Hz. Mevlana'nın Düğün Gecesi | Şeb-i Arus...

Mevlana'nın vefat ettiği güne Şeb-i Aruz yani düğün gecesi denir. Hz. Mevlana ve Şeb-i Arus ve Hz. Mevlana Şeb-i Arus Mevlana için ölüm Allah'a kavuşmaktır...

Hz. Mevlana için ölüm yeniden doğuştu. "Bu yanda ölümdür ama o yanda doğumdur" diyordu. O halde ölüm günü vuslat günü sevgilinin sevgiliye kavuşma günü yani düğünü; gecesi de gerdek gecesiydi. Bu "vuslat" zevki içinde Mevlana ölüm gününü bir gam bir üzüntü günü olarak değil bir zevk ve neş'e günü olarak kabul ediyordu.

Çünkü Mevlana için ölüm Allah'a kavuşmaktır. Ona göre; herkes ölüm için ayrılık der o ise vuslat.

''Hayatı sen aldıktan sonra ölmek şeker gibi tatlı şeydir. Seninle olduktan sonra ölüm tatlı candan daha tatlıdır...''

Mevlana Hazretleri aslında bir fakihti. Hukukçu idi. Müderristi. Çok talebeleri vardı. Varlıklı ve mülk sahibi bir insandı. O Şems'le karşılaşmasından sonra daha ''lim bir fakih daha farklı bir hukukçu olmadı. Zahiri ilmi değişmedi. Ama bütün bunları çok aştı.

Cel''leddîn-i Rûmî Şems ile buluştuktan sonra ortaya asıl Mevlana çıktı. O Şems ile buluşmasından evvel yalnızca bir ''limdi; sonra ''lim bir ''şık ve bağrı yanık bir arif oldu.

Hz.Mevlana;

"Aşk gibi bir muallim yoktur!.." der.

O önceki ''limlik h''lini "hamdım" diye ifadelendirir. Sonraki h''lini ise ''şık bir ''lime dönüşmüş olgunlukla nitelendirir.


Peki "Şems Mevlana'ya ne verdi? Ne öğretti?". Şems O'na aklın esaretinden kurtulmanın yollarını öğretmiştir. Çünkü aklın hududu muayyendir. Arkası cinnettir. Gönlün hududu ise sonsuzdur.

Şems Celaleddîn-i Rûmî'ye kendi özünü sahip olduğu değerleri tanıtarak ayağındaki zincirleri kopardı. Çünkü Mevlana uçmaya hazır bir kartaldı. Şems O'nun ayağındaki bu bağları çözdü. O'na gönül penceresinden öteleri gösterdi. Bundan sonra Hazret-i Mevlana ışık etrafındaki pervaneler gibi Şems'teki tecellinin cazibesine kapılarak yanmaya başladı.

Ona göre k''inatta her şey aşk üzerine kaimdir ve aslolan da aşktır. Aşkın her türlüsü makbuldür. Çünkü mecazı olanı hakikate götürür. Hayatın merkezine aşkı koyarsak bundan sonra yapılan her şey de aşk ile yapılmış olur. Aşk ile yaptıktan sonra kuyumcu da olsan fırıncı da olsan demirci de olsan artık bir şey fark etmez. Hepsi zevk bakımından aynı şey olur. Zevk ile kalkan bir çekiç bir kürek bir kepçe ne olursa olsun fark etmez hepsi bir olur.

Bir tane canım var ama yüz bin bedenim.

Can neymiş? Neymiş ki beden? İşte benim.

Bir başkası var ya: işte ben ben! O beni

Sevsin diye bir başkası oldum kendim...

Alıntıdır