Hz. Peygamber’in annesi Amine Kureyş kizları arasında iyi bir yere sahipti. Babası Vehb de Zühre oğullarının ileri gelenlerinden biriydi. Abdülmuttalib oğlu Abdullah’ı yanına alarak Amine’yi babasından veya diğer bir rivayete göre amcası Vüheyb’den istemiş olumlu cevap verilmesi üzerine evlilikleri gerçekleşmiştir.

Zamanın adetleri doğrultusunda evliliğin ilk üç günü Amine’nin evinde geçmiştir. Bu evlilikten sonra Abdullah’ın alnındaki peygamberlik nurunun Amine’ye intikal ettiği kabul edilir.

İslam kaynaklarında Hz. Muhammed (sav)’in ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen zaman içinde bazı olağanüstü olayların meydana geldiğine dair rivayetler yer almaktadır. Rivayete göre Amine Hz. Peygamber’e hamile olduğu sırada bir rüya görmüş rüyada kendisine önemli bir kişiye hamile olduğuna işaret edilerek doğacak çocuğa Muhammed veya Ahmet adını vermesi söylenmiştir.

Amine’nin doğum sancısı çekmediği de bu rivayetler arasındadır. Yine meşhur rivayete göre Hz. Peygamber sünnetli olarak doğmuştu. Ayrica melekler tarafından yıkanmış ve sırtına peygamberlik mührü vurulmuştu. Dede Abdülmuttalib torununun dünyaya geldiği müjdesini alınca onun şerefine bir ziyafet vermiş ziyafette ona Muhammed adını koymuş Allah’ın ve insanların onu hayırla anması için bu ismi verdiğini söylemiştir.

Alıntı