kalbdenkalbe mesajlar(şehit yetimleri)

Yetimliğin her çeşidi elbette çok zordur. Ama şehit yetimleri daima diğer yetimlerden biraz ayrı tutulmuştur. Hatta Müslümanlar Filistin gibi devamlı bir savaş ortamındaki bazı ülkelerde yetim sıfatını sadece babası şehit olanlar için kullanmayı daha doğru bulurlar.
ŞEHİT YETİMLERİNE ÖZEN


Şehit yetimlerine özel bir ilgi gösteren Hz.Muhammed (s.a.) yardım konusunda yetimleri akrabalarına tercih etmiştir. Hz.Peygamber'e (s.a.) gelen ganimetler arasında esirlerin de bulunduğunu duyan amcası Zübeyir bin Abdülmuttalib'in kızları Ümmü'l-Hakem ve Dubâa yanlarına Hz.Fatma'yı (r.a.) da alarak Hz.Muhammed'in (s.a.) yanına gittiler. Durumlarından şikâyetçi olarak hizmetçi istediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.) şöyle buyurdu:"Bedir'in yetimleri (Bedir Savaşı'nda şehit olanların geride bıraktıkları) sizi geçti." (Ebu Davud harâc 20 edeb 10) Beşîr bin Akrabe henüz çocuk yaştayken babası Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştü. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.) Beşîr'i ziyaret etti. Ağladığını görünce "Ağlama ey sevgili çocuk ne diye ağlıyorsun? Ben baban Ayşe de annen olsun istemez misin?" diyerek onu teselli etti. Beşîr de "Evet isterim " cevabını verdi. Bunun üzerine Hz.Peygamber (s.a.) eliyle başını okşadı. (Buharî et-Tarîhu'l-Kebîr Haydarabad 1941 2/78; Ali el-Müttekî Kenzü'l-Ummâl 13/298)
CENNETTEKİ YETİM ŞEHİT


Hârise bin Sürâka bir yetimdi. Babası Sürâka hicretten önce ölmüştü. Sürâka hicretten sonra annesiyle birlikte Müslüman olmuştu. Hârise yaşı küçük olduğundan Bedir Savaşı'na savaşçı asker olarak katılamadı. Savaş alanının gerisinde bir su kaynağından su içerken bir okla şehit edildi. Annesi ve kızkardeşi Hârise'nin öldüğünü duydular. Hz.Muhammed (s.a.) Bedir'den dönünce annesi oğlunun durumunu sormak üzere Hz.Muhammed'e geldi. "Oğlum Cennet'teyse sabreder sevabını beklerim. Değilse onun için var gücümle ağlarım." dedi. Hz.Peygamber (s.a.) "Ey Ümmü Hârise! Cennet'te birçok dereceler vardır. Üstelik oğlun Firdevsü'l-A'lâ'ya yükseldi." buyurdu. Bunun üzerine annesi oğlu için asla ağlamayacağını belirtti. (Buharî cihad 14; Ahmed bin Hanbel age 3/272; Vâkıdî age 1/65 94; Buharî age 3/206)


Kaza umresinden Medine'ye dönüldüğü gün Hz.Muhammed'in (s.a.) üç yakını arasında bir tartışma çıktı. Ali Cafer ve Zeyd Uhud'da şehit düşen amcası Hz.Hamza'nın kızı Ümâme'nin velisi olma konusunda tartışıyorlardı. Yanlarına giden Rasulullah durumu öğrendi. Her üçünün de gerekçelerini dinledikten sonra hepsini övdü ve sevgilerini belirtti: "Ey Zeyd! Sen Allah'ın ve rasulünün dostusun. Ey Ali! Sen benim kardeşim ve arkadaşımsın! Ey Cafer! Sen bana yapıca ve huyca en çok benzeyensin." Ardından kararını şöyle bildirdi: "Ey Cafer! Ümâme'yi görüp gözetmeye sen daha lâyıksın. Çünkü onun teyzesi senin eşindir. Teyze anne yerindedir." Cafer bu karara çok sevinerek Ümâme'yi aldı. (Buhârî sulh 6 megâzi 43; Müslim Cihad 90; Ebu Davud talak 35; Tirmizî birr 6) Hz.Muhammed (s.a.) Ümâme'yi daha sonra Seleme bin Ebu Seleme ile evlendirmiştir. (İbn Sa'd et-Tabakatü'l-Kübra 8/159-160)


Uhud Savaşı'nda şehit düşen Enes bin Fedâle'nin yetim kalan üç yaşlarındaki oğlu Muhammed Hz.Peygamber'in (s.a.) huzuruna getirildi. Hz.Peygamber ona satılmamak ve hibe edilmemek kaydıyla bir hurmalık bağışladı. (İbn Sa'd age 2/37 8/342)


Hz.Ebubekir (r.a.) kucağında küçük bir kız çocuğunu severken yanına bir adam gelir çocuğun kim olduğunu sorar. Ebubekir "O benden daha hayırlı bir adamın kızıdır. Bu Sa'd bin Rebî'in kızıdır." cevabını verdi. Sa'd bin Rebî Bedir Savaşı'na katılmış bir gazi idi Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştü. (İbn Hişâm Siret 2/95)
vecdi akyüz