Yeryüzünü manevi bir karanlık kaplamıştı.

Mevcudat beşerin zulüm ve vahşetinden adeta mateme bürünmüştü. Gözyaşı döken gözler değil ruh ve kalbler idi. Kalb ve ruhların keder elem ve gözyaşına alem de iştirak etmiş sanki umumi yas ilan edilmişti!

Yeryüzü saadetin sevincin ve huzurun kaynağı olan "tevhid" inancından mahrumdu. Küfür ve şirk fırtınası ruhları ve kalbleri kasıp kavurmuştu. Gönüllerde tek mabud yerine birçok batıl ilah yer almıştı! Hakiki sahibini arayan ruhların feryadı ortalığı çınlatıyordu.

İnsanlar birbirini yiyen canavarlar misali vahşileşmiş küfür şirk cehalet ve zulüm bataklığında boğulmaya yüz tutmuşlardı. Zalimin zulüm kamçısı altında mazlum inim inim inler hale gelmişti.

Alem mahzun varlıklar mahzun gönüller mahzun ve simalar mahzundu.

Akıl ruh ve kalbleri manevi kiskacı altına alıp olanca kuvvetiyle sıkan bu küfür ve şirke bu dalalet ve cehalete bu hüzün ve sıkıntıya beşerin daha fazla katlanmasına Allah'ın sonsuz merhameti elbette müsaade edemezdi! Bütün bunlara son verecek bir zatı şefkat ve merhametinin bir eseri olarak elbette gönderecekti!

Hz. Peygamber Arap yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan Mekke şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi o sırada Araplar arasında belirli bir takvimin kullanılmamasıdır. Genel kabul gören kanaate göre Fil Vak‘ası’ndan 50-55 gün sonra Rebiülevvel ayında Pazartesi günü dünyaya gelmiştir.

Farklı hesaplamalara göre Hz. Peygamber’in doğum tarihi 20 Nisan (9 Rebiülevvel) 571 veya 17 Haziran (12 Rebiülevvel) 569 Pazartesi şeklinde belirlenmektedir. Bu tarihlerden birincisi Mısırlı astronomi alimi Muhmut Paşa el-Feleki’ye (ö. 1302/1885) ikincisi ise çağımızın meşhur İslam alimi Muhammed Hamidullah’a (ö. 2002) aittir.

Peygamberimizin Doğumunda Meydana Gelen Olaylar:

Peygamberimiz dogduğunda bazı hadiseler meydana geldı bunlardan bazılarını söyle sıralayabılırız: Peygamberimiz Anadan Sünnetlı ve göbeği kesik olarak dogdu. Peygamberimiz dogarken çocukların yere düştükleri gibi düşmeyıp ellerini yere dayamıs basını semaya kaldırmıs olarak dogdu. Peygamberimiz dogduğu zaman bır yıldız dogmus ve bılgınler bu yıldızın dogduğu geceAhmet dogmustur Dediler.Bır çok Yahudi Alımı Tevrattan ınceleme ile peygamberimızın bu gecede dogduğunu yakınlarına bildirmıslerdir.

Peygamberimiz dogduğu gece Kısranın sarayından on dört serefe yikildı. Iranlıların bın yıldan beri hiç sönmeden yanan Atesgedeleri sönüverdi. Save Gölünün suyu çekildı. Sema ve Vadisinı su bastı.Iran Sahı Arapların ülkesini ıstıla edeceğini rüyasında gördüve telasa düştü.

1. Teşrif Ettikleri Gece Bir Yıldız Doğdu

2. Medayin 'deki Kisra Sarayından 14 Burç Çatırdayarak Yikildı

3. Kabe 'nin İçini Karanlık ve Kirlere Boğan Putların Pek Çoğu Başaşağı Yikildı

4. Takdis Edilen Meşhur Save (Taberiyye) Gölü Bir Anda Kuruyuverdi

5. Semave Vadisi Taşarı Seller Altında Kalıp Gömüldü

6. Gök Kubbeden Salkım Salkım Yıldızlar Döküldü

Alıntı