Peygamber Efendimiz Mekke'ye varmadan Nahle adlı mevkide bir müddet istirahat etti. Namaza durduğu bir sırada Nusaybin cinlerinden bazıları oradan geçerken Efendimizin okuduğu Kur'an'ı duyunca durarak dinlediler ve orada Müslüman oldular. Sonra da kavimlerine dönerek onları imana davet ettiler.

Kur'an-ı Kerim bu hadiseden bize haber verir: "Hani; cinlerden birtakımını Kur'an dinlemek üzere sana sevketmiştik; bu suretle vakta ki ona hazır oldular: 'Susun dinleyin.' dediler. Sonra bitirildiği vakit de döndüler. İnzar etmek üzere kavimlerine gittiler.

'Ey kavminiz!..' dediler 'Haberiniz olsun: Bizler bir kitap dinledik. Musa'dan sonra indirilmiş önündekini tasdik ediyor hakka ve bir doğru yola hidayet ediyor! Ey kavmimiz!.. Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman getirin ki bazı günahlarınıza mağfiret buyursun ve sizi elim bir azabtan korusun!'"

Alıntı