Hz.Muhammed (A.S) kirk yasına gelince Allah(C.C) onun kerametini açıklamayı ve kullarına onunla rahmet etmeyı dilediği zaman Kendisine ılk vahıy ve peygamberlık baslangıcı uykuda Sadık rü`yalar görmekle olmustur.

Peygamberimiz altı ay bu hal üzere kaldı.

Yüce Allah bu altı Ay içerisinde Peygamberine Uykuda sonrada uyanık Vahıy etti.

Peygamberimiz her yıl Ramazan ayında Hıra dagında bır ay ıtıkafa gırerKureysilerin yapageldikleri gibi yanına gelen yoksullara yemek de yedirirdi.Peygamberimiz kavmının sürü sürü putlara tapıp durduklarını gördükceonlardan uzaklasmayı Halvet ve Uzlete çekilmeyı özler Hıra dagına gırerHalvet ederdi.

Peygamberimiz (A.S)yüce Allah tarafından Peygamber olarak gönderileceği ve ilahı rahmetin kulları onunla ihsan olunacağı gün gelmış bulunuyordu.

Peygamberimiz; Ramazan ayının on besinci cumartesi ve on altıncı pazar gecelerinde Hıra magarasında uyuduğu bır sıradaRüyasında Vahy meleği Cebraıl (A.S) atlastan bır kab içinde bır kitapla gelip Peeygamberimıze ``OKU`` dedi.

Peygamberimiz``Neyı okuyayım?`` diye sordu.

CebraılPeygamberimizınefesi kesilınceye kadarsıktı.

Peygamberimizkendisinı ölecek sandı.

Bundan sonraCebraıl (A.S)bırakıp Peygamberimize`` OKU``! dedi.

Peygamberimiz ``Neyı okuyayım?`` diye sordu.

Cebraıl Aleyhısselam Peygamberimizı tekrar nefesi kesilınceye kadar sıktı.

Peygamberimiz kendini ölecek sandı.

Sonra Cebraıl Aleyhısselamın sıkmasından kurtulmak ıcın``Neyı okuyayım?`` diye sorduğu zaman Cebraıl Aleyhısselam Alak suresinin basındaki bes ayeti okudu.

Peygamberimiz de onları okudu.

Cebraıl Aleyhısselam ayrılıp gıttıgı ve Peygamberimizuykudan uyandığı zaman o ayetler sankıbır kitap olarak Peygamberimizın kalbine yazılmış gibi ıdı.

Peygamberimiz magaradan ayrılıp Hıdra dagının ortaşına geldiği zaman gökten bır ses ısıttı ki: ``Ya Muhammed! Sen Allahın Resulusun! Ben Cebraılım !`` diyordu.

Peygamberimizbasını kaldırıp bakınca Cebraıl Aleyhısselam`ı ayaklarınıgögün ufukuna basmıs bır ınsan suretinde gördü!.

``Ya Muhammed! Sen Allahın Rasulüsün! Ben Cebraılım! Dıyordu.

Peygamberimiz duraklamıs Ona baka kalmıştı.

Ne bır adım ilerlıyebılıyor ne degerileyebılıyordu!

Eve döndügünde gördüklerini hazreti Hatıceye anlattı hazreti Hatıce``Sana Müjdeler olsun!

Yüce Allah sana hayırdan başka bır sey yapmaz.!diyerek onu teselli etti.

Alıntı