Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Mevlana Celalledin-i Rumi - Fihi Ma-Fih

  Fihi Ma-Fih (1. Bölüm) Mevlana Celalledin-i Rumi

  “Bilginlerin kötüsü beyleri ziyaret eden bilgindir; beylerin hayırlısı da bilginleri ziyareteden bey. Ne güzel beydir yoksulun kapısındaki bey; ne kötü yoksuldur beyin kapısındaki yoksul.”

  Halk bu sözün dış anlamını almıştır. Onlarca bilgin kişinin bilginlerin kötülerinden olmaması içinbeylerin tapısınagitmemesi gerektir. Halbuki sözün anlamı onların sandıkları gibi değildir. Asıl anlamışudur:

  Bilginlerin kötüsü beylerden yardım gören beyler yüzünden düzelen doğru yolu tutan kişidir. Beylerbana ihsanlarda bulunsunlar beni saysınlar bana mevkii versinlerkuruntusuyla onlardan korkarakokumaya başlamıştır da beyleryüzünden işi düzene girmiştir; bilgisizliği bilgiye dönmüştür. Bilgin olunca daonların korkusundan onların cezasından edep sahibi olur ister-istemez doğru yolu tutar.

  Artık ne çeşitolursa olsun ister görünüşte bey onun ziyaretine gelsin ister o beyi ziyarete gitsin herhalde ziyaret edenodur ziyaret edilense bey. Fakat bilgin beyler yüzünden bilgiye sahip olmamışsa önceden de sonradan dabilgisi Tanrı için elde edilmişse o başka; balık nasıl sudan başka bir yerde yaşayamazsa elinden başka birşey gelmezse bu bilgin kişinin ele yolu-yordamı ancak doğru yola gitmektir; bu onun kendi huyundandır.

  Bu çeşit bilgini yürüten çekindiren akıldır. Zamanında bilsinler-bilmesinler herkes onun heybetindençekinir; onun ışığından onun aksinden yardım ister. Böylesine bilgin beyin tapısına gitse bile gerçekteziyaret eden beydir ziyaret edilen kendisi. Çünkü herhalde bey aldığını ondan alır yardımı ondan görür;oysa beye aldırış bile etmez. O bilgin güneş gibi heryana ışık salar; işi-gücü herşeye herkese bağıştır.Güneşte taşları lâ’l yakut inci mercan haline getirir; toprak dağları bakır altın gümüş madeni yapar;toprakları yeşertir tazeleştirir; ağaçlara çeşit-çeşit meyveler bağışlar. Onun işi sanatı vermektirbağışlamaktır. Verir de almaz. Hani Araplarda söylene gelen bir atasözü vardır; “Biz vermeyi öğrendikalmayı öğrenmedik” derler; onun gibi. Hâsılı böylesine bilginler ziyaret edilenlerdir beylerse ziyaret edenler.Aklıma şu âyeti tefsîr etmek geldi. Söylediğim söze uygun da değilamma mademki aklıma geldisöyleyeyim de bitsin-gitsin.

  Ulu Tanrı buyurur ki: “Ey Peygamber ellerinizde bulunan tutsaklara de ki: Allah yüreklerinizde hayırlıbir niyetbulunduğunu bilirse size sizden alınandan daha da hayırlısını verir suçlarınızı örter. Allah suçlarıörten bir rahîmdir.”

  Bu âyetin inişine sebep şudur:
  Tanrı rahmet etsin Mustafâ kâfirleri bozmuş öldürmüşyağmalamış birçok tutsak tutmuş elleriniayaklarını bağlatıp getirtmişti. O tutsaklardan biri de Tanrı razı olsun amcası Abbas’tı o da onlarınarasındaydı. Bütün gece bağlanmış hiçbir şeye güçleri yetmez aşağılık bir halde ağlıyorlar inliyorlardı.

  Kendilerinden umut kesmişlerdi. Kılıcı öldürülmeyi bekliyorlardı. Tanrı rahmet etsin Mustafâ onlara baktıda güldü. Onlar görüyorsun ya dediler onda da insanlık hali var; halbuki bende insanlık huyu yok diyedâvaya kalkışmıştı. Dâvası gerçeğeaykırıymış. İşte bak bize bakıyor bizi bağlanmış zincirlere vurulmuşbirhalde kendisine tutsak olmuş görüyor da seviniyor; tıpkı nefsine uyanlar gibi hani. Onlar da düşmana üstoldular onları kahrolmuş gördüler mi sevinirler çalıp çağırırlar.

  Tanrı rahmet etsin Mustafâ içlerinden geçeni anladı da dedi kiüşmanlarımı kahrettiğimi göreyim yahut sizi ziyana uğramış göreyim de güleyim sevineyim hâşâbu benden uzak. Şu yüzden güleceğim geliyor: Can gözüyle görüyorum; bir topluluğu tutmuşum külhandancehennemden o kapkara bacadan bağlarla zincirlerle çeke-sürüye zorla cennete Tanrı râzılığına ölümsüzgül bahçesine götürüyorum da onlar bizi bu tehlikeli yerden o gül bahçesine o eminlik yurduna ne diyeçekiyor götürüyorsun diye ağlayıp bağırıyorlar; işte bu yüzden gülmem tutuyor. Bütün bunlarla beraber
  söylediğim sözü anlayacak hali ap-açık görecek can gözü daha sizde yok. Ulu Tanrı diyor ki: Tutsaklarasöyle; de ki: Siz önce ordular topladınız; bir çok hazırlıklarda bulundunuz; erliğinize yiğitliğinizeçokluğunuza güvendiniz. Kendi kendinize Müslümanları şöyle edeceğiz böyle kıracağız kahredeceğizdediniz. Gücünüzün-kuvvetinizin üstünde daha zorlu bir güç-kuvvet ıssı olduğunu görmüyordunuz. Yokediciliğinizden daha üstün bir yok edicinin bulunduğunu bilmiyordunuz. Hâsılı şöyle olsun-böyle olsun diyene tedbirde bulunduysanız hepsi de aksi çıktı. Şimdi korku içindesiniz amma hâlâ da o illetten tövbeetmediniz. Umudunuz yok hâlâ da bir güç-kuvvet sahibi bulunduğunu görmüyorsunuz. Gücünüz-kuvvetinizvarken beni görmeniz kendinizi bana karşı yok olmuş bilmeniz gerek ki işler kolaylaşsın. Korkuya düşüncebenden umut kesmeyin ki sizi bu korkudan kurtarmaya emin etmeye gücüm yeter. Ak öküzden kara öküzçıkaranın kara öküzden ak öküz çıkarmaya da gücü yeter.

  “Geceyi uzatırsan gündüzün bir kısmı gece olur; gündüzü uzatırsın gecenin bir kısmı gündüz olur;ölüden diri çıkarırsın diriden ölü belirtirsin” bu-yurulmuştur. Şimdi tutsaksınız; fakat tapımdan umutkesmeyin de elinizden tutayım sizin. “Tanrının rahmetinden umut kesmeyin; Tanrı rahmetinden kâfir olantopluluktan başkası umut kesmez.”Şimdi Ulu Tanrı buyuruyor ki: A tutsaklar önceki yolunuzdan döner Korkuda da umutta da benigörür herhalde kendinizi yok etmeme karşı yok olmuş sayarsanız sizi bu korkudan kurtarırım; sizdenyağmalanan elinizden çıkan her malı tekrar veririm size; hattâ kat-kat fazlasını daha da iyisini verir sizibağışlarım; dünya devletine âhiret devletini de katarım.

  Abbas tövbe ettim tuttuğum yoldan döndüm dedi. Mustafâ Ulu Tanrı ettiğin dâvaya delil isterbuyurdu.

  Beyit:
  Aşk dâvasına girişmek kolayFakat o dâvâya kesin delil gerek.Abbas hadi dedi ne delil istiyorsan söyle. Mustafâ Müslüman olduysan Müslümanlığın iyiliğiniistiyorsan sende kalan malların bir kısmını müslüman ordusuna bağışla da Müslümanlık kuvvetlensinbuyurdu. Abbas a Tanrı Elçisi dedi bende ne kaldı ki? Hepsini yağmaladılar; bir eski hasır bilebırakmadılar.Tanrı rahmet etsin Mustafâ gördün mü buyurdu gerçek değilsin tuttuğun yoldan dönmedin; ne kadarmalın var nerde sakladın kime ısmarladın nereye gömdün gizledin söyleyeyim mi? Abbas hâşâ dedi.

  Mustafâ buyurdu ki: Bu kadar malı anana vermedin mi; filân duvarın dibine gömmedin mi ona dönersembana verirsin; esenlikle dönmezsem şu kadarını filân işe harcarsın şu kadarını filâna verirsin bu kadarı dasenin olsun diye etraflıca vasiyette bulunmadın mı? Abbas bunu duyunca parmak kaldırdı tam gerçeklikleinandı. Dedi ki: Ey gerçek peygamber ben Hâman gibi Şeddad gibi daha başkaları gibi eski padişahlaranasıl felek yâr olduysa sana da yâr oldu baht elverdi sanıyordum. Fakat bunu buyurdun ya bildim-anladımki bu devlet o yandandır Tanrı’dandır. Mustafâ buyurdu ki: Doğru söyledin bu sefer; içindeki şüphe ipikoptu duydum; sesi kulağıma geldi. Canımın ta içinde gizli bir kulağım vardır kim şüphe ve kâfirlikzünnârını koparırsa o gizli kulakla o koparma sesini duyarım can kulağıma gelir. Şimdi doğru söyledin imanettin.


  Mevlânâ buyurdu ki:
  Bu tefsîri Emîr Pervâne’ye şunun için söyledim; dedim ki: Sen önce Müslümanlığa kalkan oldun.Kendimi feda edeyim. Müslümanlığın kalması Müslümanların çoğalması için aklımı tedbirimi kullanayım daMüslümanlık kalksın dedin. Kendi fikrine güvendin. Tanrıyı görmedin herşeyi Tanrı’dan bilmedin. Böyleolunca da Ulu Tanrı o sebebi o çalışmayı Müslümanlığın zararına sebep etti. Çünkü sen Tatar’la birolmuşsun Şam’lıları Mısır’lıları yok etmek İslâm ülkesini yıkmak için onlara yardım ediyorsun TanrıMüslümanlığın kalkmasına sebep olan tedbiri Müslümanlığa zarar vermeye sebep kıldı. Şu halde Tanrı’yayüz tut çünkü korkulacak bir hal bu.

  Sadakalar ver de seni kötü bir hal olan şu korkudan kurtarsın. Ondanumut kesme. Öyle bir ibadetten böyle bir suça attı seni; fakat o ibadeti kendinden gördün de o yüzden suçadüştün. Şimdi suçta da umut kesme ondan; yalvar-yakar o ibadetten suçu meydana getireninşu suçtan biribadet meydana getirmeye de gücü yeter. Sana bundan bir pişmanlık verir önüne sebepler çıkarır da geneMüslümanların çoğalmasına Müslümanlığınkuvvetlenmesine çalışırsın. Umut kesme ki “Allanınrahmetinden kâfir olantopluluktan başkası umut kesmez” Maksadım buydu bunu anlasın da şu haldesadakalar versin yalvarsın-yakarsın dedim; çünkü çok yüce bir halden aşağılık bir hale düştü; fakat buhalde de umutlanması gerek.


  Ulu Tanrı aldatır; insanın bana güzel bir tedbir elverdi güzel bir iş belirdi yüz gösterdi diyealdanmaması için güzel şekiller gösterir içinde kötü şekiller vardır. Her görünen göründüğü gibi olsaydıPeygamber o kadar keskin o kadar aydın o kadar aydınlatıcı görüşüyle gene de “Herşey nasılsa öyle gösterbana” der miydi? Güzel gösterirsin gerçekte çirkindir. Çirkin gösterirsin gerçekte güzeldir özdür. Şu haldebize herşeyi nasılsa öyle göster de tuzağadüşmeyelim biteviye yolazıtmayalım. Şimdilik senin tedbiringüzel olsa aydın olsa bile onun tedbirinden daha iyi olamaz; o böyle derdi.

  Şimdi sen de her görünene hertedbire güvenme; yalvar-yakar kork. Maksadım buydu benim. Oysa bu âyeti bu tefsiri; şu anda ordularçekmedeyiz; onlara dayanmamak bozguna uğrasak bile o korku o çaresizlik halinde gene ondan umutkesmemek gerek tarzında kendi meramınca tevil etti; sözü dileğine göre anladı. Benim maksadımsasöylediğim şeyleri anlatmaktı.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Fihi Ma-Fih (2. Bölüm) Mevlana Celalledin-i Rumi
  Birisi Mevlânâ söz söylemiyor dedi. Dedim ki:Sonucu o adamı yanıma benim hayalim çekti-getirdi. Şu hayalim ona nasılsın nicesin diye bir sözsöylemedi. Sözsüz hayal onu çekti buraya; hakıykatim onu sözsüz çeker de bir başka yere götürürseşaşılmaz bu işe.Söz gerçeğin gölgesidir parça-buçuğudur. Gölge çekerse gerçek haydi-haydiye çeker. Söz bahanedir;insanı insana çeken can bağdaşmasıdır söz değil. Birisi yüz binlerce mucize görse söz duysa kerametlerseyretse kendisinde o peygamberle yahut o erenle bir can bağdaşması yoksa fayda etmez. İnsanıcoşturan kararsız bir hale getiren can bağdaşmasıdır. Saman çopünde kehlibarla birazcık can bağdaşmasıolmasa hiç mi hiç kehlibara gitmez. Herşeydeki cinsin cinsiyle bağdaşması gizlidir gözle görünmez.Herşeyin hayali insanı o şeye çeker. Bağ-bahçe hayali insanı bağa-bahçeye çeker dükkân hayali dükkâna.Fakat bu hayallerde düzenler de gizlidir.  Görmüyor musun ki filân yere gidersin pişman olursun hayırsanmıştım amma dersin değilmiş. Bu hayaller örtüdür âdeta; örtü ardında birisi gizli. Hayaller ortadankalktı da gerçekler hayal örtüsü olmadan yüz gösterdi mi kıyamet kopar orda. Hal böyle olunca dapişmanlık kalmaz. Seni çeken her gerçek odur başka şey de ondan başka değildir seni çeken gerçeğin takendisidir. “O gün gizli şeyler meydana vurulur.”Bu sözün de yeri mi ki söylüyoruz. Gerçekte çeken birdir fakat sayılı görünür. Görmez misin ki biradam yüz şey ister çeşit-çeşit dileklerde bulunur. Tutmaç isterim börek isterim helva isterim kalyaisterim meyva isterim hurma isterim der. Bu istek sayı gösterir sayıyı dile getirir amma temeli birdirtemeli açlıktır o da birdir. Görmez misin? Bir şey yer de doyarsa bunların hiçbiri gerekmez der. Şu haldebelli oldu ki on değilmiş yüz değilmiş birmiş “Sayılarını ancak sınamak için yaptık”. Halkın bu birdir onlaryüz diye sayması bir sınamadır. Yâni erene bir derler şu çokluk halkaysa yüz derler bin derler. Bu pekbüyük bir sınanmadır. Bu görüş bu düştüğünüz düşünce yâni halkı çok onu bir görüşünüz pek büyük birsınamadır. “Sayılarını ancak sınamak için yaptık” Hangi yüz hangi elli hangi altmış? Elsiz-ayaksız akılsız-cansız bir bölük halk tılsım gibi cıva gibi oynayıp durmada. Şimdi onlara altmış yahut yüz yahut da bindersin bunaysa bir. Halbuki onlar hiçtir buysa bindir yüz bindir milyondur. “Sayılınca azdır onlarsaldırdılar mı çok.”Padişahın biri birisine yüz kişinin geçineceği kadar dünyalık vermişti.


  Ordudakiler bu işin aleyhindebulunuyorlardı. Padişah kendî kendine bir gün dedi size gösteririm neden bu işi yaptım anlarsınız. Savaşoldu savaşta herkes kaçtı yalnız oydu kılıç vuran. Padişah işte dedi o işi bunun için yaptım ben.İnsanın ayırdetme kabiliyetini garezlerden arıtması bir din dostu araması gerek. Din dostunu tanıramma siz ömrünüzü ayırdetme kabiliyetinden mahrum bir halde geçirdiniz de onun da ayırdetme kabiliyetiarıklaştı din dostunu tanıyamıyor. Sen ayırdetme kabiliyetinden mahrum olan şu bedeni besledin.Ayırdetme bir huydan ibarettir. Görmüyor musun? Delinin de bedeni var eli-ayağı var fakat ayırdetmesiyok. Her pis şeye el atıyor tutuyor yiyor. Ayırdetme şu görünen bedende olsaydı pisi tutmazdı. Hâsılıbildik ki ayırdetme lâtif bir anlamdır o da sendedir. Sense gece-gündüz şu ayırdetme kabiliyetinden olan bedeni beslemeye koyulmuşsun; bu ancak bununla olur diyorsun; halbuki bu da onunla olur.Nasıl oluyor da sen hep şu bedeni geliştirmedesin onuysa tamamiyle bir yana atmışsın. Bu bedenayırdetme kabiliyetiyle durur o kabiliyet bedenle durmaz. O ışık şu söz kulak ve bunlardan başkapencerelerden dışarıya vurur; bu pencereler olmasa başka pencerelerden baş çıkarır. Tıpkı şunun gibi hani:Bir ışık getirmişsin güneşin önüne koymuşsun; güneşi bu ışıkla bu rnumla görüyorum diyorsun. Hâşâ;mum getirmesen de güneş kendini gösterir. Muma ne ihtiyaç var?Tanrıdan umut kesmemek gerek. “Gerçekten de kâfirlerden başkası Tanrı rahmetinden umut kesmez”umut eminlik yolunun başıdır. Yola gitmiyorsan bari yol başını gözle. Eğrilikler yaptım deme doğruluğu tutsen hiçbir eğrilik kalmaz. Doğruluk Musa’nın sopasına benzer o eğriliklerse büyüler gibidir. Doğruluk geldimi hepsini yer-gider. Kötülük ettiysen kendine ettin senin cefan nerden ona erişecek?

  Bir kuş o dağa kondu sonra uçtu-gitti;
  Bak da gör o dağda ne birşey fazlalaştı ne birşey eksildi dağdan.
  Doğru oldun mu bütün onlar kalmaz. Sakın umut kesme.Padişahlarla düşüp kalkmada şu bakımdan tehlike yok: Gidecek baş zâti gider; ha bugün ha yarın.Fakat şu yüzden tehlike var ki onlar o makama geçtiler mi nefisleri kuvvetlenir ejderha kesilirler. Onlarlagörüşüp konuşan onlarla dostluk dâvasına girişen onların malını kabul eden bu adam da çaresiz onlarınisteklerine uygun söz söyler; onların kötü düşüncelerini hoşlansınlar diye kabul eder; aykırı birsözsöyleyemez; bu yüzden tehlikelidir; çünkü dine ziyandır. Onların yanını yaptın mı temel olan öbür yan sanayabancı olur. O yana ne kadar gidersen sevgilinin bulunduğu bu yan o kadar yüz çevirir senden. Dünyaehliyle ne kadar uzlaşırsan o o kadar kızar sana. “Kim bir zalime yardım ederse Allah o zalimi yardımeden kişiye musallat eder.”Yazıktır denize varıp da bir parçacık su içmeyi yahut bir testi su almayı yeter bulmak. Denizdeninciler mücevherler kuvvet veren yüz binlerce şeyler elde ederlerken denizden su alıp götürmenin nedeğeri vardır ki? Aklı olanlar bununla övünür mü hiç ne yapmıştır ki bu işi yapan? Hattâ dünya birköpüğüdür bu denizin; denizse erenlerin bilgileridir. İnci de nerede? Bu dünya çer-cöple dolu bir köpüktüramma o dalgaların çıkıp batması yürüyüp dönmesi denizin coşup kabarması köpürüp kükremesiyüzünden o köpük bir güzellik elde eder. “Kadınları oğulları yüklerle altınları-gümüşleri damgalanmış cinsatları davarları ekinleri isteyip Özleyiş sevgisi bunlara ait sevgi insanlar için bezenmiş süslenmiştir.”Bezenmiş süslenmiştir buyurdu ya demek ki o güzel değildir.  “Güzellik eğretidir onda başka biryerdendir. O altın suyuna batırılmış yaldızlanmış kalp paradır; yâni bir köprücükten ibaret olan şu dünyakalptır kadri değeri yoktur; fakat biz onu altınla kaplamışız; çünkü “insanlar için bezenmiştirsüslenmiştir.”İnsan Tanrı usturlabıdır fakat usturlabı bilmek için müneccim gerek. Tere satanda yahut bakkalda dausturlap bulunabilir fakat ondan ne fayda görür usturlupla göklerin hallerini dönüşlerini burçlarıtesirlerini inkılâpları bunlardan başka daha birçok şeyleri ne bilir ki? Şu halde usturlap münecime faydaverir. “Kendini bilen rabbini bilir.” Usturlap nasıl göklerin hallerini gösteren bir aynaysa “And olsun kiÂdemoğullarını ululadık” diye anılan insanın varlığı da Tanrı usturlabıdır. Ulu Tanrı onu kendisini bilenanlayan bir yaratık olarak yarattığından insan kendi varlığının usrurlabından Tanrı tecellisini neliksiz-niteliksiz güzelliği soluktan- soluğa bakıştan-bakışa görür seyreder; o güzellik bu aynadan hiç mi hiçayrılmaz.Üstün ve yüce Tanrının öylesine kulları vardır ki onlar hikmet bilgi ve anlayış ululuklar elbiselerinigiyinirler. Halkta onları görecek görüş yoktur amma onlar pek kıskanç olduklarından bu elbiseleri giyerlerde kendilerini gizlerler. Hani MütenebbîKadınlar ipekli elbiseleri süslenmek için değilGüzelliklerini korumak için giyindilerder ya tıpkı onun gibi işte


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Fihi Ma-Fih (3. Bölüm) Mevlana Celalledin-i Rumi
  Birisi gece-gündüz canım da gönlüm de tapınızda hizmet etmede; fakat Moğollar’la uğraşmaktan onların işleriyle oyalanmaktan vakit bulup da kapınıza gelemiyorum dedi.

  Mevlânâ buyurdu ki:
  Bu işler de Tanrı işi; çünkü Müslümanların emin olmalarına aman bulmalarına sebep olmada. Onların gönülleri olsun da birkaç Müslüman emniyet içinde ibadete koyulsun diye kendinizi malınızla bedeninizle feda ettiniz. Şu halde bu da hayırlı bir iştir. Ulu Tanrı madem ki böyle bir hayırlı işe meyil vermiş ona aşırı rağbet göstermeniz Tanrı yardımına mazhar oluşunuza delildir. Fakat bu meyilde bir gevşeklik bir usanç hâsıl oldu mu bu Tanrı yardımından mahrum oluşunuza delildir. Çünkü ulu Tanrı usanca uğrayan adamın o işin öylesine bir hayırlı işe sebep olmasını istemez. Hamam gibi hani. Hamam sıcaktır amma o sıcaklığı külhanda yanan ot odun tezek gibi şeylerdendin. Ulu Tanrı görünüşte kötü görünen insanı tiksindiren sebepler meydana getirir; görünüşte kötüdür amma adamın hakkında yardımdır lûtuftur. Hamam bunlarla kızar halka da faydası dokunur.
  Bu sırada dostlar geldiler içeri girdiler. Özür getirerek buyurdu ki:
  Size kalkmıyorum söz söylemiyorum hal-hatır sormuyorum amma bu da ağırlamaktır. Çünkü herşeyi ağırlama o vakte göre olur. Namazda babanın kardeşin halini-hatırını sormak onları ağırlamak yaraşmaz. Namazdayken dostlara yakınlara iltifat etmemek iltifatın okşamanın ta kendisidir. Çünkü onların yüzünden kendisini ibadetten Tanrıya dalıştan ayırmaz hatırı dağılmamış olur. Onlar da azaba azara hak kazanmamış olurlar ki bu iltifatın ta kendisidir okşayışın ta kendisidir; çünkü onları azaba uğratacak şeyden çekinmiştir. Birisi Tanrıya namazdan daha yakın yol var mıdır diye sordu. Buyurdu ki:

  Gene namazdır fakat namaz yalnız şu görünen şekil değildir. Bu namazın kalıbıdır; çünkü bu namazın önü vardır sonu vardır. Önü sonu olan herşey kalıptır; çünkü tekbir namazın önüdür selâm namazın sonu. Şehadet getirmek de yalnız dille söylenen söz değildir. Çünkü onun da önü vardır sonu var. Harfe sese gelen herşeyin önü sonu olur o da görünüştür kalıptır. Canıysa neliksiz-niteliksizdir sonu yoktur; ne başlangıcı vardır ne bitimi. Sonu-ucu şu namazı peygamberler icad etmişlerdir. Şimdi şu namazı meydana çıkaran Peygamber şöyle der: “Allahla bir vaktim olur ki o vakte ne şeriatle gönderilmiş bir peygamber sığabilir ne de Tanrıya yaklaştırılmış bir melek” Şu halde bildik anladık ki namazın canı yalnız şu görünen şekil değildir; dalıştır kendinden geçiştir; şu halde bütün şekiller dışarıda kalır oraya sığamaz.  Salt anlam olan Cebrail de sığmaz. Tanrı sırrını kutlasın Mevlânâ Bahâeddin Veled’den gelen bir hikâye vardır: Bir gün ashap onu dalmış buldular. Namaz vakti de geldi-çattı. Bâzı müritler Mevlânâ sözlerine aldırış bile etmedi. Onlar kalktılar namaza koyuldular. İki mürit Şeyh’e uydu namaza kalkmadı. Namaza durmayan o iki müritten birinin adı Hâcegî’ydi. Bu zat can gözüyle apaçık gördü ki imamla beraber namaza duran ashabın hepsi de kıbleye arka vermiş; yalnız Şeyh’e uyan o iki müridin yüzleri kıbleye karşı. Çünkü Şeyh bizden-benden geçmiştir onun o oluşu yok olmuş-gitmiştir; varlığı kalmamıştır; Tanrı ışığında helâk olmuştur; “ölmeden önce ölün” sırrına ermiştir. Artık o Tanrı ışığı haline gelmiştir. Kim Tanrı ışığından yüz çevirir de yüzünü duvara tutarsa kesin olarak kıbleyi arkasına almıştır; çünkü o şeyh kıblenin de canı kesilmiştir.  Hani şu halk yüzlerini Kâ’be’ye çevirirler ya; o Kâ’be’yi bir peygamber yapmıştır. O evi o yaptığı için de o ev dünyanın kıblesi olmuştur. Peki o ev kıble olursa peygamber haydi-haydi kıble olur-gider; çünkü o ev o peygamber yüzünden kıble olmuştur. Tanrı rahmet etsin esenlikler versin Mustafâ bir gün bir dostu seni çağırdım nasıl oldu da gelmedin diye azarladı. O dost namaz kılıyordum dedi. Mustafâ dedi ki: Seni ben çağırmadım mı? Adam çaresizim ben dedi. Mustafâ buyurdu ki: Her vakit kendini çaresiz görürsen iyidir. Bunda kaldığın zaman nasıl kendini çaresiz görüyorsan her halde hattâ gücün-kuvvetin yeterken de çaresiz görmelisin. Çünkü senin gücünün- kuvvetinin üstünde bir güç-kuvvet var ve sen her halde Hakka karşı yok olmuş-gitmişsin. İkiye bölünmüş değilsin sen ki kimi zaman çaren elinde olsun kimi zaman çaresiz kalasın. Onun gücünü-kuvvetini gör de kendini her zaman çaresiz elsiz-ayaksız bunalmış yoksul olmuş bil. Arık bir adamın da yeri mi var sözü mü olur? Arslanlar kaplanlar timsahlar bile onun karşısında hep çaresizdir tir-tir titrerler. Gökler yerler hep çaresizdir onun buyruğuna uymuştur. O pek büyük bir padişahtır; onun ışığı ayın güneşin ışığına benzemez ki o ışık varken herhangi birşey olduğu yerde kalakalsın. Onun ışığı perdesiz yüz gösterdi mi ne gökyüzü kalır ne yeryüzü… Ne güneş kalır ne Ay. O padişahtan başka kimsecik kalmaz. “Herşey helâk olur ancak onun hakikati kalır”

  Padişahın biri bir dervişe Tanrı tapısından dedi bir tecelliye uğrarsan o tapıya bir yakınlık elverirse sana beni de an. Derviş ben dedi o tapıya ulaştım mı o güzellik güneşi vurdu mu kendimi bile hatırlayamam seni nasıl anayım? Fakat Ulu Tanrı bir kulu seçti de kendisinden geçirdi mi kim onun eteğini tutarsa kim ondan muhtaç olduğu birşeyi isterse o ulu kişi Tanrı katında onu anmasa istemese de Hak onu yerine getirir. Hani bir hikâye söylerler; bir padişah varmış onun da pek özel pek yakın bir kulu varmış. O kul padişahın sarayına gideceği vakit ihtiyacı olanlar dertlerini anlatırlar ona padişaha sunsun diye yazılı kağıtlar verirlermiş. O da bu kâğıtları cüzdanına kormuş. Fakat padişahın tapısına var di mı padişahın güzelliğinin ışığı o kula vururmuş da kul padişahın karşısında kendinden geçer-gidermiş. Padişahsa benim güzelliğime dalıp giden kulumun nesi var-nesi yok diye âşıkçasına onun göğsünü cebini yoklar cüzdanını ararmış. Derken o yazdı kâğıtları bulur neler yazılmışsa hepsini yazar tekrar kâğıtları cüzdanına kormuş. Böylece o söylemeden herkesin ihtiyacını giderir bir tanesini bile reddetmezmiş. Hattâ dileklerini kat-kat dilediklerinden de fazla verirmiş. Aklı başında olan ihtiyacı olanların dileklerini padişaha söyleyebilir başka kulların yüz tane dileklerinden bir tanesini bile arada-sırada yerine getirirmiş.

  -Mevlana Celaleddin Rumi


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş