ruhu'l-Kuds Sahibü'l-Kadib Sahibü'n-Naleyn. Tevrat'ta; Ahyed Bidbid Dahuk Mütevekkil Muhtar. Zebur'da; İklil Cebbar Hamyata Hathat Kayyim Mukimü's-Sünne. Diğer peygamberlere indirilen suhufta; Ehunah Tabtab Müşeffih Ecir Hatem Mazmaz Munhaminna'.

  Hadislerde belirtilen isimleri:

  Ahmet Ahyed Emin İmamü'l Muttakin Haşir Habibullah Rakibül-Burak Rasulü'r-Rahme Rasulü'r-Rahe Rasulu'l-Melahim Seyyidü'l-Mürselin Seyyid-i Veled-i Adem Sabık Şeff Şafı' Müşeffa' Sahibü'l-Hatem Ta-Ha Zahir Akıb Abdullah Kaidü'l Gurri'l-Muhaccelin Kuşem Mahi Muhammed Müddessir Müzzemmil Muktefi Mukaffa Nebiyyü't-Tevbe Nebiyyü'r-Rahme Nebiyyü'l-Melhame Ya-Sin.

  Esma-i Hüsna ile ortak olan isimleri:

  Evvel Ahir Cebbar Hamid Hamid Hak Habir Ra'uf Rahim Şahid Şehid Şekur Sadık Azız Azim Afüvv Alim Fettah Kuddus Kavı Zu-Kuvve Kerim Ekrem Mübeşşir Mübin Mahmud Mümin Müheymin Nur Veli Mevla Hadi Ya-Sin.

  Hz. Peygamber'in diğer Peygamber ve Din büyükleriyle ortak olan isimleri:

  Yüce Peygamber'in Ahmet Muhammed Akıb Haşir Mukaffa Nebiyyü'l-Melhame gibi isimleri yalnızca kendisine hastır. Ancak Rasulullah Nebiyyullah Abdullah Şahid Mübeşşir Nezir Nebiyyü'r-Rahme Nebiyyü't-Tevbe gibi isimleri diğer peygamberlere de verilmiştir. Bu arada Hz. Adem'in Safıyyullah Hz. İbrahim'in Halilullah Hz. Musa'nın Kelimullah Hz. İsa'nın Ruhu'l-Kuds Hz. Ali'nin Murteza ve Mücteba İmam Gazzali'nin Hüccetü'l-İslam isimleri aynı zamanda Hz. Peygamber'in de ismidir.

  Yalnızca Hz. Peygamber için kullanılan tabirler:

  Dini ve edebi metinlerde geçen Fahri Kainat Fahri Adem Mefhar-ı Alem Ebü'l-Müminin Hayru'l-Mürselin Kan-ı Şefaat Mahbub-ı Hak Muin-i Beşer Rasulü's-Sakaleyn Seyyidü's-Sadat Seyyidü'l-Mürselin Sultanı Enbiya gibi terkipler doğrudan Hz. Peygamber'e işaret eden tabirlerdir. Bu sebeple kültürümüzde ve edebiyatımızda Yüce Peygamber için kullanılan bu tabirlerin sıfat manası dikkate alınmadan birer özel isim olarak telakki edilmeleri ve imlada da büyük harflerle yazılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

  Hz. Peygamber'in edebi mahiyetteki isimleri:

  Edebi metinlerde özellikle naatlarda Hz. Peygamber için sultan ay güneş deniz inci gül bülbül servi çerağ tabip gibi motifler ele alınırken; bu teşbih ve istiarelere bağlı terkipler çoğu zaman birer isim olarak kullanılmıştır. Bunlardan bazıları: Meh-i Burc-i Fezayil Bedr-i Düca Mah-ı Münir Sadr-ı Bedr-i Kainat Ayine-i Ezel Mir'at-ı Huda Cevheri Zat Dürre-i Beyza Dürr-i Yetim Şems-i Kevneyn Şems-i Sübhan Afitab-ı Evc-i Din Neyyir-i A'zam Sehab-ı Rahmet tabip-i Mariz-i İsyan Menba-ı Ab-ı Hayat Nizamü'l-Alemin Ruh-i-A'zam Ser-Çeşme-i Kerem Serv-i Bostanı Din Şahenşah-ı Asfiya Ukde-Güşa gibi.

  Hz. Peygamber'in isimleriyle ilgili bütün bu tasniflerin dışında:

  O'nun değişik zaman mekan ve topluluklara göre aldığı adlar da ayrı bir kategori teşkil eder. Buna göre Hz. Peygamber'e; Ahmet isminin dünyaya gelmeden önce MUHAMMED MUSTAFA’NIN hayatta iken Mahmud adının da kendisinden sonra verildiği konu edilir.

  Ayrica Ka'bu'l-Ahbar'dan nakledilen bilgilere göre Hz. Peygamber:


  "ehl-i cennet meyanında ABDÜ'L-KERİM ehli berzah indinde ABDÜ'L-CEBBAR melaike-i arş lisanında ABDÜ'L-HAMİD şair fıriştegan beyninde ABDÜ'L-MECİD peygamberan arasında ABDÜ'L-VEHHAB cinniyan içinde ABDÜ'R-RAHİM şeyatinde ABDÜ'L-KAHHAR cibalde ABDÜ'L-HALLAK bahrde ABDÜ'L-KADİR balıklarda ABDÜ'L-KUDDUS haşeratta ABDÜ'L-MUGİS vahşilerde ABDÜ'R-REZZAK siba yani yırtıcı hayvanlarda ABDÜ'S-SELAM dört ayaklı hayvanlar indinde ABDÜ'L-MÜ'MİN kuşlar indinde ABDÜ'L-GAFFAR" isimleriyle bilinmektedir.

  Abdullah: Allah (cc)' ın kulu

  Abid: Kulluk eden ibadet eden

  Adil: Adaletli

  Ahmet: En çok övülmiş sevilmiş

  Ahsen: En güzel

  Ali: Çok yüce

  Alim: Bilgin bilen

  Allame: Çok bilen

  Amil: İşleyici iş ve aksiyon sahibi

  Aziz: Çok yüce çok şerefli olan

  Beşir: Müjdeleyici

  Burhan: Sağlam delil

  Cebbar: Kahredici galip

  Cevad: Cömert

  Ecved: En iyi en cömert

  Ekrem: En şerefli

  Emin: Doğru ve güvenilir kimse

  Fadlullah: Allah-ü Tealanın ihsanı fazlına ulaşan

  Faruk: Hakkı ve batılı ayıran

  Fettah: Yoldaki engelleri kaldıran

  Galip: Hakim ve üstün olan

  Gani: Zengin

  Habib: Sevgili çok sevilen

  Hadi: Doğru yola götüren

  Hafız: Muhafaza edici

  Halil: Dost

  Halim: Yumuşak huylu

  Halis: saf temiz

  Hamid: Hamd edici övücü

  Hammad: Çok hamdeden

  Hanif: Hakikate sımsıkı sarılan

  Kamer: Ay

  Kayyim: Görüp gözeten

  Kerim: Çok cömert çok şerefli

  Macid: Yüce ve şerefli

  Mahmud: Övülen

  Mansur: Zafere kavuşturulmuş

  Masum: Suçsuz günahsız

  Medeni: Şehirli bilgilive görgülü

  Mehdi: Hidayet eden doğru yola erdiren

  Mekki: Mekkeli

  Merhum: Rahmetle bezenmiş

  Mes'ud: Mutlu

  Metin: Çok sağlam ve güçlü

  Muallim: Öğretici

  Mukteda: Peşinden gidilen

  Mübarek: Uğurlu hayırlı bereketli

  Mücteba: Seçilmiş

  Mükerrem: Şerefli yüce

  Müktefi: İktifa eden yetinen

  Münir: Nurlandıran aydınlatan

  Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş

  Mürteza: Beğenilmiş seçilmiş

  Muslih: Islah edeci düzene koyucu

  Mustafa: Çok arınmış

  Müstakim: Doğru yolda olan

  Muti: Hakka itaat eden

  Mu'ti: Veren ihsan eden

  Muzaffer: Zafer kazanan üstün olan

  Müşavir: Kendisine danışılan

  Naki: Çok temiz

  Nakib: Halkın iyisi kavmin en seçkini

  Nasih: Öğüt veren

  Natık: Konuşan nutuk veren

  Nebi: Peygamber

  Neciyullah: Allah' ın sırdaşı

  Necm(i): Yıldız

  Nesib: Asil temiz soydan gelen

  Nezir: Uyarıcı korkutucu

  Nimet: İyilik dirlik ve mutluluk

  Nur: Işık aydınlık

  Rafi: Yükselten

  Ragıb: Rağbet eden isteyen

  Rahim: Mü'minleri çok seven

  Razi: Kabul eden hoşnut olan

  Resul: Elçi

  Reşid: akıllı olgun iyi yola götürücü

  Said: Mutlu

  Sabir: Sabreden güçlüklere dayanan

  Sadullah: Allah' ın mübarek kulu

  Sadık: Doğru olan gerçekci

  Saffet: Arınmış seçkin kişi

  Sahib: Malik arkadaş sohbet edici

  Salih: iyi ve güzel huylu

  Selam: Noksan ve ayıptan emin olan

  Seyfullah: Allah' ın kilıcı

  Seyyid: Efendi

  Şafi: Şefaat edici

  Şakir: Şükredici

  Taha: Kur'an-ı Kerim' deki ismi

  Tahir: Çok temiz

  Taki: Haramlardan kaçınan

  Tayyib: Helal temiz güzel hoş

  Vafi: Sözünde duran sözünün eri

  Vaiz: Nasihat eden

  Vasıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran

  Yasin: Kur'an-ı Kerim' deki ismi gerçek insan insan-ı kamil

  Zahid: Masivadan yüz çeviren

  Zakir: Allah' ı çok anan

  Mevahib-i Ledünniye

  *

  Prof. Dr. Emine Yeniterzi  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bazı saçma sapan dizilerde dalga geçer gibi kullanılıyordu.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Allah yüzü suyu hürmetinden eksik etmesin bizleri

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş