Reci Olayı

On kişilik bır Müslüman öğreticı grubunun müsrıkler tarafından hile ile pusuya düşürülerek şehit edildikleri olay.

Hıcri 4/Mıladi 626 yılında gerçekleşen ve basta Hz. Muhammed (s.a.s) olmak üzere bütün Müslümanları üzüntüye sevkeden bu olayın cereyan tarzı kaynaklarda söyle anlatılır:

Medine cıvarında yerlesik Adal ve Karra adlarında iki kabile vardı. Bu kabilelerin ileri gelenleri Hz. Peygamber (s.a.s)'e müracaat ederek Müslüman olmak istediklerini kendilerine Kur'an-ı Kerim'ı ve İslam dınını öğretecek muallım ve mürsıdler göndermesini istediler. Resulullah (s.a.s) İslam'ın yayılması için hiç bır fedakarlıktan kaçınmadığının bır göstergesi olarak öğretmen isteyen kabilelere Asım b. Sabıt başkanlığında on kisi gönderdi.

Bu on kisi baslarına gelecek seylerden habersız olarak İslam'ı öğretme heyecanı ile yola çıkmıslardı. Sözü edilen heyet Mekke ile Usfan arasında Hüzeyl kabilesine aıt "Recı" adı verilen yere ulastıklarında bırdenbıre yüz'ü okçu olmak üzere ikiyüz kişilik bır çetenin hücumuna uğramıslar ve henüz ne olduğunu anlayamadan kendilerini savunmak amacıyla bır daga ıltıca etmislerdi. Gerçekten de mürsıd ve muallım isteyenlerle Hüzeyl kabilesi gızlıce anlasmıs ve yakalayacakları Müslümanları Mekkeli müsrıklere para karsılığında satma konuşunda aralarında karara varmıslardı.

Köseye sıkıstırılan Müslümanlara okçular teslım olmaları halinde hayatlarını bağıslayacaklarını söyleyerek kendilerine sığınmalarını istemislerdi. Ancak kafile başkanı Asım Müminlerin müsrıklere ıltıca edemeyeceklerini ve teslım olmayacaklarını karsı tarafa bildirdi. Hemen akabinde de durumun Hz. Peygamber (s.a.s)'e malum olması için Allah Teala'ya nıyazda bulundu.

Çıkan çarpısmada Asım'ın da içinde bulunduğu sekiz kisi şehit oldu. Olayı daha önceden haber alan Kureys Asım'ın kafataşını getirmeleri için bazı kişileri özel olarak görevlendırmıştı. Fakat arıların şehitin cesedine üsüsmesi sebebıyle Asım'a düşündüklerini yapma ımkanı ortadan kalktı. Bununla birlikte Asım'ın arkadaşlarından Zeyd ve Hubeyb çetenin "Teslım olursanız sızı öldürmeyeceğiz" sözlerine ınanarak teslım oldular. Müsrıkler de bu iki Müslüman teslım olur olmaz bağlayarak Mekkelilere sattılar.

Mekke'nın önde gelenlerinden Safvan b. Umeyye tarafından satın alınan Zeydin Kureyslilerin katılımıyla meydanda öldürülmesine karar verildı. Mekke'nın ileri gelenlerinden Ebu Süfyan Kureyslı müsrıklerin huzurunda Zeyd'e "Hayatının bağıslanması karsılığında Muhammed'ın öldürülmesini ister mıydın? Söyle bakalım!" dediğinde Zeyd'ın cevabı su olmustu: "Kesinlıkle böyle bır sey istemem! Benim canım O'nun yoluna feda olsun! Değil burada öldürülmesine Medine'de ayagına bır dıken batmasına bile razı olmam". Zeyd'ın bu cevabı karsısında Ebu Süfyan "Muhammed kadar arkadaşları tarafından sevilen başka bırı yoktur" demekten kendini alamadı. Zeyd'ın bu cevabından hemen sonra Safvan'ın kölesi Kıstas tarafından acımasız bır bıçımde şehit edildı.

Diğer Müslüman Hubeyb Uhud'da öldürdügü Harıs b. Amır'ın oğulları tarafından satın alınmıs ve birkaç gün sonra öldürülmek üzere Harem-ı Serif'ın sınırına gönderilmiştı. Idam edileceği için iki rekat namaz kilmak üzere ızın istedi ve verilen ızın doğrultusunda namazı kildı. Bu arada ona dıninden dönmesi halinde ıdam edilmeyeceği söylendıginde su beytı okuduğu nakledilmektedir:

Ben Allah yolunda Müslüman olarak öldürülürken

Canıma ne suretle kiyilacağına ehemmıyet vermem;

Benim ölümüm Hak Teala ugrunadır ve O dilerse

Benim tarumar olan vücudumu mübarek kilar.

Hubeyb'ın ıdamdan önce kildığı iki rekat namaz o zamandan beri ıdam edilecek olan Müslümanların kildıkları geleneksel bır namaz halını aldı: Hubeyb de acımasızca müsrık caniler tarafından şehit edildı. Hz. Peygamber (s.a.s) ve diğer Müslümanlar bu olaya çok üzüldüler. Saır sahabilerden Hassan b. Sabıt de yanık mersıyeler söyleyerek olaydan duyduğu acıları dile getirmişti.

(Bu konuda daha geniş bılgı için bkz. Ibnül-Esir el-Kamıl fı't-Tarıh Tercümesi çev. M. Besir Eryarsoy Istanbul 1985 II 156 v.d; Ibn Hısam es-Sıretü'n-Nebeviyye çev. Hasan Ege Istanbul 1985 III 240 vd; Mevlana Sıblı Asr-ı Saadet çev. Ö.R. Doğrul sad. Ö.Z. Mollamehmedoglu Istanbul 1977 I 270-271; Hüseyın Algül İslam Tarihi Ansiklopedisi Istanbul 1986 I 389-390).

Mefaıl HIZLI