Kureyş müşrikleri Resuli Ekrem Efendimizin vücudunu ortadan kaldırmak için kat'i karar almışlardı ve bunun için faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Bu sırada Cenabı Hakk Sevgili Resulüne hicret emrini verdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Bekir'in evine her gün sabah veya akşam vakitlerinde uğrardı. Fakat hicret emrini aldığı gün öğle vakti sıcağında adeti olmadığı bir saatte başını sararak Hz. Ebu Bekir'in evine vardı. Efendimizin geldiği haber verilence Hz. Ebu Bekir şaşirdi ve "Vallahi Resulullah bu saatte hiç gelmezdi. Bu gelişinde mutlaka bir iş var!" diye konuştu. Sonra Efendimizi içeri alıp minderinin üzerine oturttu ve "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah!.. Ne haber var?" diye sordu.

Peygamber Efendimiz "Yüce Allah bana Mekke'den çıkmaya ve Medine'ye hicret etmeye izin verdi." buyurdu.

Hz. Ebu Bekir merakla "Senin refakatinle şereflenecek miyim ya Resulallah?.." diye sordu.

Peygamber Efendimiz "Evet..." deyince gönlüne sürür gözlerine sevinç gözyaşları doldu.

Hz. Aişe "O güne kadar bir insanın sevincinden böylesine ağladığını görmemiştim!"388 diyerek muhterem babasının o andaki sevincini dile getirmek istemiştir.

Resuli Ekrem ve Hz. Ebu Bekir Medine'ye kadar kendilerine kilavuzluk etmek üzere henüz müşrik fakat güvenilir sözünde durmasıyla tanınmış biri olan Abdullah b. Ureykit'le anlaştılar. İki binit devesini kendisine teslim ettiler. Üç gece sonra Sevr Dağı eteğinde buluşmak üzere sözleştiler.

Bundan sonra Peygamber Efendimiz Hz. Ebu Bekir'in yanından ayrılarak Hanei Saadine döndü.389

Hz. Cebrail 'in İhbarı

Bu sırada vahiy meleği Cebrail (a.s.) gelip Peygamber Efendimize müşriklerin kararını bildirdi ve başvuracağı tedbiri de şöyle açıkladı:

"Şimdiye kadar yattığın yatağında bu gece yatma!"

Bunun üzerine Resuii Kibriya Efendimiz Hz. Ali'yi çağirdi ve "Yatağımda bu gece yat uyu! Şu yeşil geniş aba hırkamı da üzerine ört! Korkma sana hiçbir zarar erişmeyecektir!" dedi.

Ayrica Hz. Ali'ye kendisine teslim edilen emanetleri sahiplerine verinceye kadar da Mekke'de kalmasını emretti.

Mekkeliler "Muhammedu'l Emin" lakabını verdikleri Resuli Kibriya Efendimize son derece güvenirler ve en kiymetli eşyalarını saklayamamaktan korktukları için ona teslim ederlerdi. Kureyş ileri gelenlerinin hakkında ölüm kararı aldıkları sırada da kendilerinde emanet olarak birçok kiymetli eşya vardı. Ama o bu karara rağmen emanetlerin sahiplerine verilmesini Hz. Ali'ye emretmekle bir kere daha büyüklüğünü ve emanete sadakatini ortaya koyuyordu

Alıntı