Sevgili Peygamberimiz sekiz yaşında...

Dedesi tarafından kendisine koruyucu olarak tayin edilen amcası Ebu Talib'in himayesinde.

Ebu Talib son derece merhametli bir insandı. Fakat oldukça fakirdi. Mekke etrafında yayılan ve şehre getirilince sütünden faydalanılan birkaç devesinden başka herhangi bir mal ve mülke de sahip değildi. Aile efradı kalabalık olan Ebu Talib haliyle maişet cihetiyle büyük sıkıntı içinde bulunuyordu.

Bütün bunlara rağmen o dürüstlüğü ve doğru yaşayışı ile Kureyşliler tarafından sevilir sayılır ve hürmet görür idi. Hz. Ali babasının bu durumunu şu ifadelerle dile getirir:

"Babam Kureyş'in fakir fakat ileri gelenlerinden şerefli biri idi. Halbuki kendisinden evvel böyle yoksul olduğu halde kavminin ulu kişisi olmuş bir kimse gelmemiştir."

Ebu Talib yaşayışı bakımından da Cahilliyye devrinin kötülük ve çirkinliklerinden uzaktı. Kureyşli müşriklerin su gibi içtikleri içkiyi o babası Abdulmuttalib gibi asla kullanmazdı. Görüldüğü gibi Ebu Talib her haliyle Kainatın Efendisini himaye edecek evsafta bulunuyordu.

Ebu Talib aynı zamanda kardeşi Zübeyr'den kendisine geçen Kabe perdedarlığı demek olan "rifade" ve hacılara su içirme hizmeti demek olan "sikaye" vazifelerini de yürütüyordu. Ne var ki fazla masraf gerektiren bu vazifelerin altından dar bütçesiyle kalkamayacağını anlayınca üç hacc mevsiminden sonra bu görevleri kardeşi Hz. Abbas'a devretmek zorundakaldı. Sikaye ve rifade hizmetleri Mekke'nin fethine kadar Hz. Abbas'ın elinde devamı etti. Resulullah Mekke'yi fethettikten sonra bu görevleri yine aynı elde bıraktı.

Ebu Talib de babası gibi Sevgili Peygamberimize candan bağlıydı. Öz baba gibi yetişmesine son derece dikkat ediyordu. Yeğenini asla yanından ayırmak istemezdi. Gittiği her yere onu da götürür yanıbaşına oturtur ve bir arkadaş gibi kendisiyle sohbet eder ve konuşurdu.

Ebu Talib evinde onsuz sofraya oturulmazdı. Sofra hazırlandığında Peygamber Efendimiz görülmeyince amca "Muhammed'im nerede?.. Çağırın gelsin." derdi. Çünkü onun bulunduğu sofrada herkes doyarak kalkar ve yemek yine de artardı. Bulunmadğı sofralarda ise çok kere sofradakiler doymadan yemek bitiverirdi.85

Zaten Sevgili Peygamberimiz ta o zamandan beri az yiyordu. Sofrada son derece ciddi ve nimetlere hürmetkar bir tavır içinde bulunurdu. Diğer çocuklar kurulur kurulmaz sofraya saldırırken o büyükleri başlamadan lokmayı ağzına koymazdı. Hatta bazı kere amcası çocuklardan rahatsız olmasın diye onun için ayrı sofra kurdururdu.86

Henüz bu yaşında Sevgili Efendimiz—büyüklüğünde olduğu gibi—açlıktan susuzluktan da şikayet etmiyordu. Dadisi Ümmü Eymen bu hususu şu ifadelerle dile getirir:

"Resulullah'ın çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini görmedim. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi. Kendisine yemek yedirmek istediğimizde 'İstemem karnım tok.' derdi."

Yine Peygamber Efendimiz sabahları pırıl pırıl parlayan temiz bir yüz taranmış tertemiz saçlarıyla gündüz alemine sevgi neşe ve hayat dolu nur gözlerini açardı.

Alıntı