Cesaretin gerçek kaynağı olan imanı kalbine yerleştiren Hz. Ömer artık yerinde duramaz olmuştu. Resuli Ekrem'e "Ya Resulallah!.. Biz ölsek de yaşasak da hak din üzere değil miyiz?" diye sordu. Resüli Zişan "Evet varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz kalsanız da ölseniz de hak din üzeresiniz." diye cevap verince "Öyle ise hala ne diye gizleniyoruz?" dedi "Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki korkmadan çekinmeden cesaretle bütün şirk meclislerine gidip İslamiyeti açıklayacağım!"

Bunun üzerine Resulii Kibriya Efendimiz önde sağında Hz. Ömer solunda Hz. Hamza diğer sahabiler arkalarında Daru'l Erkam'dan çıkarak Kabe'ye doğru yol aldılar. Vakur adımlarla Mescidi Haram'a girdiler.

Hz. Resulullah'ın başını bekleyen müşrikler bu manzara karşısında şaşırıp kaldılar. Şaşkın ürkek ve korkak bakışlarla bir Hz. Ömer'e bir Hz. Hamza'ya bakıyorlardı. Bir ara cesaretlerini toparlayarak "Ey Ömer!.. Arkanda ne var neyle geldin?" diye sordular.

Hz. Ömer "La ilahe İllallah Muhammedü'rResulullah ile geldim." dedi ve ilave etti: "Kimse yerinden kimıldamasın; yoksa boynunu vururum!"

Müşriklerin sesi sedası kesildi. Sanki dilleri tutulmuştu.

Resuli Kibriya Efendimiz serbestçe Kabe'yi tavaf etti ve namaz kildı. Müslümanlar da açıktan açığa namaz kildılar.

Hz. Ömer der ki:

"İşte o zaman Allah Resulü 'Hak ile batıl olanın arasını ayirdi.' diye bana 'Faruk' adını taktı."290

Önce Hz. Hamza'nın arkasından Hz. Ömer'in Müslüman olması İslam'ın inkişafı ve Müslümanların müşriklerin baskılarından sıyrılarak ibadetlerini şerbetçe ifa etmeleri hususunda büyük bir rahatlık sağladı. Bu bakımdan bilhassa Hz. Ömer'in mü'minler safında yer almasının İslam Tarihi Ansiklopedisinde önemli bir yeri vardı.

Bu ehemmiyeti ashabtan Abdullah b. Mes'ud Hazretleri "Ömer'in Müslüman olması İslamiyet için bir fetih Müslümanlar için bir şeref ve izzet idi. Medine'ye hicreti nusret halifeliği de rahmet oldu. Ömer Müslüman oluncaya kadar bizler Kabe avlusunda açıktan açığa namaz kilamıyorduk."291 diyerek ifade etmiştir.

Alıntı