Hz. Mevlana'nın Namazları

Hz. Mevlana namaz vakti gelip kıbleye döndüğü zaman mübarek çehreleri renkten renge girerdi. Nitekim Hazreti Ali (r.a.) Efendimiz hakkında şöyle anlatılmıştır: Hazreti Ali (r.a.) namaz vakti gelince yüzünün rengi değişir vücuduna titreme gelirdi. Kendisine; - Ya Emir el Müminin size ne oluyor? diye sorulduğunda şöyle buyurdular: - Cenabı Hak göklere yere ve dağlara arz ettiği emanet vakti geldi. Onlar o emaneti yerine getiremeyecekleri korkusuyla onu yüklenmekten çekindiler de onu insan yüklendi. Yüklendiğim bu vazifeyi yerine getirip getiremeyeceğimi bilemiyorum.”


Hz Mevlana namazda tam bir huşu ile kendilerinden geçerler Hak sıfatına ulaşırlardı. Namazdan maksat da Hak ile alaka kurmaktır. Şöyle buyururlardı: Namaz Allah ile yakınlık kurmaktır. Bu yakınlığın nasıl olduğunu zahir ehli bilmez.”


Resulu Ekrem (s.a.v.) buyurmuşlardır: Namaz ancak kalp huzuru ile olur.

Hz Mevlana defalarca görülmüştür ki yatsı namazına kalkıp tekbir alırlar ta sabaha kadar iki rekât namazda müstağrak kalırlardı. Rükû ve secdelerde bir gün ve bir gece boyunca müstağrak oldukları da görülmüştür. Nitekim buyururlar: Akşam namazı herkes lambayı yakıp yemek sofrası kurunca ben yarin hayalini gözümün önüne getirir kederlere düşüp figan etmeye koyulurum. Gözyaşlarımla abdest aldığım için namazım böyle ateşli oluyor. Ezan sesi kalbimin mescidine öyle yakıcı gelir ki onun tesiriyle o gönül mescidinin kapısı âşıkça yanar. Kıblemin yüzü ne tarafta kalmış ki benim namazım böyle kazaya kalıyor? Evet kazadan dolayı daima bana sana bir imtihan geliyor. Acaba Allah aşkı sarhoşlarının namazı doğru mudur sen söyle! O ne zamanı ne mekânı bilir. Acaba kıldığım bu ikinci rekât mıdır yoksa dördüncü müdür? Acaba ben hangi sureyi okudum diye şaşkındır. Çünkü diline hâkim değil ki. Evet ilâhî dergâha nasıl varayım? O büyük kapıyı nasıl çalayım nasıl çağırayım? Ben de ne güç kaldı ne de dil. Yarabbi bana eman ver! Zira gönlümü de ihtiyarımı da sen aldın. Namaz kılarken acaba rükû tamam oldu muydu yoksa imamlık yapan filan mıydı? Bunların hiç birinden vallahi haberim olmaz.

Bir kış mevsimiydi. Oturdukları medresede gecenin başlangıcında secdeye kapanmış mübarek gözlerinden pek çok gözyaşı akmıştı. Havanın soğukluğundan mübarek yüzü buz tutmuş derisi döşeme tahtasına yapışmıştı. Gündüz olunca yakınları sıcak su hazırlayıp yüzüne dökerek erittiler.

Buraya kadar anlatılanlar zahiri namazlarıydı. Bâtın namazlarının sırlarına kim vâkıf olabilir? Zira şöyle buyururlar:

Mihrabı dost cemali olan kimse için;
Yüz türlü namaz rükû ve secde vardır..

(Mevlanakapisi)