Hz. Peygamber'ın Hıcretin dokuzuncu yılında Sam'da toplanan kirkbın kişilik Bizans ordusuna karsı çarpısmak üzere Medine'den Tebük'e kadar sevkettiği en son ve en güçlü askeri hareket.

Tebük arap yarımadasının kuzeyinde Medine ile Sam'ın ortaşında bır yerin adıdır. Suyu ve hurmalıgı olan bır yerdir. Bu savaş yolculuğunun son ucu burası olduğu için "Tebük Gazası" adı ile anılmıştır. Bu seferde savaş olmamıs fakat en güçlü bır İslam ordusu techız edilmış böylece askeri ve sıyasi açıdan önemli bır zafer kazanılmıştır.

Seferin nedeni: Bizans Imparatoru Heraklıus'a bır mektup yazan Surıye'lı hristiyanlar Muhammed'ın öldügünü Müslümanların da kitlik ve yokluk içinde perisan olduklarını üzerlerine asker gönderilırse onları kendi dınine katmanın tam zamanı bulunduğunu bildirdiler (Heysemi Mecmau'z-Zevaıd VI 191). Bunun üzerine Heraklıus silahlandirdiği kirk bın kişilik askeri bır gücü Kubad'ın komutaşı altında yola çıkardı. Cüzam Lahm Gassan ve Amile adını taşıyan arap kabilelerinin de Rumlarla birlikte hareket edecek!eri haberi Medine'ye ulastı.

Zaten Allah'ın elçısı kuzey sınırından güvende değildı. Böyle bır askeri harekat hazırlığını öğrenince genel seferberlık ılan etti. Allah'ın Resulu diğer gazvelerde genellikle seferin nereye olacağını gızlı tutarken bu defa Bizans ordusuna karsı bır sefer düzenleneceğini açıklamıştı. Çünkü gidilecek yer uzak havalar sıcak ve kurak düşman güçlü ıdı. Ordunun buna göre hazırlık yapması gerekiyordu. Mekke'den ve diğer arap kabilelerinden asker toplamak için de görevliler çıkarılmıştı.

Sıcak kuraklık kitlik uzaklık ve güçlü düşman unsurları bu seferi "güç ve zor bır sefer" haline getirmişti. Bu yüzden seferin rastladığı zamana Kur'an-ı Kerim'de "Saatü'l-usre" (güçlük zamanı) denilmış bu sefere de Kur'an dılinden alınarak "Gazvetü'l usre (zorluk gazası)" adı verilmiştır. Bu sefere katılan orduya da "Ceysü'l-usre (Güçlük ordusu)" denilmıştır (bk. et-Tevbe 9/117; ez-Zebidi Tecrid-ı Sarıh Terc ve Serh Kamıl Mıras 6. Baskı Ankara 1983 X 4I8 4I9; Ibn Ishak Ibn Hısam es-Sire IV 161; Ahmet b. Hanbel Müsned IV 75; Vakidi Megazi III 991).

Hz. Peygamber savaş için hazırlık yapılmasını emrettiği zaman mevsımın olumsuzlukları ürünün hasat zamanı olusu ve ınsanların yazın sıcağında agaç gölgesinde oturmayı sevmesi yüzünden böyle sıkıntılı bır yolculuga isteksızlık vardı. Ashab-ı kiramın agır davranması dıkkatı çekmişti. Bu yüzden Allah'u Teala Müminleri söyle uyardı:

"Ey ıman edenler! Sıze ne oluyor da: Allah yolunda cihata çıkın denildıginde bazılarınız agırdan alarak bulunduğunuz yerden kimıldamak istemiyorsunuz? Yoksa sız ahıreti bırakıp sadeœ dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbukı dünya hayatının geçici zevkı ahıret saadeti yanında pek az ve değersızdır" (et-Tevbe 9/38).

Devamı ayetlerde eğer bu cihata çıkmazlarsa can yakıcı bır azapla karsılasacakları bunun zararının Allah'a değil kendilerine olacağı Allah'ın Resulune yardım etmeseler bile Allah'ın O'na yardım edeceğini nıtekim Mekke'den hicret ederken de Resulullah'a yardım edildığı magarada da o arkadaşına; "üzülme Allah bizimle beraberdir" diyordu böylece Allah'ın Resulune emniyet ve güven verdiği sımdı de aynı yardımı yapabileceğini bildirdi (et-Tevbe 9/39 4I).

İslam toplumu su ayetle topluca cihata çagrıldı: "Ey Müminler! Güçlünüz zayıfınız hep birlikte savaşa kosun. Allah yolunda mallarınızla canlarınızla cihat edin. Eger bılırseniz bu sızın için daha hayırlıdır" (et-Tevbe 9/41).

Varlıklı Sahabelerin Orduya Yardımları

Hz. Peygamber her gün mınberine oturur ve "Allahım! Sen su bır avuç İslam toplumunun yok olmasına fırsat verirsen artık yeryüzünde sana ibadet olunmaz" diyerek yalvarır ve Müminleri mallarıyla ve canlarıyla cihata tesvık ederdi. Bunun üzerine servet sahibi Müminler orduya yardım getirmeye basladılar.

Hz. Ömer bu sefere dörtbın dırhem gümüs para (bes dırhem yaklaşık bır koyun bedeli) getirmıs ve Hz. Peygamber'ın "Geride ne bıraktın?" sorusuna "malımın yarısını" diye cevap vermıştır (Ibn Esir Üsdü'l-Gabe III 326-327; M. Asım Köksal İslam Tarihi Ansiklopedisi 2. baskı Istanbul t.y. IX 156 157). Hz. Ebu Bekir de dörtbın dırhem getirınce Allah elçısının "Aile fertleri için ne bıraktın?" sorusuna; "Onlara Allah ve Resulunü bıraktım" diye cevap verince bunu ısıten Hz. Ömer hayır yarısında Ebu Bekir'ı geçemeyeceğini belirterek aglamıştır (Vakidi Megazi III 991; Ibnü'l-Esir a.g.e. III 327).

Abdurrahman b. Avf da sekizbın dırhem sermayesinin yarısını getirınce Allah elçısı; "Allah senin getirıp verdiğinı de ev halkın için ayirdiğinı da bereketlendırsın" (Vakidi Megazi III 991; Taberi Tefsır X 197) diye dua etmiştır.

Hz. Osman ise ordunun techızinde en büyük yardımı yapmıştı. O üçyüz deve yüz at bağıslamıs ayrica bın altın lırayı Resulullah'ın kucağına dökünce Allah elçısı; "Ey Allah'ım! Ben Osman'dan raziyim sen de razı ol" diye dua etmis ve Osman'ın bundan sonra olmus olacak seylerden bır sorumluluğunun bulunmayacağını bildirmiştir (bk. Ahmet b. Hanbel IV 75; Vakidi a.g.e. III 991; Ibn Ishak Ibn Hısam Sire IV 161). Ayrica Hz. Osman'ın bırer altın sarfı ile onbın askeri techız ettiği su ıçtıkleri kapların agız bağlarına ve askı ıplerine kadar saglanmadık ihtiyaçlarının bırakmadığı nakledilmıştır. (Vakidi Megazi III 991; Belazuri Ensabü'l-Esraf 1 368).

Mali durumu zayıf olanlar da ellerinden gelen yardımı yapıyorlardı. Hz. Peygamber; "Kım bugün bır sadaka verirse sadakası kiyamet günü Allah katında onun lehine sahıtlıkte bulunacaktır" buyurunca bır adam basına sardığı sarıgı vermıs siyah hor görünüslü bır yoksul da çok güzel bır deveyı bağıslayıp gıtmıştı. Ebu Ukayl iki ölçek hurma karsılığında sabaha kadar su çekmiş bır ölçeğinı ev ıhtıyacı için ayırmıs bır ölçeğinı de orduya bağıslamıştı.

Hz. Peygamber onun için de hayır ve bereketle dua etti (Taberi Tefsır X 194 195). Baska bır yoksul Ulbe b. Zeyd ise malı mülkü bınıtı olmadığı için cihata hiçbir katkısı olamayısından çok üzgündü. Gece namazından sonra Allah'a nıyazda bulundu ımkanlarının olmayısından yakindi. Ertesi gün sıkılarak alay edilmeyı göze alarak çok az bır ****'ı Hz. Peygamber'e getirdi. Bu da sadakalara karıstırıldı.

Ertesi gün Hz. Peygamber az bır sadaka veren bu yoksulu davet etti ve söyle buyurdu: "Muhammed'ın varlıgı kudreti elinde bulunan Allah 'a yemin ederim ki sen sadakası kabul olunanların Dıvan'ına yazıldın" (Ibn Kayyım Zadu'l-Mead Mısır 139I/197I III 4; Vakidi a.g.e. III 994; Ibn Hacer el-Isabe II 5II).

Kadınlar da ellerinden gelen yardımı yapmaktan geri durmuyorlardı. Ümmü Sınan el-Eslemıyye söyle anlatır: "Hz. Aise'nın evinde Resulullah (s.a.s)'ın önüne serilmiş bır örtü gördüm ki üzerinde bilezıkler bazubentler halhallar yüzükler küpeler develerin ayaklarını bağlayacak bır takım kayıslarla kadınlar tarafından gönderilen ve savaşta ise yarayabilecek bır takım seyler bulunuyordu" (Vakidi Megazi III 991 992).

Tebük Seferi ve Münafıklar:

Münafıklar Müminleri basarıya götürebilecek her önemli iste olduğu gibi gerek Tebük gazvesi hazırlıkları ve gerekse yolculuk sırasında bozgunculuk yapmaktan geri durmadılar.

Münafıkların bası Abdullah b. Ubey b. Selül; "Muhammed Roma devletini oyuncak mı sanıyor? Onun ashabıyla birlikte yakalanıp esir olacaklarını gözümle görmüs gibi bılıyorum" diyerek halka korku ve ümıtsızlık vermeye çalışıyordu (Ahmet Cevdet Pasa Peygamberlerin Kıssaları ve Halıfelerin Tarıhleri Istanbul 1977 I 2I6).

Münafıklardan bır topluluk hiçbir özürleri olmadığı halde Tebük seferine katılmamak için Hz. Peygamber'den ızın istediler. Allah'ın Resulu ****enden fazla münafıga ızın verdi. Kımı münafıklar da ganimet almak için Tebük ordusuna katılmış ve gıttıkleri yerlerde bozgunculuk yapmaktan geri durmamıslardır (Ibn Ishak Ibn Hısam Sire 16I vd.; Taberi Tarıh III 142 vd.; Vakidi Megazi III 995; et-Tevbe 9/66).

Orduya özürsüz katılmayan münafıklarla ılgılı çeşitli ayetler indi. Bazıları sunlardır: "Onlardan bazısı peygambere: "Bana ızın ver beni fıtneye düşürme" diyordu. Bılın ki onlar zaten fıtne içine düşmüslerdir. Süphesiz cehennem kafirleri çepeçevre kusatıcıdır" (et-Tevbe 9/49). "Cihatdan geri kalanlar Allah'ın Resulune muhalefet ederek oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat etmeyı hos görmediler. "Bu sıcakta savaşa çıkmayın " dediler. De ki: "Cehennem atesi daha sıcaktır". Keske bılseydiler. Yaptıklarının cezası olarak artık az gülsünler çok aglasınlar" (et-Tevbe 9/81 82; ayrica bk. 9/42-48 63-64 79 83 86 87 9I 93-96).

Yahudi Süveylım 'In Evının Yakılması:

Münafıklardan bazı kişilerin Yahudi Süheylım'ın Casum mevkıindeki evinde toplanıp Tebük gazasına çıkacak halkı Hz. Peygamber'ın etrafından dağıtmak üzere toplandıkları haber alindi.

Bunun üzerine Allah elçısı Talha b. Ubeydullah'ı (ö. 36/656) bazı sahabelerle birlikte onlara gönderip Süveylım'ın evini atese vererek üzerlerine yıkmasını emretti. Emır yerine getirıldı. Dahhak b. Halife evin damından atlayınca ayagı kirıldı. Ibn Übeyrık ve arkadaşları ise damdan atlayıp kaçtılar (Ibn Ishak Ibn Hısam Sire IV 16I; Dıyarbekrı Hamıs II 124).

Ihmalcılık Yüzünden Sefere Katılmayan Müslümanlar:

Mümın oldukları halde ihmalcılık yüzünden sefere katılamayanlar da olmustu. Bunlar: Ka'b b. Malık Mırare b. Rabi' ve Hılal b. Ümeyye (r. anhüm) ıdı.

Ka'b b. Malık; Akabe'de Hz. Peygamber'e bey'at etmis Bedir dısında tüm gazalara katılmıştı. Tebük seferine katılmak için her türlü ımkana sahip olduğu halde sırf ihmalcılıgı nedeniyle bu gazaya katılamadığını söyle belirtmıştır: "Hz. Peygamber bu gaza için hazırlanmaya basladılar. Ben de onlarla birlikte yol hazırlığını görmek üzere sabahleyın evden çıkıp dolasır hiç bır ıs görmeden aksam üzeri döner gelirdim. Kendi kendime; hazırlanmak için çok vaktım var derdim. Bu ihmalcılık bende sürdü gıttı. Sonunda Resulullah ve ashabı bırden yola çıkıverdiler" (Vakidi Megazi III 997 998).

Diğer iki sahabe de benzer ihmal içinde olup gecıkmısler ve sefere katılmamıslardı. Ancak daha sonra bu üç sahabe ruhen çok daraldı ve dünya kendilerine dar geldı. Onların bu sıkıntısı Kur'an-ı Kerim'de söyle açıklanır: "Ve savaştan geri kalan o üç kisinın tövbesini de kabul etti.

Bütün genişlığine rağmen yeryüzünün kendilerine dar geldiği ruhları son derece sıkıldığı Allah'tan başka bır sığınak olmadığını anladıkları zaman tövbe etsinler diye Allah onları bağıslamıştı. Süphesiz ki Allah tövbeleri çok kabul eden ve çok merhametli olandır" (et-Tevbe 9/118).

Özür Nedeniyle Sefere Katılamayanların Ecre Ortak Olusu:

Ashab-ı kiramdan mesru özürleri yüzünden Tebük gazvesine katılamayanların katılan askerlerin kazandığı tüm ecre ortak oldukları hadis-ı serifle sabıttır.

Enes b. Malık (r.a)'den rıvayete göre Hz. Peygamber Tebük seferi sırasında söyle buyurmustur: "Medine'de bır topluluk kalmıştır ki biz bır dag yolunda bır vadide her yürüyüsümüzde onlar da bizimle birliktedirler. Ashap: Ya Resulullah onlar nasıl bizimle birlikte olur?" diye sorunca da; "Onları burada bulunmaktan (hastalık gücü yetmemek gibi) mesru özürleri menetmiştır" (Buhari Cihad 14I Temenni 9 Menakıbu'l-Ensar 1 3 Megazi 56; Müslım Zekat 133 136136; Tırmızi Menakıb 65; Kamıl Mıras Tecrıd-ı Sarih VIII 299 3II)

Tebük'e Büyük Yolculuga Imkan Bulamayanların Aglayısı:

Varlıklı sahabelerin yardımı ile ihtiyaçlı gaziler techız ediliyor fakat sayı çok fazla olduğu için bu yardım da yetismıyordu. İslam Tarihi Ansiklopedisinde "aglayanlar" diye anılan yedi kisi Resulullah (s.a.s)'a gelerek bu gazveye katılmak istediklerini fakat bınıt ve yıyeceklerinin bulunmadığını bildirdiler. Hz. Peygamber'ın kendilerine bınıt kalmadığını söylemesi üzerine bu yedi kahraman aglayarak geri dönmüslerdi.

Bunlar Salım b. Umeyr Ulbe b. Zeyd Ebu Leyla el-Mazıni Seleme b. Sahr Irbad b. Sarıye; bır rıvayete Abdullah b. Mugaffel ve Ma'kıl b. Yesar veya Amr b. Gunme (r. anhüm)'dür. Onların bu halı Kur'an-ı Kerim'de söyle haber verilır: "Cihada çıkabilmek için binek vermen için sana geldikleri vakit: "Sıze verecek bır bınıt bulamıyorum" dediğinde savaş araç ve gereçleri bulamadıklarını üzülüp gözleri yasla dolu olarak geri dönenlere de bır sorumluluk yoktur" (et-Tevbe 9/92).

Bunun üzerine bu yedi mücahıdden ikisine Ibn Yamın ikisine Hz. Abbas b. Abdılmuttalıb üçüne de Hz. Osman bınıt sağlamıştır (Ibn Ishak Ibn Elısam Sire IV 161 162; Vakidi Megazı III 994; Taberi Tarıh III 143).

Alıntı