Mevlana'nın Kelime Anlamı Nedir?
Mevlana "Efendimiz" anlamına gelmektedir. Gerek sağlığında gerekse ölümünden sonra saygı için bu adla anılmıştır. Mevlana "Molla Hünkar" "Mevlay-ı Rum" (Anadolu’nun Efendisi) ve Mevlevi adlarıyla da anılmıştır.

Mevlana’nın Asıl Adı Nedir?

Asıl adı Muhammed olan Celaleddin’in daha yaygın unvanı Mevlana Celaleddin-i Rumi’dir. Ona Rumi denilişi sanat ve düşünce hayatının o asırlarda diyarı Rum diye anılan Anadolu’da geçmiş ve bu yurtta ebedileşmiş olmasındandır. Horasan’ın (Afganistan Türkistan’ı) Belh şehrinde doğmuştur.

Alıntıdır.