Şüphecilik Yavaşlık

Şüphe yok ki yavaş iş Rahman’dan acele iş de melun Şeytandandır. Köpek bile önüne bir lokma atılınca önce koklar sonra yer; o burnu ile biz ise aklımız ile koklarız... Allah insanı yavaş yavaş tam kırk yılda kemal sahibi yapar olgunlaştırır. (Senin de) istediğin şeyi yavaş yavaş fakat sağlam bir şekilde yapman lâzım! İşte bu yavaşlık sana o işi iyice öğretmek içindir.

Yavaşlık Allah ışığıdır; çabukluk ise Şeytanın dürtmesinden meydana gelir. Hilâl gerçekte noksanlık kabul etmez; görünüşteki bu noksanlık yavaş yavaş dolunay haline gelmek olgunluk kazanmak içindir. Ay geceye yavaş olma konusunda ders verir; sıkıntının yavaş yavaş aşılacağını işaret eder ve şöyle der: “Ey ham aceleci kişi! Dama dayanan merdivenden basamak basamak çıkılır. Ey tencere yavaş yavaş ustaca kayna! Delice kaynayan yemek lezzetli olmaz.”

Allah âlemi bir kere “kün” (ol!) demekle yaratmaya gücü yetmez miydi? Bundan şüphen mi var? Peki bu yaratma niçin altı gün sürdü? Her gün de tam bin yıl kadardı. Niçin çocuk dokuz ayda yaratılmakta? Çünkü Allah’ın âdeti bir şeyi yavaşlıkla yapmaktır. Neden Âdem’in yaratılması kırk sabah sürdü; o balçığı niçin yavaş yavaş insan haline getirdi (düşün)?

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi

Alıntıdır.