Dumetül Cendel Olayı Önemi Özellikleri

Dumetü'l-Cendel Tebük'e yakın Sam'a bes gecelik mesafede bır yerdir. Hz. Peygamber Sam'da hristiyan Araplar'ın ve Bizans ımparatoru Herakleıos'un desteklediği Rum askerlerinin Medine'ye saldırı için hazırlık yaptıklarını öğrenince onlardan önce davrandı ve otuz bın kişilik bır İslam ordusu ile hicretin dokuzuncu yılında Tebük'e kadar geldı.
Gerek Rum'dan ve gerekse Araplar'dan bır hareket görülmeyınce orada durdu. Ayrica Sam'da bulasıcı taun (veba) hastalığının bulunduğu haberi de gelmişti. Allah Rasulü ashabı ile ıstısare ederek bır süre Tebük'te kaldı.
Iste Hz. Peygamber Tebük'te bulunduğu sırada Halit b. Velid (ö. 21/641)'ı çagirdi ve yanına dörtyüz atlı asker verip kendisinı Dumetü'l-Cendel'de bulunan Ükeydir b. Abdılmelik'e gönderdi. Ükeydir Kindeliler'den olup onların kralı ıdı.
Ve hristiyandı. Halit emrindeki güçlerle birlikte gece vaktı Ükeydir'ın kalesine yaklaştı. Ükeydir o sırada bazı adamlarıyle birlikte yaban sıgiri avlamak amacıyle kale dısına çıkmıştı. Hz. Halit ve adamları Ükeydir'e saldırıp onu yakaladılar. Kardeşi Hassan çarpısmaya devam etmek isteyınce öldürüldü. Diğerleri kaçıp kaleye gırdiler. (Ibn Hısam Sire Beyrut 1391/1971 IV161170; Ibn Sa'd Tabakat Beyrut 1376/1957 II 165 167; Vakidi Kıtabü'l-Megazi Kahıre 1965 III 1025 1026 1027 1031; et-Tevbe 9/117; Buhari Camıu's-Sahih Istanbul Amıre 1329 V 128; Ahmet b. Hanbel Müsned IV 75 VI 387; Dare Kutni IV 195-196)
Halit b. Velid ile Ükeydir arasında kale halkının durumu ile ılgılı olarak yapılan anlasmaya göre Halit'e 1) Ikı bın deve 2) Sekiz yüz at 3) Dört yüz zırh gömlek 4) Dört yüz mızrak verilecek; 5) Ükeydir'le kardeşi Mudad Hz. Peygamber'e kadar götürülüp haklarında orada hüküm verilecektı (Vakidi Megazi III 1027; Ibn Sa'd Tabakat II166). Ükeydir kardeşi ve ganimetler Tebük'e getirıldı. Hz. Peygamber ganimetlerin beste bırını beytü'l-mal için ayirdiktan sonra beste dördünü mücahıdler arasında bölüstürdü.
Rasulullah (s.a.s.) Ükeydir'le kardeşini İslam'a davet etti. Fakat yanasmadılar cızye ödemeye razı oldular. Kendileri serbest bırakıldı. Onlara eman ve sulh maddeleri ıhtıva eden bır yazı verildı. Ükeydir Tebük'ten tekrar Dumetü'l-Cendel'e döndü (Vakidi MegaziIII1030; Ibn Hısam Sire IV 170). Dumetü'l-Cendel akar suyu hurmalık ve ekinleri bulunan büyük bır panayır ve ticaret merkezı ıdı. Arap kabilelerinin bırer bırer Müslüman olduklarını görünce Dumeliler Hz. Peygamber'den korkmaya baslamıslardı. Ancak bu olaydan sonra da İslam'a gırmek yerine cızye ödemeyı tercıh ettiler.
Hamdı DÖNDÜREN