Hz. Mevlana İle Şems-i Tebrizi


Hz Şems’in Konya’dan ilk ayrılışındaki hikmetine bakarsak; her ikisinin arasındaki sohbetler kulluktan İlâhî rakslara geçen o akıl almaz titreşimler meydana gelirken demek ki Hz Şems’in Mevlâna’ya kendi plânında bir istirahat vermesi lâzımdı.

Yani bu sevdalaşma operasyonuna gönlünün yahut zihninin İLERDEKİ VAZİFELERİ AÇISINDAN dayanmasında bir zorlama olduğunu sezdi.

Hiçbir şey yokken: “BİZE YOL GÖRÜNDÜ MURÂD-I İLÂHÎ BİZİM ŞAM’A GİTMEMİZİ İSTİYOR” dedi…

Şam’a gitti. Hz Mevlâna ağladı yüreğini parçaladı. Artık dünyaya nasıl dönecek o insanlarla nasıl görüşecek Cenâb-ı Hakk’ın bütün boyutlarındaki ışığını seyretmiş bir insan sıkıştığı zaman Resulullah’ın devrine intikâl edebilen zaman ötesi tasarrufa ermiş bir insan tekrar insanlarla bir araya gelecek de “Ahmet şöyle dedi Mehmet böyle dedi diye bunları nasıl konuşacak”. Hz Mevlâna tahammülü imkânsız öyle bir yalnızlığa itildi ki bir çok kasidelerinde rubailerinde o devrin yalnızlığını isyanlarını acısını dünyaya nasıl dönüş yapacağının zorluğunu anlatır…

Bu sırada içine bir ferahlık geldi sanki Hz Şems’in ambargosu kalkmış gibiydi. Gönlünde yeniden gelmesine ait bir ümit ışığı belirdi. Oğlu Sultan Veled’e dedi ki “git Hz Şems’i getir”..

Çok enteresan bir tablo halinde gelişti Hz Şems’i getirme olayı. Şam ile Konya arası gitmek bir buçuk ay sürüyor. Atına atladı ve Şam’a gitti Hz Şems’i herkese sordu böyle bir derviş tanıyor musunuz diye araştırdı… Falan yerdeki kahvede satranç oynar gidip orada bulabilirsin dediler. Hz Şems’in yanına geldiğinde hasırda oturmuş bir rahle üzerinde satranç oynuyorlardı. Hasırın kenarına gelince ayakkabılar çıkarılır hasıra öyle oturulurdu.

Sultan Veled şehzade olduğu için tıpkı babası Hz Mevlâna gibi çok şık kıyafetlerle kahveye gelmişti. O havanın atmosferinde çok yabancı kaldı. Bir şehzade geliyor ayakta duruyor babası gibi elini kalbinin üzerine koyup başını sol omzuna doğru eğiyor Sultan Veled ve niye geldin sözüne bir cevap olsun diye Hz Şems’in ayakkabılarını alıyor Konya’ya doğru çeviriyor. Bu o kadar nazik bir hâdisedir ki… Babam bekliyor diyemiyor… Bu nezaket-i Muhammedî’ye ters düşer çünkü Şems bir gönül sultanıdır ona bir şey söylemeye lüzum yoktur anlamıştır konuyu. Ama bir jest yapması lâzım bunun için ayakkabılarını alıyor Konya’ya doğru çeviriyor…

Karşısındakini kumar oynayan onu sıradan bir adam gibi gören Yahudi şoka giriyor. Çünkü Yahudi’nin en büyük tutkusu servet ve gösteriştir. Bir şehzadenin gelip de Hz Şems’e bu şekilde itibar gösterdiğini görünce çok şaşırıyor. O şokun tesiriyle bir nazar ediyor. Yahudi o anda yere düşüyor elini ayağını öpüyor Kelime-i Şehadet getiriyor.

Hz Şems: “Eğer Sultan Veled gelmeseydi senle daha çok satranç oynardık biz” diyor… “Çünkü kalbindeki put’u yıkmakta zorlanıyordum ama bir şehzade gelip de bana itibar edince gönlündeki bütün putlar yıkılıverdi bana karşı” diyor… O geliş anı bile bir başka insanın kurtulması için vesile olarak kullanılmış Hz Şems tarafından…

Hz Mevlâna’nın Hz Şems’in gelişiyle o müthiş olayla ilgili o kadar güzel şiirleri var ki Şems’in gelişi başlı başına bir edebiyat edebiyat değil bir duygu: “O geliyor o geliyor… Gül kokusu geliyor bahar geliyor” diye öyle müthiş bir şiiri var ki… Bu sevginin müziğidir… Mevlâna’nın müziğe olan ilgisi rağbetidir.

Hz Şems’in Konya’ya ikinci gelişinden sonra meydana gelen değişimler daha çok Hz Mevlâna’ya gelecekti Mevlâna’yı hazırlamak devri diye kabul edilir. Yani Hz Şems’in yaptığı birinci operasyondaki hâdise: bizzat Mevlâna’nın gönlünde aşk ateşini alevlendirmek ve bütün dünyadan tecrit etmek mekânları zamanları zaman ötesini tanıtmak devridir.
İkinci kez geldiği zaman hazırladığı operasyon ise; Hz Mevlâna’yı geleceğin Mevlâna’sı olarak yetiştirmek yani insanların gönlüne mesajlar verebilen bir Mevlâna yetiştirmektir. Bu sebeple ikini gelişinde sohbetleri daha çok Hz Mevlâna’nın Hz Şems’den sonra yazacağı Divan-ı Kebir Mecâli- Seb’a Mesnevi gibi eserlerinin temel hikmetlerini ona lütfetmiştir daha önemlisi bu devre içerisinde Şems Hazretleri Mevlâna’nın gönlünde yanan o aşk ateşinin ışığı altında mânâ ehli olmanın hakiki gerçek mü’min olmanın hikmetlerini anlatmıştır.

Hz Şems’in yemesi içmesi oturması kalkması hayret uyandıran birşeydi. Ne zaman yer ne zaman içer bilinmezdi. Bir bakarsınız az bir bakarsınız sırf Hz Mevlâna’nın hatırı için yerdi.

Nihayet bir gün gül bahçesinde sohbet ederlerken Hz Mevlâna’nın gönlünde Hz Şems’i Konya’ya bağlamak için burada evlense kalsa gibi bir temayülün uyandığı sırada Kimyâ Hâtun’a bakarak teşekkür eder o anda Kimyâ Hâtun bayılır içeriye götürürler. Hz Şems Hz Mevlâna’ya “İstediği oldu kızcağızı zorla bize bağladın” der… Madem ki sen bunu böyle istiyorsun bizim için bir nazar meselesidir bu.

Nitekim Kimyâ Hâtunla Hz Şems evlenirler Kimyâ Hâtun’un Hz Şems’in ağırlığını kaldıracak bir yapısı olmamakla beraber daha evvelden bir saray terbiyesiyle yetişmiş Mevlâna’dan eğitim görmüş bir kimse olarak bir müddet bu yüke dayanır ama bir seneyi bulmayan bir zaman içerisinde dünyasını değiştirir Kimyâ Hâtun.

Hz Şems Kimyâ Hâtun’un dünyasını değişme hâdisesiyle Mevlâna’ya gösterdi ki “Bizim bir yere bağlılığımız öyle senin düşündüğün gibi hâdiselerle mümkün değildir” şeklinde bir yorumu reçeteyi de vermiş oldu aynı zamanda.

Hz Şems ile Hz Mevlâna’nın arasındaki mânevî iletişimleri seyretmek yalnız onlara ait tarihsel bir olayı değil tasavvufa ait de bir çok ipuçlarını meydana çıkaracaktır.

(ONK. DR. HALUK NURBAKİ)