Cenabı Hakk'ın hususi terbiyesi ve muhafazası altında ömür geçiren Kainatın Efendisi Peygamberimiz amcasının koyunlarını güttüğü sıralarda başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatmıştır:

"Ben Cahiliyye devri insanlarının işledikleri bir şeyi iki defa yapmaya teşebbüs ettimse de Allah beni o işten alıkoydu. Bundan sonra Allah beni peygamberlik vazifesiyle şereflendirinceye kadar hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim.

"Teşebbüs ettiğim şeye gelince... Bir gece Kureyş'ten bir gençle Mekke'nin yukarı taraflarında kendi koyunlarımızı (veya develerini) otlatıyorduk. Ben arkadaşıma 'Koyunlarıma bakarsan ben de diğer arkadaşlarım gibi Mekke'ye giderek gece eğlencelerine gece masalları toplantılarına katılmak istiyorum.' teklifinde bulundum. Arkadaşım 'Olur bakarım.' Dedi. Bu maksatla Mekke'ye geldim.

"Şehrin ilk evinin yanına yaklaştığımda defler düdük ve ıslıkların çalindiğinı duydum. 'Nedir bu?..' diye sordum. 'Filanın oğlu filanın kizıyla evlenmiş; onların düğünleri yapılıyor.' dediler. Hemen oturup onları seyre başladım. Derken Allah kulaklarımı tıkadı. Uyuyakaldım ve ancak sabah güneşinin ışıklarıyla uyanabildim. Dönüp arkadaşımın yanına geldiğimde benden ne yaptığımı sordu. 'Hiçbir şey yapmadım.' dedim ve sonra da başımdan geçeni olduğu gibi anlattım.

"Bir başka gece yine arkadaşıma aynı şekilde rica ettim. Ricamı kabul etti.

Müslim Sahih c. 6 s. 8.

"Yola çıkıp Mekke'ye geldiğimde geçen sefer işittiklerimin aynısını yine işittim. Hemen orada çöküp yine seyre daldım. Derken Allah yine kulaklarımı tıkadı. Vallahi beni uykudan ancak güneşin sıcaklığı uyandırabildi!

"Uyanır uyanmaz arkadaşımın yanına vardım ve başımdan geçeni olduğu gibi anlattım.

"Bundan sonra Allah beni peygamberlik vazifesiyle şereflendirinceye kadar hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim."

Alıntı