Şam Seyahati

Kainatın Efendisi 12 yaşına girmişti.

Akranları arasında artık farklı beden ve simaya sahipti. Siması etrafa pırıl pırıl nurlar saçıyordu. Gönlü huzur doluydu.

Onu yanında barindiran Ebu Talib ise o sırada büyük bir geçim sıkıntısı içinde idi. Bunun için ticaretle uğraşmaya kendisini mecbur hissetmekteydi. Bu maksatla da Kureyş'in o sene tertiplediği ticaret kervanına katılarak Şam'a gitmeyi kararlaştirdi.

Yol hazırlıkları yapılıyordu. Yapılan hazırlıklar Efendimizin gözleri önünde cereyan ediyordu. Haliyle çok sevdiği amcası kendisinden bir müddet ayrılacaktı. Ama o buna nasıl tahammül edebilirdi? Yıllar önce de hem muhterem babasını hem de aziz annesini böyle iki seyahat sonunda kaybetmişti. Şimdi ise hamisi Ebu Talib böyle bir seyahate çıkacak ve günlerce kendisinden uzak bulunacaktı. Nazik ve latif ruhu bu ayrılığa nasıl dayanacaktı?

Ebu Talib gibi ev halkı da Kainatın Efendisinin başına yolda bir şeylerin gelmesinden korktukları için bu seyahate katılmasını istemiyorlardı. Ancak o amcasıyla gitmeyi candan arzu ediyordu. Günlerce üzgün durduktan sonra amcasına açılmak zorunda kaldı. Hasret ve hüzün dolu mübarek sesiyle ona şöyle hitab etmekten kendini alamadı:

"Amcacığım!.. Beni nereye ve kime bırakıp gidiyorsun? Burada ne annem var ne de babam!.."

Bu sözlerini gözyaşlarıyla bir çiçek gibi süsleyen Kainatın Efendisinin derin hüzün ve üzüntüsüne değil kendisini canı gibi seven Ebu Talib en katı yürekliler bile dayanamazdı. Şefkat duygusunu coşturan bu ifadeler karşısında Ebu Talib derhal kararını değiştirdi. Artık Kainatın Efendisi de amcasıyla birlikte gidecekti.

Efendimizin gönlü bu karardan sonra sevinçle doldu. Hazırlıklar tamamlandı ve o amcasıyla birlikte ticaret kervanına katıldı.

Kervan çölleri aşa aşa Busra'ya vardı ve burada mola verdi. Busra Şam ile Kudüş arasında suyu bol ve bahçelerle kaplı bir kasabaydı.

Yemen Seyahati

Hz. Muhammed (s.a.s.) 17 yaşında iken de diğer bir ticaret kafilesi ile amcalarından Zübeyr ve Abbas'la birlikte Yemen'e gidip gelmiştir.(36)

Alıntı