Hz. Amine’nin Medine Ziyareti ve Vefatı

Nebiyy-i Muhterem Efendimiz süt annesi Halime tarafından annesi Hz. Amine'ye teslim edildiğinde dört yaşını bitirmiş beş yaşına ayak basmıştı.


Takvim yaprakları Miladi 575 yılını gösteriyordu!

Aziz annenin kalbine henüz evliliklerinin ilk aylarında ebedi aleme göç eden kocası Abdullah'ın ayrılık acısı ızdıraptan bir yumak gibi oturmuştu.. Bu ızdırabı az da olsa hafifleten tek teselli kaynağı vardı: Biricik oğlu Muhammed (s.a.v.).

Hz. Amine olanca şefkat ve muhabbetiyle nur yavrusunu sarmaya çalışıyor ona babadan yetim kalışın da acısını bu şekilde hatırlatmamaya gayret ediyordu!

Peygamber Efendimiz Mekke'deki mütevazi evin ışığıydı bereketiydi gülüydü huzur ve sevinci idi. Bu küçük yaşta bile annesine yardım etmekten asla geri durmuyordu. Hele temizliğe dikkat edişine aziz annesi hayrandı!

O sadece annesine karşı değil tanıdıklarının hepsine karşı yardımsever ve hürmetkar idi. Arkadaşlarının yardımına koşmaktan zevk alirdi. Bu sebeple arkadaşları da onu sever sayar ve kendisiyle gezip dolaşmaya adeta can atarlardı.

Evet Cenab-ı Hakk peygamberlik yüksek ve kutsi vazifesiyle memur edeceği resulünü böylece en güzel şekilde büyütüyor ve en mükemmel surette terbiye ediyordu!

Baba Kabrini Ziyaret

Kainatın Efendisi altı yaşında.

Bu sırada Hz. Amine'nin içine Medine'yi ziyaret arzusu doğdu. Maksadı; Abdulmuttalib'in annesi tarafından kendilerine dayı gelen Adiyy b. Neccar Oğullarını görmek hem de orada medfun bulunan bahtiyar kocasının kabrini ziyaret etmekti.

Bu maksatla hazırlıklar yapıldı. Günü gelince Mekke'den biricik oğlu ve dadisi Ümmü Eymen'le birlikte hareket etti. A-mine'nin alemi şen ve neşeli olması lazım gelirken bilakis hüzünle kaplı idi. Sanki bir daha bu mukaddes beldeye ve bu Saadet Güneşinin doğuşuna sahne olan mübarek eve kavuşma-yacakmış gibi tekrar tekrar dönüp Mekke'ye bakıyordu!

Mevsimin en sıcak günlerinde yaptıkları yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye vardılar. Efendimizin dayısı oğullarından Nabiga'nın evine indiler.

Hz. Amine bu evin avlusunda bulunan aziz kocasının kabrinin başına gözyaşları içinde yikilıverdi. Gözyaşları Abdullah'ın kabrinin toprağını bol bol suladı.

Peygamber Efendimiz de ilk defa ruhunda yetimliğin acısını bu manzara karşısında duydu. O da muhterem pederinin kabrine damla damla gözyaşı serpti.

Yahudi kavmı peygamberimızı orada görünce onu devamlı kontrol edip hal ve hareketlerine dıkkat ediyorlardı. Hz. Amine Yahudilerin Peygamberimiz hakkında takindikları tavırlardan korkmaya basladı Ve acilen Mekke ye dönmek için yola koyuldular.

Hz. Amine Mekke'ye gelirken yolda hastalanıp Evba köyünde durakladı.Basucunda duran Peygamberimizın yüzene baktı.Sonra da söyle hıtap etti:

"Ey çekilen dehsetlı ölüm okundan Allah ın lutfu ve yardımı ile yüz deve karsılığında kurtulan zatın oglu!Allah Senimübarek ve devamlı kilsın!

Eger rüyada gördüklerim doğru çıkarsaSen Celal ve bol ıkram Sahıbı tarafındanAdem oğullarına helal ve haramı bildirmek üzere gönderileceksın! Allah Seni mılletlerle birlikte devam edip gelen putlardan putperestlıkten de esirgeyecekalıkoyacaktır.

Her canlı varlık ölecektir. Bende öleceğim.Fakat temelli anılacağım Çünkü temız bır oğul doğurmusarkamda hayırlı bır anı bırakmıs bulunuyorum demiştır.

Ve Hz. Amine Ebva da vefat etti.Hazret-ı Amine vefat ettiğinde 30 yaslarında ıdı.

Hz. Amine 'nin Defni

Sevgili Peygamberimiz ile Ümmü Eymen donakalmışlardı. Adeta dilleri tutulmuştu. Konuşan sadece Kainatın Efendisinin gözyaşlarıydı.

Ümmü Eymen bir ara kendisini toparladı ve aziz yavrunun gözyaşlarını sildi. Sonra da bağrına basarak teselliye çalıştı. "Üzülme ağlama canım Muhammed'im!.." dedi "İlahi Ka-der'e karşı boynumuz kildan incedir. Can da Onun mal da; hepsi bize emanet. Emaneti nasıl vermişse öyle de alır."

Sevgili Peygamberimiz derin bir iç çektikten sonra "Ben de biliyorum. Onun hükmüne her zaman boyun eğerim. Fakat anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. O yüzü tekrar göremem diye üzülüyorum." dedi; sonra da derhal kendini toparladı ve gözyaşlarını silerek Ümmü Eymen'e "Haydi o emaneti Sahibine teslim etti. Biz de onun na'şını toprağa teslim edelim rahat etsin." dedi.

Dünyanın en bahtiyar annesi Hz. Amine'nin cesedini orada toprağın bağrına tevdi ettiler. Ruhu ise Kainatın Efendisini bağrından çıkardığı için kim bilir ne kadar yükseklerde meleklerle bayram ediyordu!

Definden Sonra

Annesiz kalan Dürr-i Yetim'i Mekke'ye götürmek vazifesi dadisi Ümmü Eymen'e düştü.

Ümmü Eymen yol boyunca ona annesiz kaldığını hissettirmemek için elinden gelen gayreti esirgemedi. Onu öz evladıy-mış gibi bağrına bastı ve teselliye çalıştı. Efendimiz de adeta onu bir anne kabul ederek "Anne anne!.." diye çağırirdi. Daha sonraları da her gördüğünde ise "Annemden sonra annem!.." diyerek iltifatta bulunuyordu.

Dünyada böylece Babasız ve Annesiz kalan Peygamberimizıyüce Allahhamısız bırakmadı: Önce dedesi Abdulmuttalıbın yanında sonra da amcası Ebu Talıb-ın yanında kaldı. Peygamberimiz sekiz yasına kadar Dedesi Abdulmuttalıbın yanındasekiz yasından sonra da Amcası Ebu Talıb-ın yanında kaldı.

Abdülmuttalib çok sevdiği ve genç yaşta kaybettiği oğlu Abdullah’ın değerli hatırası olan Muhammed (sav)’e büyük özen gösteriyordu.

Sofraya onunla birlikte oturup yemek yiyor; onu zaman zaman Kabe duvarının gölgesindeki minderine oturtuyor; Darünnedve’deki toplantılara başkanlık ederken yanına alıyor; bütün davranışlarıyla ona baba şefkatı ve sevgisinin eksikliğini hissettirmemeye çalışıyordu.

Yaşı ****enin üzerinde olan Abdülmuttalib o sırada sekiz yaşındaki torunu Muhammed (sav)’in bakım ve himayesini amcası Ebu Talib’e verdikten kisa bir süre sonra vefat etti.

Alıntı