Divan-ı Kebir Nedir İçeriği Divan-ı Kebir Kaç Beyitten oluşur Konusu Nedir?


Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’nin söylediği (özellikle Hz. Şems’ten sonra) şiir ve gazellerin toplanması ile oluşturulmuş bu muazzam eser çeşitli kaynaklarda değişiklik göstermesine rağmen 40 – 50 bin beyitten oluşur.

Dîvân-ı Kebîr (Büyük Divan) / Dîvân-ı Şems-i Tebrizî Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin söylediği ilahi aşk şiirlerinden oluşan 44 bin 8 yüz 34 beyitlik (rubai beyitleri ile birlikte yaklaşık 50 bin beyit) nazım bir eserdir. Mevlânâ'nın "Âşıklar Divanım" biçiminde adlandırdığı eser aynı zamanda "Şems Divanı" ya da "Divan-ı Şems-i Tebrizî" olarak anılmaktadır. Divan edebiyatında divanların şairlerinin isimleri ile anılması geleneğine ters düşen bu son adlandırma; Mevlânâ'nın gazellerinin sonunda kendi adı yerine (birkaç istisna dışında) her zaman Şems-i Tebrizi adını kullanmasından kaynaklanmaktadır.

Mevlânâ bu gazellerinde "Şems (güneş) başta olmak üzere bağ-bahçe gül-bülbül âşık-mâşûk deniz-damla mey-sâkî gibi sembollerle ilâhî aşkı hep ön plânda tutmakta; Mesnevî'sinde olduğu gibi Allah'a kavuşmadan gönlünün huzur bulamayacağını ilâhî aşkı yazmada aciz kalıp kaleminin kırıldığını bu dünyanın bir balçıktan ibaret olduğunu çok yemenin menzile ulaşmada engel teşkil ettiğini aşkın akla olan üstünlük ve yüceliğini nefsin kötülüğünü miskin miskin oturan insanların bu tembellikleriyle maksada (ilâhî aşk) ulaşamayacaklarını gecelerin uyumakla değil de aşk ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini"vurgulayarak şiirlerini didaktik bir üslupla söylemektedir. Bazı şiirlerinde de gazelin ruhundan farklı olarak sosyal konulara girer; rüşvet yiyen kadıları eleştirir; yalancı şeyhleri yobaz bilginleri menfaatçi ve aşağılık olarak nitelendirir; pazar yerlerinden düğün adetlerinden sokakta oynayan çocuklardan zulmete direnişten özgürlükten bahseder..

Alıntıdır.