Plan gereği her kabileden seçilmiş eli kilıçlı 200'e yakın müşrik gecenin üçte biri geçince Resuli Kibriya Efendimizin evinin önünde toplandılar. İçlerinde Ebu Cehil Ebu Leheb ve Ümeyye b. Halef gibi azılıları ve elebaşıları da vardı. Katiller gecenin geçmesini aydınlığın etrafı sarmasını ve Fahri Alem'in evinden çıkmasını bekliyorlardı. Zira adetlerine göre bir adamı evinin içinde katletmek korkaklığın en adisi sayılirdi!

Peygamberimizin Hanei Saadetinden Çıkması

Resuli Kibriya Efendimiz eli kilıçlı katillerin Hanei Saadetinin etrafını sardıkları sırada evinden çıktı. Yerden aldığı bir avuç toprağı başlarına attı ve Yasin Suresinin ilk sekiz ayetini okudu. Hiçbiri onu görmedi ve içlerinden çıkıp gitti.

Bir müddet sonra yanlarına bir hemşehrileri uğradı; "Burada ne bekleyip duruyorsunuz?" diye sordu.

"Muhammed'i bekliyoruz." dediklerinde "Muhammed sizin başınıza toprak saçıp ve içinizden çıkıp gideli hayli vakit olmuş. Hele bir kere üstünüze başınıza bakınız!" diyerek gözü dönmüş katillerle adeta alay etti!

Birbirlerine baktılar. Üzerlerinin toz toprak içinde kalmış olduğunu gördüler. Şaşırıp kaldılar. Derhal Hanei Saadet'in içerisine baktılar. İçeride birinin abaya sarınıp bürünerek yattığını görünce "İşte Muhammed yatıyor!" diyerek beklemeye devam ettiler; ta ortalık ağarıncaya kadar!..

Sabahleyin Resuli Kibriya Efendimiz yerine Hz. Ali'nin yataktan doğrulup kalktığını görünce bütün bütün şaşirdilar ve "Vallahi bize söylenen doğru imiş!" dediler.

Sonra da Hz. Ali'ye "Muhammed nerede?" diye sordular.

Hz. Ali "Bilmem!" diye cevap verince hayrette kalıp ne yapacaklarını şaşirdilar.

Cenabı Hakk bu münasebetle indirdiği ayeti celilede şöyle buyurdu:

"Hani bir zamanlar o küfredenler seni tutup bağlamaları ya seni öldürmeleri yahut seni (yurdundan zorla) çıkarmaları için sana tuzak kuruyor(lar)dı. Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da onun karşılığını yapıyordu. Allah tuzak kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısıdır."

Alıntı