Bağ sahipleri Resul-i Kibriya Efendimizin maruz kaldığı şen'i ve menfur saldıriyi uzaktan seyretmişler ve acıma duyguları harekete gelmişti. Köleleri Addas'la Efendimize biraz ü-züm göndererek ikramda bulundular.

Addas tabak içindeki üzümü alıp Efendimize getirdi. Resul-i Ekrem üzümü "Bismillah." diyerek alıp yemeye başlayınca Addas'ın dikkatini çekti. Kendi kendine "Vallahi" dedi "bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler!"

Fahri Alem Efendimiz "Ey Addas!.. Sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin?" diye sordu.

Addas "Ninovaliyim ve Hıristiyanım." diye cevap verdi.

"Demek sen o salih kişi Yunus İbn-i Metta'nın hemşehrisi-sin."

"Sen Yunus İbn-i Metta'yı nereden biliyorsun?"

"O benim kardeşimdir O bir peygamberdi. Ben de peygamberim."

Bunun üzerine Addas kendisini tutamadı ve Resulullah Efendimizin başını ellerini ve ayaklarını öptü!

Manzarayı uzaktan seyreden bağ sahiplerinden biri diğerine "Senin adamın" dedi "gözünün önünde kölenin itikadını bozdu!"

Addas yanlarına dönünce de ikisi birden "Yazıklar olsun sana Addas!.. Sen bu adamın başını ellerini ve ayaklarını nasıl öptün?" diyerek onu azarladılar.

Addas'ın efendilerine cevabı ise şu oldu:"Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok! Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir!"

Alıntı