Davet`ın bes devresi olup bırıncı devresi:

Nübüvvet devresidir.

Davetin ikinci devresi:

En yakın hısım ve akrabayı Ahıret azabıyla korkutup uyarma devresidir.

Davetin ücüncü devresi:

Kendi kavmını Ahıret azabıyle korkutup uyarma devresidir.

Davetin dördüncü devresi:

Kendilerine daha önce Ahıret azabıyle korkutup uyarma devresidir.

Davetin besinci devresi:

Zamanın sonuna kadar bütün Cınlerden ve ınsanlardan kendilerine davet erisebilecek olanları ahıret azabıyle korkutup uyarma devresidir.

Alıntı