Mevlânâ'ya göre bu dünyanın yağlı ballı yemeklerini yemek tehlikelidir. Bu dünya yemekleri Allah yemeğine engel olur. Allah yemeğinden denizler kadar yemeli dünya yemekleri için oruca sarılmalı onu terk etmemelidir. Sabır her an Allah rızkı olan mârifet ve muhabbeti berâberinde getirir.

Çevresine sevenlerine ve yolunu izleyenlere orucu açlığı ve mârifete ermek için riyâzatı tavsiye eden Mevlânâ kendi hayâtında da oruç ve açlığı son derecesine vardırmıştı. Senelerce midesini tıka basa doldurmaktan kaçınmıştı. Şems-i Tebrizî ile ilk buluşmalarında altı ay berâber olmuşlar; asla yeme-içme işinin derdinde olmamışlardır. Mevlânâ'nın lokmaları sayılacak kadar az olurdu ve: "İçimde öyle bir ejderhâ var ki yemeğe tahammül edemiyor" derdi. Evinde yemek pişirme külfetine girildiği zaman ev halkına kızardı. Yemek işlerinde külfet az olduğu zaman ise son derece sevinç duyar ve hâne halkına: "Bu gün yüzünüzde fakr nûru parıldıyor" diye iltifâtlarda bulunurdu.

Ten kalesinde mahpus olan can kuşunun fazla yemekle esâretinin sürdüğüne inanır ve derdi ki:

"Senin gönül kuşun fazla yemekten ötürü bu yumurtayı delip çıkamamıştır. Bu daracık yumurta hapishanesinde kalmıştır. Sen nefs esâreti yumurtasından çık ki kanatlarını açıp bu mânâ semâsında uçabilesin."

Mevlânâ orucun Allah'tan başka her şeyi terk etmek demek olan gönül orucu türünü tutanlardandı. Nitekim mârifet ehline göre oruç üç türlüdür:

1. Halkın orucu: Yeme içme ve cinsî münâsebeti terkten ibârettir.

2. Hâsların orucu: El ayak göz dudak ile diğer organların orucudur.

3. Hâsların hasının orucu: Allah'tan başka her şeyi terk etmek anlamına bâtınî gönül orucudur.

Mevlânâ Dîvân-ı Kebîr'de Ramazan ayını değerlendirirken şu ifâdelere yer verir:

"Ramazan geldi aşk ve îmân pâdişâhının sancağı erişti. Artık maddî yiyeceklerden elini çek çünkü göklerden mânevî rızıklar geldi. Can sofrası kuruldu. Can bedeni hantallığından kurtuldu. Tabîatımızın isteklerinin eli bağlandı. Aşk ve iman ordusu geldi. Sapıklık ve imansızlık ordusunu kırıp geçirdi. Bir bakıma oruç bizim kurtuluşumuzun kurbanı sayılır. Bizim canımız onun yüzünden dirilik kazanacaktır. Mâdem ki gönül evine misafir olarak can geldi onun uğruna bedenimizi tamamıyla kurban edelim. Sabır hoş bir buluttur. Ondan hikmet ve mânevî lütuf yağar. Bu sebeptendir ki Kur'ân sabır ayında nâzil olmuştur. Bizi kötü işler günahlar işlemeye teşvik eden kirli nefsimiz arınmaya temizlenmeye muhtaçtır. Ramazan gelince günah zindanının kapısı kırıldı. Can nefsi esaretinden kurtuldu. Miraca çıktı. Sevgili'ye kavuştu. Bu mübarek ayda gönül de boş durmadı ümitsizliğin karanlık perdesini yırttı göklere uçtu. Can zâten bu kirli dünyaya mensup değildi. Meleklerdendi onlara ulaştı.

Ramazan günlerinde sarkıtılan merhamet ipine sarıl da şu beden kuyusundaki hapisten kurtul. Yûsuf kuyunun ağzına geldi seni çağırıyor çabuk ol vakit geçirme. Îsa isteklerden beden eşeğinin arzularından kurtulunca duâsı kabul edildi. Sen de nefsânî isteklerden temizlen elini yıka. Çünkü gökyüzünden mânevî yemeklerle dolu sofra geldi haydi elini ağzını yıka ne yemek ye ne iç ne de söyle hakîkate erdikleri için susup duran ermişlere gelen mânâ sözlerini mânâ lokmalarını ara!"

Alıntıdır.