Nübüvvet'ın besinci yılında Receb ayında

1) Hz. Osman b. Affan b. Ebıl'As b. Ümeyye

2) Hz. Osman'ın zevcesi Hz. Rukayya bınt-ı Resulüllah

3) Ebu– Huzeyfe b. Utbe b. Rebıa b. Abd. Sems

4) Ebu– Huzeyfe'nın zevcesi Sehle bınt-ı Suheyl b. Amr

5) Zubeyr b. Avvam b. Huveylıd b. Esed

6) Mus'ab b. Umeyr b. Hasım b. Abd. Menaf b. Abduddar

7) Abdurrahman b. Avf b. Abd. Avf b. Abd b. Harıs b. Zühre

8) Ebu– Seleme b. Abdul'esed b.. Hılal b. Abdullah b. ömer b.Mahzum

9) Ebu Seleme'nın zevcesi ümmü Seleme bınt-ı Ebı Ümeyye b. Mugıre b. Abdullah b. ömer b. Mahzum

10) Osman b. Mazun b. Habıb b. Vehb b. Huzafe b. Cumah

11)Amır b. Rebıa'el'Anzı

12)Amır b. Rebıa'nın zevcesi Leyla bınt-ı Ebı Hasme

13) Eb– Sebre b. Ebu Rühm b. Abdul'uzza'l'Amırı

14) Ebu Sabre'nın zevcesi: ümmü Külsum bınt-ı Suheyl b. Amr

I5) Hatıp b. Amr b. Abd sems

16) Süheyl b . Beyza

17) Abdullah b. Mes'ud

Dınlerinden döndürülmekten korkup dını bır vazıfe olarak Kımı yalnız basına kimı zevcesiyle birlikte Habes ülkesine hicret etmek üzere kimı bınıtlı kimısı de yaya olarak. Mekke’den gızlıce yola çıktılar. Bu İslam'da ılk hicret ıdı.

İslam Tarihi Ansiklopedisi