Allah (C.C) ılk teblıg emrı olan ´´Ey örtülere bürünen (Resulüm) kalk ve ınsanları uyar.´´ Ayeti celilesi gelince Peygamberimiz teblıg görevine baslamıs ve ınsanları Allahın bırlığine davet etmeye baslamıştı.

Davete ılk ıcabet edip Müslüman olanların ısımleri sunlardır:

Ilk Müslümanlık serefine sahip olan kisi hazreti Hatıce´dır.

Hz.Alı hz Ebubekir hz Zeyd b.Harise Bılal-ı Habesi ve Annesi Hamame Ebu Fukeyhe Halit b.SaıdUmeyne bınt-ı HalefAmr b.SaıdZubeyr b.Avvam hz. Osmanhz.Talha b. UbeydullahSad b. Ebı Vakkas Abdurrahman b. Avf Ebu Ubeyde b.Cerrah Ebu Selemehz Ümmü SelemeOsman b.Mazun vb...


Alıntı