Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mescidi Nebevi, İlk Yapılan Mescit, Özellikleri, Önemi
  Resulullah (s.a.s)'ın ılk ısı devesinin çöktügü arsayı sahiplerinden satın alarak buraya bır mescit ınsa etmek olmus tur. Mescid-ı Nebi adı ile anılan bu mekanın İslam devletinin olusumu ve yönetilmesinde gördügü fonksıyon oldukça büyüktür.

  Resulullah (s.a.s)'ın Medine'ye hicretinden hemen sonra ashabıyla birlikte bina ettiği mescit. Bu mescit Mescid-ı Resul Mescid-ı Serif Mescid-ı Saadet ve Mescid-ı Nebevi adlarıyla da anılmaktadır. Mescid-ı Haram ve Mescid-ı Aksa'dan sonra yeryüzündeki mescitlerin en faziletlısıdır.

  Resulullah (s.a.s) Hıcret yolculuğunda kisa bır müddet Medine'nın dısında bulunan Kuba köyünde kalmıştı. Bu esnada Kuba mescitı adıyla bilenen mescitı ınsa ettirmişti. Buradan yola çıkıp Medine'ye girdiği zaman Resulullah (s.a.s) mısafır edip agırlama serefine naıl olabilmek için herkes bırbırıyle yarısa gırmıştı.

  Kendisinı davet edenlere Resulullah (s.a.s); "Bırakın deve serbestçe yürüsün. O bizı Allahın razı olacağı bır yere kadar götürecektir" diyordu. Deve bır süre yürüdükten sonra iki yetim kardeşe aıt bos bır arsaya çöktü. Buraya evi en yakın olan Ebu Eyyub el-Ensari Resulullah (s.a.s)'ın esyalarını alıp sevinçlı bır halde evine taşıdı (bk. Hıcret mad.).

  Resulullah (s.a.s)'ın devesinin çöktügü bu arsa sahipleri olan Neccaroğullarından Sehl ve Suheyl hıbe etmek için ısrar ettilerse de Resulullah (s.a.s) bunu kabul etmedi ve on dınar gibi sembolık bır meblag karsılığında burayı satın aldı. Bu bedeli Hz. Ebu Bekir (r.a) ödedi.

  Ibn Sa'd Resulullah'ın Medine'ye hicretinden önce Esad ıbn Zurare'nın arkadaşlarıyla burada namaz kildığını ayrica cuma namazlarını da burada kildirdiğinı nakletmektedir. Etrafı çevrılı olan bu arsanın hemen bıtısıginde cahılıye ınsanlarının gömülü bulunduğu bır mezarlık vardı. Resulullah bu mezarlığın kaldırılmasını istedi. Böylece mescitın ınsa edileceği arsa genişletilmış oldu. Ayrica burada bulunan su bırikintısı de yok edildı (Nesai Mesacıd 12; Ibn Sa'd Tabakatül-Kübra Beyrut t.y I 239).

  Bu arsa üzerinde hemen bır mescit bina edilmeye baslandı. Ensar Muhacır ve diğer gönüllü kimselerin de katıldığı kalabalık bır ısçı-usta topluluğu tarafından yürütülen çalışmalar sonunda mescit kisa sürede bina edildı. Resulullah (s.a.s) çalışmaları idare edip mescitın kible tarafındaki temellerinin atılması ve diğer planlamaları yapmakla yetinmeyıp çalışmalara bır ısçı gibi tas kerpıç taşıyarak katılmıştır. O bu çalışmalar esnasında su beyıtleri söylüyordu: "Allahım! Ahıret hayatından bas ka hayat yoktur. Ensara ve muhacıruna magfıret et" (Ibn Sa'd a.g.e. I 239-24I).

  Temeller toprak seviyesine kadar tas zeminden yukarısı ise kerpıç kullanılarak bina edildı. Temel yaklaşık olarak bır buçuk metre derinlıginde açılmıştı.

  Enı-boyu yüzer zıra (bır zıra =kırkbes santım) olmak üzere kare seklinde ınsa edilen mescitın mıhrabı Beytu'l-Makdıs yönüne denk düşecek şekilde kuzey duvarında ısaretlenmişti. Üç tane kapıdan bırı güney tarafındaki arka duvarda ikincisi batı tarafındaki duvarda üçüncüsü ise Resulullah (s.a.s)'ın hücrelerinin bulunduğu doğu tarafında ıdı. Bu kapıya Cıbrıl kapısı denirdi.

  Resulullah (s.a.s) ılk önceleri bır hurma kütügü üzerine çıkarak hutbe okurdu. Bır zaman sonra bizzat Resulullah (s.a.s)'ın isteği veya ashabın cemaatın kalabalıklastığını ve arkadakilerin hutbe okurken onu göremediklerini bildirmeleri üzerine bır kaç basamaklı bır mınber yapılarak mescite yerles tırıldı (Buhari Cuma 26; Ibn Sa'd a.g.e. I 25I-251).

  Hıcretten on altı ay sonra Kıblenin yönü Beytullah tarafına çevrıldığı zaman güneydeki kapı kapatılarak burası mıhrab yapıldı Kuzeydeki duvarda da bır kapı açıldı. Mescitte namaz kilınan yerin üzeri açıktı. Ancak mescitın ortaşında hurma agacından yapılan dırekler üzerinde hurma dal ve yapraklarından bır gölgelik yapılmıştı.

  Mescitın doğu tarafında duvara bıtısık olarak Resulullah (s.a.s)'ın hanımları Hz. Aise (r.anh) ve Hz. Sevde (r.anh) için iki oda ınsa edilmıştı. Ayrica yine mescite bıtısık olarak gündüzleri bır eğitım-öğretim yeri geceleri ise evsız kimseler ve mısafırlerin barınması için "Suffa" denilen üzeri kapalı bır bölüm eklenmişti. Resulullah (s.a.s)'e aıt odalara zamanla yedi oda daha eklenerek oda sayısı dokuza çıkmıştır. Bunların hepsı kerpıçten ıdı (Ibn Sa'd a.g.e. I 499).

  Medine'de ınsa edilen bu mescit aynı zamanda kurulan İslam devletine aıt bütün faal ıyetlerin yürütüldügü bır merkez nıteliğinde ıdı. Resulullah ashabıyla orada ıstısare eder savaş ve barıs kararlarını orada alır elçı heyetlerini orada kabul eder savaşa çıkacak orduları orada techız ederek yola çıkarır topluma aıt bütün meseleler orada çözüme kavuşturulur hatta gerektıginde suçlular ve esirler bağlanmak suretiyle orada hapsedilirdi (Neseı Mesacıd 2I).

  Egıtım-öğretim faalıyetleri mescitın "Suffa" denilen kismında yerine getirılıyordu. İslam ümmetinin nüvesini olusturan Ashab ve seç kin sahabe alımler İslamda ılk ünıversıte sayılabilecek bu mekanda yetismıs lerdi. İslam'ın esaslarını öğrenmek üzere Medine dısından gelenler için aynı zamanda bır yatakhane vazıfesi görüyordu (Ibn Sa'd a.g.e. 255). Bır defasında Temım kabilesine mensup yetmis kisi burada barindirılmış ıdı (Ahmet b. Hanbel III 371).

  Resulullah (s.a.s) burada bizzat dersler veriyordu. Ancak yeni gelen ve baslangıçta olan öğrencilere okuma yazmayı ve Kur'an-ı Kerim'ı öğreten diğer öğretmenler de bulunmakta ıdı. Medine'den ve uzak yerlerden olmak üzere burada okuyan öğrencilerin dört yüz kisi gibi bır sayıya ulastıgı oluyordu. Burada barınanların ihtiyaçlarının büyük bır bölümü cömert sahabeler tarafından kars ılanmaktaydı (M. Hamıdullah İslam Peygamberi Istanbul 198I II 832).

  Medine'de bır evi ve ailesi olmayan fakır kimseler de Suffa'da yatıp kalkıyor ihtiyaçlarını buradan saglıyorlardı (Ibn Sa'd a.g.e 255).

  Mescid-ı Nebevi ılk ınsa edilisinden sonra bır takım genişletme faalıyetleri gördü. Hayber'ın fethinden sonra Resulullah (s.a.s) mescitı bır mıktar genişletmiştı. Resulullah (s.a.s) vefatından kisa bır müddet önce Hz. Ebu Bekir'ın kapısı harıç odalardan mescite açılan bütün kapıları kapattırmıştı (Buharı Ashab 3). Resulullah (s.a.s) vefat ettiğinde Hz. Aise (r.anha)'ye aıt odada defnedilmıştır.

  Ilk cıddı genişletme Hz. Ömer (r.a)'ın hılafeti zamanında yapıldı. Güney tarafından bes Batı ve Kuzey taraflarından da onar metre ılave yapıldı. Doğu tarafına ılave yapılmadı ve Resulullah (s.a.s)'ın hanımlarının odaları olduğu gibi kaldı. Kuzey doğu ve batı duvarlarında ıkiser tane olmak üzere kapı sayısı altıya çıkarıldı. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer vefat ettiklerinde Peygamber (s.a.s)'ın yanına defnedilmışlerdir.

  Hıcretin yırmı dokuzuncu yılında Hz. Osman (r.a) mescitı yeniden ınsa ettirdi. Duvarları süslü tas ile yeniden örüldü. Tas sütunlar kullanılarak mescitın bır kismının üzeri kapatıldı. Kapılarının sayısında bır değisiklık yapılmadı. Bu yenileme ile mescitın genişlıgı yüz elli zıra uzunluğu ise yüz altmıs zıra'a çıkmıs tır (Ibnu'l-Esir el-Kamıl fı't-Tarıh III1I3; Suyüti Tarıhu'l-Hulefa Beyrut 1986 173).

  Emeviler zamanında Medine Valısı Ömer b. Abdülazız eliyle mescit yeniden ınsa ettirıldı. Hıcri ****en sekiz'den doksan bıre kadar süren çalışmalarla mescit doğu batı ve kuzey yönlerinden genişletilmıştı. Peygamber (s.a.s)'ın hanımlarının odaları Mescide katılmış tır (Ibn Sa'd a.g.e. I 399). Resulullah (s.a.s)'ın kabr-ı serifleri Hz. Aise (r.anh) validemızın odasında bulunduğu için bu odanın sadece bır bölümü mescite dahıl edildı.

  Mescitın duvarları tas ve kerpıç kullanılarak yapılmış ve mermerlerle kaplanarak süslenmişti. Tavanı da Hindistan'da yetisen saac agacı ile örtüldü ve altın suyu ile yaldızlandı. Bu yenileme ile mescitın uzunluğu ikiyüz zıra genişlıgı de yüz altmıs yedi zıra çıkmıştır. Sütunları mermerden yapılarak sütun baslıkları altınlarla süslendı. Eyvanların yapımında taslar kursun kullanılarak bırbırine geçırılıp saglamlastırıldı. Ravza-ı Mutahhara (Resulullah (s.a.s)'nın kabrının bulunduğu yer)'ın tavanı saac agacı ile örtülerek yazılarla süslendı. Ilk olarak mıhrab ve dört tane de mınare yapıldı.

  Abbasilerden el-Mehdi Hıcri 162-778'de kuzey tarafından genişleterek üç yıl süren çalışmalarla mescitı yeniledi. Yine 2I2 (817) yılında Me'mun mescitı tekrar restore ettirdi.

  576 (118I) yılında en-Nasır Lıdınıllah Resulullah (s.a.s)'den kalan değerlı esyayı muhafaza etmek için mescitın sahnında kubbeli bır oda yaptirdi. Hz. Aise (r.anh)'ın sakladıklarından bulabıldiklerini buraya koydu. Bunlar; Resulullah (s.a.s)'ın vefat ettiği zaman giymekte olduğu çuhadan yapılmış rıda ve ızar atlas kumas ile ıslemeli sal bır cübbe Bürde-ı Saadet seccade sancaklar bır kisim resmı evrak ve Ashabdan bazılarına aıt bır takım esyadan ıbaretti.

  654 (1256) yılının Ramazan ayının ılk cuma günü kandılleri yakan kandılcının ihmalı kutsal emanetlerin korunduğu sahndaki kubbeli oda harıç mescitın tamamen yanmasına sebep olmustu. Abbasiler'den el-Mu'taşım 655 (1257) yılı hac mevsıminde ustalar ve malzeme göndererek mescitın yeniden ınsa edilmesini sagladı. Yemen Meliki Muzaffer ve Mısır Meliki Nureddın Alı Ibn Mu'ız'ın de ı stırak ettiği bu çalışmalarla hücre-ı nebeviye ve duvarların bır kismı yeniden yapılmıştı. Melik Muzaffer Yemen'de yaptirdiği sanat değeri çok yüksek bır mınberi de Mescite yerlestırmıştı. Ancak ımar ısı tamamlanamamıştı. 685 (1295)'de Baybars yarım kalan ınsaatı tamamladı ve küçük bulduğu Melik Muzaffer'ın mınberini kaldırarak yerine Mısır'dan getirttıgı daha büyük ve sanat bakımından daha zarıf bır mınberi yerlestirdi. 886 (1481) Ramazanının 13. günü mınarelerden bırine ısabet eden yıldırım mescitın yanarak duvarlarının yikilmasına sebep oldu. Mınber mushaflar ve kitapların tamamı yandı. Ravza-ı Mutahhara ve sahndaki kubbeli oda bu yangından zarar görmemiştı.

  Mısır Memluk Sultanı Esref Kaytabay Emır Sankar el-Cemali'yı kalabalık bır usta kafilesiyle Medine'ye gönderdi.

  Mescit bıraz genişletilerek duvarlar ve mınberler yeniden ınsa edildı. Mıhrabı da bıraz genişleterek üzerini çevresindeki dıreklerin baslıklarına oturtulan bır Kubbe ile kapadılar. Ravza-ı Mutahhara'nın duvarları üzerine de bır kubbe oturttular. Bunun üzerini de sütunların taşıdığı diğer bır kubbe ile kapadılar. Sonra Ravza-ı Mutahhara ile kible duvarı arasına etrafını üç küçük kubbenin çevrelediği büyük bır kubbe yapıldı. Yapılan diğer bazı kubbelerle de mescitın bır kismı örtülmüs oldu. Yeniden yapılan mıhrap renklı mermerler ile süslendı. Rahmet kapısının yanında Medrese-ı Mahmudiye adıyla anılan bır medrese ınsa edildı. Kaytabay yapılan bu ısler için yüzyırmıbın dınar tahsıs etmiştı.

  Osmanlılar döneminde Mescid-ı Nebevi'nın bakımı tıtızlıkle yerine getirılmış ve tezyın edilmıştır. I. Mahmud Ravza-ı Mutahhara'nın üzerinde bulunan kubbeyı yenileyerek koyu yesile boyadı. Bundan dolayı bu kubbe Kubbetu'l-Hadra (yesil kubbe) adıyla anılır.

  Mısır valısı Mehmed Alı Pasa da Mescid-ı Nebevi'de bırtakım restorasyon çalışmaları yapmıştır. Mescit Abdulmecıd tarafından yeniden ınsa edilmıştır. Abdulmecıd'ın bu ıs için seçtıgı ustalar Akık vadisinde bulunan Hedab denilen kayadan sütunlar ve taslar kestiler. Mescitı parça parça ınsa etmeye basladılar. Yanı bır kismını yikiyor yerini hemen yapıyorlardı. 1849-1861 yılları arasında on iki sene süren ınsa çalışmaları ile mescit yeni bastan ınsa edildı.

  Mayıs 1953'te baslatılan diğer bır çalışma ile ön kismı harıç yeni bastan ınsa edilerek bugünkü hale getirıldı. Ilk ımar edildıginde yakla sık 2475 m. kare büyüklügünde olan Mescid-ı Nebi tarıh boyu süren çeşitli ınsa faalıyetleri sonunda 12271 m. kare genişlıge ulasmıştır. Bugün ise yeniden büyük genişletme çalışmalarıyla bu alan birkaç katına çıkarılacak şekilde büyütülmüs bulunmaktadır. 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Mescid-ı Nebevi Mescid-ı Haram ve Mescid-ı Aksa'dan sonra yeryüzündeki mescitlerin en faziletlısıdır. Bu konuda Resulullah (s.a.s)'den bır çok hadis varıt olmustur.

  Mescid-ı Nebi'de bır bölüm vardı ki Resulullah (s.a.s) burayı Cennet bahçelerinden bır bahçe olarak nıtelemiştır. Ayrica mınberini de aynı şekilde vasıflandırmıştır.

  Bır hadiste söyle denilmektedir:

  "Resulullah bır hurma kütügüne yaslanarak hutbe okurdu. Ashabdan bırı söyle dedi: "Ya Resulullah! Senin için bır sey yapalım ki cuma günü üzerine çıktığın zaman ınsanlar sızı görsün ve hutbenizı duyabılsınler" dedi. Bunun üzerine Resulullah; "olur" dedi. Üç basamaklı bır mınber yapıldı. Daha önce yaslanıp hutbe okuduğu kütügü geçınce kütükten on aylık gebe devenin ınlemesi gibi ınıltiler gelmeye basladı. Resulullah onu eliyle meshetti ve ses kesildı (Buhari Cuma 26; Nesai Cuma 17; Ibn Mace Ikame 199; Ibn Sa'd a.g.e.I 239-254).

  Resulullah (s.a.s) bu mınberin üzerine çıktıgı zaman söyle demiştı:

  "Evımle mınberimın arası Cennet bahçelerinden bır bahçedir ve mınberim de Cennet bahçelerinin üzerindedir (Ahmet b. Hanbel II 36 45I 534; V 41). Diğer bır hadis de; "Evımle mınberimın arası Cennet bahçelerinden bır bahçedir ve mınberim havzımın üzerindedir" (Ahmet b. Hanbel II 236) seklindedir.

  Mınber hakkındaki başka bır hadis-ı serifte de söyle buyurulmaktadır: "Mınberimın ayakları Cennet üzerindedir" (Ahmet b. Hanbel VI 289 292 318; Nesai Mesacıd 8).

  Bu hadisler Mescid-ı Nebevi'nın Resulullah'ın mınberi de dahıl olmak üzere mınberi ile evi arasında kalan bölümün Cennet bahçelerinden bırısı hükmünde olduğunu teyıt ederek ortaya koymaktadır. Buna göre burada bilinçlı bır şekilde bulunan namaz kilan veya başka bır ibadetde bulunan yaptıgı seyleri Cennet bahçelerinden bırinde yapmıs gibidir.

  Yeryüzünde namaz kilmak ve zıyaret etmek maksadıyla yolculuga çıkılabilecek üç mescitten bırısı Mescidi Nebi'dır. Bır hadis-ı serifinde Resulullah (s.a.s) söyle buyurmaktadır: "Üç mescitten başka bır yere (ibadet etmek için) özel olarak yolculuk yapılmaz: Mescid-ı Horam Mescid-ı Aksa ve Benim mescitım" (Buhari Fedaılü's-Salat 1 6).

  Mescid-ı Nebi'de kilınan namaz diğer mescitlerde kilınan namazlardan çok daha faziletlıdır. Sa'd ıbn Ebı Vakkas (r.a)'dan Resulullah (s.a.s)'ın söyle söylediği rıvayet edilmektedir: Mescitımde namaz Mescid-ı Haram harıç diğer mescitlerde kilınan bın rekat namazdan daha hayırlıdır" (Ahmet b. Hanbel I184); Baska bır rıvayette "daha faziletlıdır" (Hanbel I 16; Nesaı Mescid4) buyrulur.

  Bunun içindır ki hac farızasını ıfa etmek için bu topraklara yönelen ınsanlar bır müddet Medine'de kalarak Mescid-ı Nebi'de ibadet etmenin güzelliklerinden faydalanmaya çalışırlar.

  Namazın dısında diğer hayırlı ameller için de Mescid-ı Nebevi üstün bır mahaldır. Orada yapılan her ibadet kat kat fazlasıyla mükafatlandırılır. Bunun böyle olduğunu vurgulamak için Resulullah (s.a.s) bır hadisinde Allah yolunda cihat ile kiyas yaparak söyle buyurmaktadır: Mescitıme bır hayrı öğrenmek veya öğretmek için gelen Allah yolunda cihat eden kimse gibidir. Bunun dısında gelen başkasının kazancını seyreden kimseye benzer" (Ahmet b. Hanbel II 418).

  Resulullah (s.a.s) Mescid-ı Haram ve Mescid-ı Aksa yanında kendi mescitının konumunu bildirmek maksadıyla söyle demiştır: Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Mescitım de mescitlerin sonuncusudur" (Nesai Mesacıd 7). Bu hadisler zıkredilen bu üç mescitın dısında ınsa edilecek hiç bır mescitın diğerlerinden farkı olmadığını ve fazilet bakımından bırbırine denk olduğunu da ortaya koymaktadır.

  Resulullah (s.a.s) Medine'ye hicret ettiği zaman burada Mekke'deki gibi bır devlet yoktu. Ikı büyük Arap kabilesi olan Evs ve Hazrec'den başka varlıklarını bu kabileleri bırbırine karsı çatıstırarak sürdüren Benu Kaynuka Benu Nadr ve Benu Kureyza adlarında üç yahudı kabilesi bulunmaktaydı. Ayrica bu yahudı kabileleri arasında da bır birlik yoktu. Bu anarsı ortamı herkesi bıktırmıs olduğu için bütün kabileler Abdullah Ibn Ubeyy'ın Medine'de Kral ılan edilerek bır devlet otorıtesinin kurulması yolunda bır karar üzerinde anlasmalarını sağlamıştı.

  Hatta bunun için bır krallık tacının yapılması için de sıparıs bile verilmiştı. Ancak henüz devlet tesekkül etmis değildı. Bu durum Resulullah'ın ısını kolaylastırıyordu. O ılk ıs olarak yahudiler ve diğer müsrık Araplar da dahıl herkesi toplayarak hazırladığı anayasa çerçevesinde bır devlet kurulmasını saglama yoluna gıttı. Ellı iki maddeden olus an anayasa herkesin hak ve sorumluluklarını belirtırken aynı zamanda idarenin Müslümanların elinde olmasını öngörüyordu (bu anayasanın maddeleri için bk. Muhammed Hamıdullah İslam Peygamberi Istanbul 198I I 22I vd.).

  Medine'de Müslüman nüfus azınlıkta olmasına rağmen kurulan devlet bır İslam devleti nıteliğinde olup bunun tabıı ba skanı da Resulullah (s.a.s)'dır. Daha önce Medine'de bır devlet yapısının olmayısı Resulullah (s.a.s)'ın İslam devletini kurup hiç kimse ile bır çatı smaya gırmeden onu istediği gibi teskılatlandırmasını kolaylastırmıs tı. Ancak İslam devletinin kurulmasıyla krallıgı suya düş en Abdullah Ibn Ubeyy zahıren ıman etmi s gözükerek Medine İslam devletini sabote etmek için var gücüyle çalışıyordu. Münafıkların lideri konumunda bulunan Ibn Ubeyy Medine dönemı boyunca Müslümanları sıkıntıya sokan etkili nıfak hareketlerinin tezgahlanmasında oldukça büyük rol oynamıştır.

  Mekke'den her seylerini terkederek Allah yolunda hicret eden muhacırlerin Medine'deki yasayıslarını kolaylastırmak ve sosyal hayata adapte etmek için Resulullah (s.a.s) her bır muhacırı bır Ensarla kardeş ılan etmis ve bu kardeşlık bırbırine mırasçı olmak kadar ileri götürülmüstü. Bu olay tarıhe "Muahat" * adıyla geçmıs ve Ensar'ın Allah yolunda dın kardeşleri için hiç tereddüt etmeden ne kadar büyük fedakarlıklarda bulunduklarını ortaya koymustur.

  Artık Mekke'de sadece bır cemaat statüsünde olan Müslümanlar Medine'ye hicretle devletlerini kurmus bu da İslam'ın teblıg stratejısinde önemli değisiklıkleri beraberinde getirmişti. Mekke döneminde savaş ferdi olaylara ıtıraz edilmemekle birlikte genel anlamda yasaklanmıştı. Bu dönemin tabıatı bunu gerektirdiği için Allah Teala onca ıskence ve saldırılara rağmen müsrıklere karsı silahla karsılık verilmesine ızın vermemiştı.

  Ikıncı Akabe Bey atının pesinden Ensar'dan Abbas ıbn Ubade; "Ya Resulullah ızın ver sana ezıyet eden müsrıkleri kilıçtan geçırelim" dediğinde Resulullah (s.a.s): Henüz bununla emrolunmadık arkadaşlarınızın yanına dönün" buyurmustu (Ahmet b. Hanbel III 462).

  Hıcretle birlikte devletin kurulmasından hemen sonra Allah Teala ınananlara I'lay-ı Kelimetullah için kiyamete kadar sürecek cihatın kapısını açıyordu: "Zulme uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karsı koyup savaşmasına ızın verilmiştır. Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir" (el-Hac 22/39).

  Mekkeli müsrıkler hicretten sonra kendileri açısından durumun vahametini anladıkları için Medineliler'den Resulullah (s.a.s)'ı öldürmeleri en azından Medine'den sürmelerini istiyorlardı. Bu yapılmadığı takdırde Medine'yı ısgal edecekleri tehdıtlerini savuruyorlardı. Resulullah (s.a.s) Medine'deki küçük Müslüman toplumu teskılatlandırmaya gayret gösterirken sınırları tespıt edilmış ve henüz bır şehir devleti nıteliğindeki bölgenin dısında kalan gayrımüslım kabilelerle ıttıfak veya saldırmazlık antlasmaları yaparak dısardan gelebilecek bır tehlıkeyı karsılayacak bır ortam hazırlamaya çalışıyordu. Ancak burada önemli olan husus Müslümanlar planlarını savunmaya değil İslam teblığının aktıf olarak diğer ınsanlara da ulastırılması üzerinde yapıldıgidir.

  Bunun için askeri gücün kaçınılmazlıgı açıktır. Bundan dolayıdır ki Hıcret sadece Mekkeli Müslümanların Medine'ye ıntıkalı ile sınırlı tutulmamıs nerede olursa olsun ıman eden herkesin Medine'ye hicreti farz kilınmıştır. Mekke'nın fethine kadar geçerlı kalan bu hüküm Mekke'nın fethıyle artık gerek kalmadığı için kaldırılmıştır.

  Resulullah (s.a.s) sıyasi sosyal ve cihatla alakalı inen ayetleri Mescid-ı Nebı'de ashabina öğretiyor ayrica Mescid-ı Nebı'ye eklenen ve İslam öğretimının ılk ünıversıtesi mahıyetiniz olan Suffa'da yetismıs ashabın katılımıyla bu eğitım faalıyetleri bütün Müslümanları kapsayacak şekilde yerine getirılıyordu.

  Bu teskılatlanma ve eğitım çalış maları yanında İslam devletinin en önemli düşmanı olan Mekkeli müsrık güçlere karsı silahlı bır faalıyetin hazırlıkları da yapılıyordu. Resulullah (s.a.s) Hıcretten yedi ay sonra Mekkeli müsrıklere aıt ve basında Ebu Cehıl'ın bulunduğu bır ticaret kervanını vurmak için Hz. Hamza komutaşında otuz kişilik bır bırlıgı Medine'den yola çıkardı. Ancak her iki tarafın da müttefıgı olan Mecdı b. Amr'ın araya gırmesiyle savaş pozısyonu alan kuvvetler savaşmadan ayrılmışlardı.

  Bu olaydan bır ay sonra altmıs kişilik bır kuvveti Ubeyde b. el-Harıs komutaşında yine Mekke kervanının yolunu kesmek için göndermiştı. Seniyyetül-Murre mevkıinde karsılasan kuvvetler arasında yine cıddı bır çatısma meydana gelmemiştı. Bununla birlikte Mekke müsrıkleri ile Müslümanlar arasında tam bır savaş halı yasanıyordu. Bunun için bu kervanlara yapılan saldırılar basıt bırer yol kesme hareketi değildı. Müs rıklere aıt ticaret kervanlarının İslam devletinin nüfuz bölgelerinden geçmesi engellenerek savaş halinde bulunan güçlerin ekonomilerinin çökertılmesi hedefleniyordu.

  Ayrica bu küçük çaplı askeri operasyonlarla Müslümanların savaş yeteneklerinin gelistırılmesi ve tecrübe kazanmalarını saglayarak ilerdeki büyük savaş lar için İslam o rdusunun alt yapısı olusturulmaya çalışılıyordu.

  Hıcri bırıncı senenin sonunda Sa'd b. Ebı Vakkas komutan tayın edilerek yırmı kişilik bır kuvvetle el-Harrar bölgesine gönderilmiştı. Ancak Mekke kervanı bır gün önceden burayı terkettiği için yine bır çatısma olmadan Medineye dönülmüstü.

  Hıcri ikinci senenin Sevval ayında ikiyüz kişilik bır kuvvetle Resulullah (s.a.s)'ın bizzat askeri sefere çıktıgı görülmektedir. Bedir yakınlarındaki Vaddan bölgesine kadar giden Resulullah (s.a.s) bu bölgede oturan Benu Damra kabilesi ile bır saldırmazlık antlasması yapmıştı. Bundan bır ay sonra Resulullah (s.a.s) ikiyüz kişilik bır kuvvetle Medine'nın kuzey batı tarafında bulunan Buvat bölgesine gıttı. Mekke kervanlarını sıkı bır takibe alan Resulullah (s.a.s) çıktıgı seferler esnasında bır takım kabilelerle. antlasmalar akdediyor ve Medine etrafındaki kabileleri Mekkeli müsrıklere karsı kendi tarafına alıyordu.

  Bu arada Sam ticaret yolunun Müslümanlar tarafından kontrol altına alınması Mekke müsrıklerinin tedirgınlığını oldukça artırmıştı. Hıcrı ikinci yılın Cemazıyel-Ahır ayında Kurz b. Cabır'ın komutaşındaki Mekkeli bır birlik Medine'nın dıs mahallelerine baskın düzenlemiş ve buraları yagmalamıştı. Medine'ye henüz dönmüs bulunan Resulullah (s.a.s) bu Mekkeli bırlıgı yakalamak için peslerine düştüyse de kaçıp gıttıklerinden onlara yetismesi mümkün olmamıştı.

  Bu olay Müslümanlar için üzüntü vericı olmustu. Bunun üzerine Mekke'den bır kervanın yola çıktıgı haberi alınınca Resulullah (s.a.s) hemen Medine'nın güney batı tarafında bulunan Benu Damra arazısine doğru yola çıktı. Burada Müdlıc kabilesine mensup olup hicret esnasında Resulullah (s.a.s)'ı yakalamak isteyen ancak sonra ıman eden Suraka Resulullah (s.a.s)'ı kabile mensupları ile birlikte büyük bır cosku ile karsılamıştı. Suraka'nın Müslümanları agırlaması esnasında Mekke kervanı savuşup gıtmıştı. Bu sefer esnasında savaşçıların sayısı yüz elli kisi kadardı.

  Surıye'ye giden kervanın yolunun kesilmesini saglamak için Resulullah (s.a.s) iki kisiyi ıstıhbarat maksadı ile Surıye'ye göndermiştı. Ayrica oniki kişilik bır bırlıgı Abdullah b. Cahs komutaşında Mekke devletinin Müslümanlar hakkında tasarladıkları planları öğrenmek için tehlıkeli bı r görevle -Mekke'nın güneyinde. Mekke ile Taıf arasında bır yer olan Nahle mevkıine gönderdi. Bu bırlığın gıttıgı yerin gızlılığını muhafaza için görevlerini bildiren mühürlü talımatın iki gün yol alindiktan sonra açılması emredilmıştı.

  Bu birlik Nahle bölgesine geldıginde Mekkelilere aıt üzüm ve deri yüklü bır kervanla karsılastı. Görevi sadece haber toplamak olan bırlığın komutanı Abdullah Ibn Cah s bu kervana saldırı emrı vermıs sonuçta bır müsrık öldürülmüs iki esir alınmıs ve kervandaki mallara ganimet olarak el konmus tu. İslam devletine aıt askeri birlikler düşmanla ılk defa cıddı bır çatısmaya gırmıs oluyordu.

  Sam tarafına gıtmıs olan kervanın dönüşte ele geçırılmesi için hazırlıklara girisildı. Bu kervanın yakalanması çok önemliydı. Çünkü Mekkeli müsrıkler Medine'de gün geçtıkçe güçlenen İslam devletine nıhaı darbeyı vurup ortadan kaldırmak için gereklı olan fınansı saglamak gayesiyle Ebu Süfyanın liderlıginde bu büyük kervanı Surıye'ye göndermişlerdi. Bu kervanın dönüş haberi Medine'ye ulasınca Resulullah (s:a.s) Ebu Lübabe'yı Medine'de vekil bırakarak Hıcrı ikinci yılın Ramazan ayında üçyüz kisiden olusan ashabıyla birlikte yola çıktı. Bunu öğrenen Ebu Süfyan kervanı kurtarmak için güzergah değistırırken aynı zamanda durumu Mekke'ye bildirerek acilen yardım yetistırılmesini istemişti.

  Böyle bır fırsatı kaçırmak istemeyen Ebu Cehıl Mekke'de dolasarak halkı galeyana getirmeye çalışıyordu. O topladığı bın kişilik kuvvetin basına geçerek Medine'ye doğru yola çıkmıs tı. İslam ordusu Zefıran denilen yere geldıginde Mekkeliler'ın kalabalık bır ordu ile yola çıktıkları ha beri Peygamber'e ulasmıştı. Diğer taraftan Ebu Süfyan kervanı kurtarmıs ve tehlıkeyı atlattığını yola çıkmıs bulunan Mekke ordusuna bildirmişti.

  Ancak Ebu Cehıl yakaladığı bu fırsatı değerlendırmek için yoluna devam etti. Ashabıyla bır durum değerlendırmesi yapan Resulullah (s.a.s) onların Allah yolunda savaşmadaki kararlılıklarını görünce kendi ordusundan üç kat daha kalabalık müsrık güçlerle savaş kararı alınarak yola devam edildı. Bedir mevkıine gelindiğinde vazıyet almış durumdaki düşman ordusuna karsı mevzilendı.

  Bu savaş İslam'ın kaderini belirleyecek bır mahıyet arzetmekte ıdı. Bu savaş ya kazanılacaktı veya üç yüz kahraman mücahıtle birlikte İslam rısaleti tarıhe karı sacaktı. Durumun cıddiyetini Resulullah (s.a.s)'ın Rabbine yaptıgı su tazarru açıkca ortaya koymaktadır: "Allah'ım vadettiğin yardımını bugün lütfet. Ey Rabbım bugün su küçük ordu yok olup giderse yeryüzünde sana kulluk eden kimse kalmayacak".

  Allah Teala bu esnada mü'mınlere zaferi müjdeleyen su ayeti vahyediyordu:

  "Bütün bu toplananlar (müsrıkler) hezımete uğrayacak ve arkalarına dönüp kaçacaklardır" (el-Kalem 68/45).

  17 Ramazan günü (13 Mart 624) yapılan savaşta Allah Teala'nın vadı gerçekleşmıs ve düşman ordusu büyük bır hezımete uğratılmıştı. Ebu Cehıl ve diğer bır grup ileri gelen müsrıkler de dahıl yetmis müsrık öldürülmüs çok sayıda da esir alınmıştı. İslam ordusunun verdiği şehit sayısı ise on dört kisiydı (bk. Bedir Gazvesi).

  Bedir savaşı Medine İslam devletinin temellerini saglamlastırmıs ınananlara büyük m**** gücü kazandırmıştı. Artık bu savaşla hak batıla üstün gelmış küfrün s ırkın ve putperestlığın yeryüzünden sılınıp atılması için İslam cihatı mesalesi tutusturulmustu.

  Bedir'den Medine'ye dönüldügü zaman İslam'a duydukları düşmanlıktan dolayı ıçlerini kemiren ve Müslümanların kazandığı bu büyük zaferi hazmedemeyen ve kahrolan yahudiler düşmanlıklarını açıga vurmaya ve değisik yollarla Müslümanlara satasmaya baslamıslardı.

  Iffetsız bır kadın şair olan Asma bıntı Mervan ile Ebu Afek adındaki yahudı şairler İslama karsı haddı astıkları için öldürülmüslerdi. Yahudi kabileler içinde düşmanlıklarını ılk önce açıga vuran Kaynuka yahudileri Bedir zaferini küçümsüyor sebebını Mekkeli arapların savaş bilmemelerine bağlayıp; "bizimle karsılassalar da savaş nasıl olurmus görseler" diyerek Müslümanları hafıfe alıyorlardı.

  Bır Müslüman kadının yahudiler tarafından saldırıya uğraması üzerine çıkan olaydan sonra Resulullah (s.a.s) Kaynukaoğullarına savaş ılan etti. Müslümanlara karsı büyüklenen bu yahudı kabile tıynetlerindeki korkaklıklarından sarfettikleri sözleri unutup kalelerine kapanmaktan başka ça! re bulamadılar. Müslümanlarla çatısma cesaretini gösteremeyen Kaynukaoğulları teslım olmaları üzerine Medine'den sürülüp çıkarıldılar (bk. ; Kaynukaoğulları).

  Gelisen olaylar çerçevesinde Allah Teala sosyal ıktısadi sıyasi konulardaki ayetlerini hikmetine binaen bır nüzul sebebı çerçevesinde gönderirken İslam savaş hukukuna daır tesrıı de olusmaya baslamıştı. İslam canlı bır hayat dını olduğu için inen hükümler hemen toplum hayatına yansitilıyor ve Müslümanlar tarafından hazmedilerek yasayıslarını onlara göre düzene koyuyorlardı.

  İslam teblığının Mekke safhası nasıl ki kiyamete kadar sürecek tevhıd mücadelesinde ınsanlara örnek te skıl etsin diye Allah tarafından o seçkın topluluga yasatılmışsa Medine dönemı de kiyamete kadar Müslümanların ferdi yasayıslarından devlet düzenine kadar her seyleri için örnek olsun diye yine o seçkın sahabeler topluluğuna yasatılmakta ıdı.

  Bedir savaşından sonra Resulullah Mekke müsrıkleriyle müttefık konumundaki müsrık kabilelere karsı akınlara girismıştı. Bedir'de Müslümanların elde ettiği zafer ve Kaynukaoğullarının ıhanetlerine karsılık sürülmeleri geri kalan yahudileri çileden çıkarmıştı. Bütün peygamberlere ıhanet eden bu kavim Resulullah (s.a.s).ile yaptıgı antlasmaya aykırı olarak Mekke müsrıkleriyle gızliden gızlıye komplolar hazırlamaya giristı. Yahudi liderlerinden şair Ka'b b. Esref Bedir zaferini duyduğu zaman üzüntüsünden;

  "Bugün yerin altı üstünden yegdır" demiştır. Bu adam Mekke'ye gidiyor ve Bedrın ıntıkamını almaları için onları harekete geçırmeye çalışıyor yahudilerin kendilerine yardım yapacağına daır taahhütlerde bulunuyordu. Düsmanlıkta aleni davranan ve ileri giden bu yahudı öldürülerek fesatı engellenmişti.

  Bedir maglubıyetini bır türlü hazmedemeyen ve öfkeden çılgına dönen müsrıkler ıntıkam almak için hemen hazırlıklara girismıslerdi. Bedir öncesi Ebu Süfyan'ın Mekke'ye ulastirdiği kervandan herkes sadece sermayelerini almış kervanın 250.000 dırhem tutarındaki toplam karı ordu teskılinde harcanmak için ayrılmıştı.

  Mekke dısındaki bır çok kabileye heyetler gönderilerek para karsılığında asker toplama yoluna gidildı. Ordunun mümkün olduğu kadar büyük ve kalabalık olması gerekiyordu. Zıra Medine'ye doğru yürüme cesaretini ancak bununla kendilerinde bulabılırlerdi.

  İslam Tarihi AnsiklopedisiKonu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş