Resul-i Ekrem Efendimiz bağdan ayrılıp düşünceli düşünceli ve Sakif Kabilesiyle Taiflilerden maksadına muvafık bir netice alamamanın teessürü içinde yoluna devam etti. Mekke'ye iki konaklık bir mesafe kalmıştı ki zatını bir bulutun gölgelemekte olduğunu gördü. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Hz. Cebrail'i farketti.

Cebrail (a.s.) seslendi: "Şüphesiz Allah kavminin sana neler söylediğini işitti; sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında dilediğini yapmak üzere ona emredebilirsin!"

O anda görünen dağlar meleği de emrine amade olduğunu ve istediği takdirde Ebu Kubeys ile Kuaykıan Dağlarını müşriklerin üzerine kapanırcasına birbirine kavuşturabileceğini söyledi.

Fakat şefkat ve merhamet kaynağı Resul-i Ekrem'in arzusu başka idi. Dağlar meleğine şu cevabı verdi:

"Hayır ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teala'nın bu müşriklerin sulbünden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır."347

Evet Peygamber Efendimizin maksat ve gayesi insanları beddualarla yok etmek bela ve musibetlere uğratıp perişan etmek değildi; aksine insanların imana kavuşması hidayete ulaşması ve ebedi saadete ermesi idi.

Her adımını bu gayenin tahakkuku için atıyor her hareketini bu ulvi maksat için yapıyor her teşebbüsünde bu eşsiz hedef bulunuyordu. Bu sebeple her dakikası bir nevi ibadetle geçiyor ve her anı nurlu bir manzara olarak maziye akıp gidiyordu.

Alıntı