Peygamber Efendimiz Batn-ı Nahle'de bir müddet ikamet ettikten sonra Mekke'ye yöneldi. Kureyş'in kendisini kolay kolay Mekke'ye sokmayacağını biliyordu. Bunun için o zamanın adetine göre birinin himayesi altına girmesi gerekiyordu.

Bu sebeple Hira'ya varınca birini göndererek müşrik Mut'im b. Adiyy'in himayesini istedi. Mut'im isteğini kabul etti ve oğullarını silahlandırarak kendisi de beraberinde olduğu halde Efendimizi Hira'dan alarak Mekke'ye getirdiler.350

Müşrikler Mut'im'in bu hareketine çok kizdılar ama ses çıkaramadılar.

Fahri Alem Efendimiz müşriklerin kin saçan bakışları arasında Kabe'yi tavaf etti Harem-i Şerifte iki rekat namaz kildı ve oradan evine gitti.

Başta Peygamberimiz ve bütün Müslümanlar müşrik olan Mut'im b. Adiyy'in bu iyiliğini ömürleri boyu unutmadılar. Resul-i Ekrem onun bu iyiliğini müşriklere karşı kazandığı Bedir Zaferi sonrasında bile yadetmiştir.

Mut'im'in oğlu Cübeyr Bedir esirleri hakkında konuşmak için Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz onu kabul etmiş ricasını dinledikten sonra şöyle demişti:

"Eğer baban Mut'im hayatta olsaydı ve şu adamlar hakkında ricada bulunsaydı şüphesiz ben onları Mut'im'e bağışlardım!"

Alıntı